elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

IT Nedir? |
IT Uzmanı Nedir?

Gün geçtikçe hızla gelişen ve büyüyen bilişim ve teknoloji dünyası, bilişimi ve teknolojiyi daha etkin, daha aktif kılmak için zamanla profesyonel, alanında uzman kişilere ihtiyaç duymaya başlamış, bu sayede kısaca IT denilen Enformasyon Teknolojileri (Information Technologies) programını ortaya çıkarmıştır. Hızla yayılan bu program, yeni bir iş alanını da oluşturmuş ve şirketlerde IT ile ilgili bölümler, departmanlar kurulmuştur. Biz de sizler için IT'nin ne olduğunu ve geleceğini inceledikA- A+
28.06.2014 tarihli yazı 456733 kez okunmuştur.

IT Nedir?
 

IT (Information Technology)'nin yani Enformasyon Teknolojileri'nin ne olduğunu öğrenmeden önce enformasyon kelimesine bakmamızda fayda var.  Enformasyon,  bilgi ve veri ile karıştırılsa da, genel anlamda, belirli ve dar kapsamdaki bir konuyu ölçüm, deney, gözlem, araştırma ve istihbarat sonuçlarının derlenmesi ile ortaya çıkan bir bilgi parçasıdır. Dolayısıyla birçok verinin toplanması sonucu oluşan enformasyonlar da bir araya gelerek bilgiyi oluştururlar.
 

 
►İlginizi Çekebilir: IT Sektörü İçin 2020 Öngörüleri 
 
 
Enformasyon Teknolojileri ise, büyüyen bilişim teknolojileri ile bilişim alanındaki bütün ihtiyaçlara çözüm üreten, kayıt, depolama, sorgulama, düzenleme ve özetleme süreçlerinden geçerek toplanan verileri işleyerek enformasyona dönüştürmeyi sağlayan ve bu bağlamda problemleri çözmeyi ve karar vermeyi sağlayan bir programdır. Daha basit bir ifadeyle, bilişim sektöründeki sorunlara, ihtiyaçlara, eksikliklere çözüm bulmayı sağlayan uzmanları yetiştirmeyi hedefleyen bir programdır. 
 

IT Tarihi ve Önemi

 
IT'nin başlangıcı ve gelişim süreci Elektronik Mühendisliği'ne dayanır. Ayrıca  bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile büyük önem kazanan Bilgisayar Mühendisliği, kuramsal altyapı ile Bilgisayar Bilimi ve bilgisayar teknolojilerinde daha spesifik bir alana sahip olan Yazılım Mühendisliği'nin  gelişmesinin sonucunda bu alanlar sayesinde IT'nin temelleri ortaya atılmıştır. 
 

Bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ve üretiminden çok kullanımı ve ihtiyaçlara cevap vermesi önemli olan ülkelerde, bilgisayar teknolojilerinin ne kadar etkin ve geniş kullanıldığı önemlidir. Buna bağlı olarak bu etkinliği ve genişliği artırmak için Enformasyon Teknolojileri'ne verilen önem artmıştır ve böylece bilişim ve teknoloji dünyasında hızla yayılan IT, zamanla şirketlerin organizasyonlarında olmazsa olmaz bir departman haline gelmiş, buna bağlı olarak IT Uzmanlığı olarak bilinen bir iş alanı ortaya çıkarmıştır. 
 

IT Uzmanı Ne İş Yapar?
 

IT uzmanları şirketlerin, bilişim ve teknoloji alanındaki sorunlarını tespit ederek, teknolojik imkanlar ve yetenekler sayesinde sorunlara çözüm bulur, ihtiyaçları karşılar. Bu özellikleri itibariyle IT Uzmanları, bilişim araçlarına, sistemlere, teknolojik gelişmelere hakimdir ve açıktır. 
 

 
IT Uzmanları, aldıkları eğitimler ve yetkin teknolojiler ile büyük bilişim projelerinin tasarlanmasında ve idaresinde, bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yönetiminde, bilgi güvenliğinin sağlanmasında ve veritabanları konusunda profesyonelleşirler.

IT Uzmanları aynı zamanda matematiksel düşünme ve analiz konusunda yetenekli, sorumluluk duygusuna sahip, işbirliğine ve takım çalışmalara yatkın insanlardır. Bilişim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri takip eder, bu yenilikleri en yararlı biçimde uygulamaya, kullanmaya çalışır. 
 

IT Uzmanı Çalışma Alanları ve İş Fırsatları 
 

IT Uzmanları, şirketlerin bilgisayar, telekomünikasyon ve elektronik teknolojilerini kullanmaya başlaması ile birçok konuda iş sahibi olabilmekte ve bu sistemlerin gelişmesi ve her geçen gün yenilenmesiyle yeni iş alanları ortaya çıkmaktadır. IT Uzmanlarının çalışabileceği bu alanlardan bazıları şunlardır:
 
Bilişim Sistemleri Yöneticisi              Bilgisayar Destek Analisti
 Bilgisayar Sistem Analisti                   Yazılım Proje Lideri
Yazılım Geliştiriciliği                          Kurumsal Mimari Uzmanı 
Bilgi Güvenliği Uzmanlığı                   Ağ Sistemleri Yöneticiliği
Veri Tabanı Yöneticiliği                      İletişim Güvenliği Uzmanı
 

 
►İlginizi Çekebilir: Google Veri Merkezi

 
Birçok ülkede IT alanına yapılan yatırım yıldan yıla artmakta, bu da bu alana ne kadar önem verildiğini göstermektedir. Dünyada IT hizmetlerine yapılan yatırımlar 2012 yılında 881 milyar doları, 2013 yılında ise 927 milyar doları bulmuştur. Ayrıca bilgisayar teknolojileri ve tasarımını içeren hizmetlerde istihdam oranı büyük bir hızla artmaktadır.  Bu gelişmeler ve büyümeler IT hizmetlerine verilen önemi büyük derecede göstermektedir.
 

Türkiye'de IT Eğitimi
 

IT eğitimi yıllardır birçok özel sertifikalı eğitimlerle desteklense de üniversite eğitiminin sağladığı imkanları ve kattığı bilgiyi karşılamakta yetersiz kalmıştır. Bu yüzden IT eğitiminde üniversitenin ağırlığı büyük derecede önem taşır.  Ayrıca üniversitelerin sanayi ile işbirlikleri sayesinde öğrenciler, sadece teorik eğitimde kalmaz, uygulamalı eğitimlerle de yüksek projeler geliştirebilirler. 
 ►İlginizi Çekebilir: Rusya'da Öğrenci Olmak |Röportaj

 
Türkiye'de Enformasyon Teknolojileri eğitimi ilk olarak 1999 yılında Işık Üniversitesi'nde verilmeye başlanmış, daha sonra Kadir Has Üniversitesi'nde de Enformasyon Teknolojileri lisans programı açılmıştır. Öğrenciler eğitimleri boyunca matematik, fizik,  mühendislik ekonomisi gibi dersleri temel alarak, bilgisayar, yazılım, telekomunikasyon teknolojilerinde, yönetim alanında ve uzmanlaşmak istedikleri konularda eğitimler alırlar. 


IT'nin tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ingilizce olarak aşağıdaki videoda bulabilirsiniz:

  
Kaynak: 
 
ITColleges
Işık Üniversitesi
U.S. Bureau of Labor Statistics
 
Osman Öztürk Osman Öztürk Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar