elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Jeotermal Enerji, Dünya'nın Geleceği Mi? |
Özel Dosya

Dünya'nın geleceği, jeotermal enerjide saklı olabilir mi? Yazı dizimizde, hep birlikte buna yanıt arayacağız. 1. bölümde, jeotermal enerjiyi tanıyoruz, avantajları ve dezavantajlarını inceleyerek, jeotermal enerji hakkındaki uzman görüşlerine yer veriyoruz.A- A+
05.04.2013 tarihli yazı 21689 kez okunmuştur.
Dünya’nın enerji arzı ve talebi arasındaki uçurum her geçen gün biraz daha büyümekte. Bununla birlikte kabul etmeliyiz ki, mevcut elektrik kaynakları, ekonominin bağımlı olduğu fosil yakıtlardan daha hızlı tükenmekte. Ekonomik yanını bir kenara bırakacak olursak; fosil yakıt kullanımı, iklim değişikliği ve küresel ısınma tehditlerini gündeme getirerek dünyamızı tehlikeye atıyor. Bu durum elektrik üretiminde çevreci çözümleri zorunlu kılmakta ancak şu zamana kadar geliştirilen yöntemler hız ve verimlilik açısından tatmin edici düzeyde değiller. Yenilenebilir enerji sektöründe tam anlamıyla bir büyümeye gidilmesini engelleyecek teknolojik, politik ve bütçesel olarak pek çok zorluk söz konusu.
 

Durum Gerçekten Bu Kadar Ciddi Mi ?


Kuşkusuz evet. Dünya siyasetinin enerji etrafında dönmesinden ve ülkelerin enerji kaynakları konusunda kendilerini diğer ülkelere göre daha avantajlı konuma getirme çabalarının büyüklüğünden durumun ciddiyetini anlamak mümkün. Enerji kaynaklarındaki tükenme sinyalleri, son zamanlarda savaşın öncelikli nedeni haline gelmiştir.
 

Çözüm Jeotermal Enerjide Mi Saklı ?


Dünya’nın elektrik talebini karşılamak üzere ortaya atılan jeotermal fikirler de aynı zorluklarla karşı karşıya. Ancak son yıllarda jeotermal kaynakların verimliliğinin söz konusu ihtiyaca büyük ölçüde çare olabileceği konuşuluyor. Üstelik hayata geçirilecek fikirler, ucuz, radyoaktif olamayan ve emisyonsuz çözümler sunacak.
 

 

Temiz enerjinin geleceğinin jeotermal enerjide olduğunu söyleyenler ne derece haklı olabilirler?
 

Gelin inceleyelim…


Dünya’nın her bir katmanı farklı kaya türleri ve ısı seviyelerinden oluşur. Yüzeyden derinlere inildikçe sıcaklık artar. Bilim adamları dünyanın ısısının bir kısmını yakalayıp, elektriğe dönüştürme fikrini ortaya attılar. Böylece elektrik kaynakları sınırsız olabilecek. Biraz çaba ile,  jeotermal enerjinin, tüm dünyanın ihtiyacını karşılayabilecek elektriği sunabileceğini savunuyorlar.


Jeotermal sistemlerin genel amacı;  yerkürenin derinliklerindeki sıcaklığı kontrol altına almak ve hakkında az şey bilinen bu gücü kontrol ederek yeni bir enerji kaynağına dönüştürmek.

Saklı enerji, yer kabuğu ve manto arasında yer alır. Bu bölgede yer alan sıcak kayalardan meydana gelmiş magma akıntıları yer altı sularını ısıtarak buhar meydana getirirler. Bu buhar bir çıkış yolu bulursa gayzerler ve fümeroller oluşur. Süper sıcaklıktaki yer altı sularına erişebilecek derinlikte kuyular kazılabilirse, elektrik üretmek için gerekli olan enerjiyi elde etmek mümkün.


Bu enerjinin elde edilebilmesi için 3 ana etmen var :

Suyu ısıtan sıcak kayaların varlığı,

Kayalar arasında su bulunması,

Suyu yüzeye çıkaracak yarıkların varlığı
 

Konu Hakkında Uzmanların Görüşleri Neler?   
 

Are Lund:  SINTEF Malzeme ve Kimya firmasında Araştırmacı 


“ Mevcut jeotermal ısının sadece bir kısmını dahi geri kazanabilsek, bu tüm gezegenin enerji ihtiyacı için yeterli olabilecektir. Üstelik temiz ve güvenilir bir enerji.”
 

Jefferson Tester:  MIT Laboratuvarı Kimya Mühendisliği Profesörü


“Kömür yakıtlı enerji santrallerimiz, yılın 365 günü, 24 saat boyunca elektrik üretiyor. Aynı şekilde nükleer santraller de… Jeotermal bu seviyede bir elektriği, hiçbir depolama ve yedekleme sistemine ihtiyaç duymaksızın, tek başına karşılayabilir.”
 

Unni Skoglund: GEMINI Yazarı


“Jeotermal ısı bizlere inanılmaz bir potansiyel sunmaktadır.  Dünya yüzeyini oluşturan farklı kaya tiplerinde ve kabuğun derinliklerinde sonsuz miktarda ısı enerjisi saklı. Bu ısı, neredeyse emisyonsuz olan tükenmez bir enerji kaynağıdır.”


Peki, Jeotermal Enerjinin Avantajları Neler?


Yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Keşfedilmiş en çevre dostu ve kirlilik karşıtı enerji kaynağıdır.

Üretimde hiçbir doğal israf söz konusu değildir.

Jeotermal enerji direkt olarak kullanılabilir. Eski zamanlarda, insanlar evlerini ısıtmak, yemek yapmak vb. enerji ihtiyaçlarını karşılamak için bu kaynakları kullanmışlar.

Jeotermal santrallerin bakım maliyetleri çok düşüktür.

Güneş, rüzgar, dalga enerjilerinin aksine, hava koşullarına bağımlı değildir.
 


Bununla birlikte, jeotermal enerjinin kullanımını zora sokacak pek çok etken var. Şimdi bu etkenlere göz atalım:


Jeotermal Enerjinin Dezavantajları Neler?
 

En önemli dezavantajı kesinlikle, jeolojik bir sorunla karşılaşılabilme ihtimalidir. Isı kaynağı çoğunlukla, bir çeşit volkanik aktiviteye yakındır.

Santralin inşası sırasında yapılacak en küçük bir hatada, zahirli gazların dışarıya sızması söz konusu olabilir.

Bu ısının elektriğe dönüştürülmesi sırasında yan ürün olarak bazı kimyasallar ortaya çıkar.

Jeotermal güç santrallerinin kurulumu için bulunması kolay olmayan oldukça geniş araziler gerekmektedir.

Dünya’nın her yerinin Jeotermal Enerji potansiyeline sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.

Yüzey ekolojileri üzerine,  jeotermal santrallerin etkileri bilinmemektedir.

Derin sondaj ve enerji yakalama için ileri teknolojiler Dünya çapında mevcut değildir.

Jeotermal enerjinin üretilebileceği alanların pek çoğu, üretilen enerjinin kullanılacağı yerleşim yerlerine oldukça uzaktır.

Toprak yüzeyini delerek inşa edilen santrallerin kurulum maliyetleri oldukça yüksektir.

Jeotermal ısının neden olabileceği bir başka büyük sorun ise, korozyondur.Tüm dezavantajlarına karşın, jeotermal enerji Dünya'nın geleceği olabilir mi?

Jeotermal enerjinin, geleceğin enerjisi olduğunun ve uygulanabilirliğinin kanıtları var mı?

Tüm Dünya'ya yetecek enerjinin sağlanması için neler yapılabilir?

 

Bütün bu soruların cevaplarını, yazımızın devamında bulabileceksiniz.


Selin Anaer Selin Anaer Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar