elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Fonksiyonel Emniyet |
Phoenix Contact

Elektrik kullanımında pratikteki ana konu elektrik akımının tehlikelerine karşı koruma için elektriksel emniyettir. Bunun ötesinde ekipmanın, makinelerin ve sistemlerin fonksiyonel emniyeti de önemli rol oynar. Esneklik, kolay montajlanabilen emniyet çözümleri ,yeni standarttaki gereksinimler Phoenix Contact komponent, hizmet ve desteğiyle kolayca uygulanabilir.A- A+
06.02.2019 tarihli yazı 8478 kez okunmuştur.
Elektriksel emniyet akım ve gerilimle ilgili spesifik tehlikeleri tanımlarken makine veya sistemin fonksiyonel emniyeti daha bütünsel bir yaklaşım sergiler. Makine veya sistemler insan hayatını tehlikeye sokacak bir duruma hiçbir zaman gelmeyecek şekilde çalışmalıdır.
 


İlginizi Çekebilir: PTPOWER Serisi Yüksek Akım Klemensleri
 

Birçok Uygulama İçin Geçerli

 
Fonksiyonel emniyet içeriği yeni EN ISO 13849-1 gibi standartlarla EU Makine Direktifi ile tanımlanır. Kurallar genel olarak kabul edilenden daha fazla uygulama için geçerlidir. Standarda göre bir makine belli bir uygulamaya yönelik olarak birbiriyle bağlantılı olan ve en az biri hareket eden bireysel parçalardan üretilmiş olarak tanımlanır. Ayrıca, doğrudan insani veya hayvansal güç dışında bir güç kaynağı gereklidir.

 
 
Bu terminolojinin bir sonucu olarak, EU Makine Direktifi ve dolayısıyla fonksiyonel emniyetin esasları yalnızca endüstriyel makine ve sistemlere değil eksiksiz bir dizi ek uygulamaya uyarlanmalıdır. Bunlar arasında bina girişlerindeki motor tahrikli döner kapılar, otomatik garaj kapısı ve atölyedeki matkap da yer alır. Elektriksel emniyete paralel olarak, elektrik teknisyenleri de sürekli fonksiyonel emniyetle karşı karşıyadır. Yeni evrensel güvenlik standardı EN ISO 13849-1 özellikle onlar için önemlidir.
 
 

EN ISO 13849-1'e göre Risk Değerlendirmesi

 
Sensör ve lojikten aktüatöre, EN ISO 13849-1 bir kumandanın emniyetle ilgili tüm parçalarının arıza ihtimalini, ömürlerini de hesaba katarak değerlendirir. Değerlendirme PL a'dan PL e'ye çeşitli seviyelerde belirlenmiş olan Performans Seviyesi (PL) kullanılarak yapılır. PL e düşük arıza ihtimalini dolayısıyla yüksek emniyet  seviyesini ifade eder. Diğer yandan, PL a için, arıza ihtimali daha yüksek olup emniyet seviyesi düşüktür.

 
 
Belli bir uygulama için gerekli olan PL bir risk grafiği kullanılarak belirlenir. Bu uygulama başlangıç noktasından ele alınarak, sırasıyla yaralanma ciddiyeti (S), tehlikeli duruma maruz kalma süresi (F), ve tehlikeyi önleme ihtimali (P) tanımlanarak yapılır. Sözgelimi bir mülkün kapısını kapatmak için tehlike durumunda Performans Seviyesi PL d uygulanır. Bunun nedeni kapı kapanırken bir insanın ciddi şekilde yaralanabileceğidir (S2). Ancak, kişi bu tehlikeye sürekli değil yalnızca kapının yakınlarında olduğu sürece maruz kalır (F1). Performans Seviyesi d, bazı durumlarda kişi tehlikeyi ancak zorlu şekilde aşabildiğinde elde edilir (P2). Bu, sistemin tamamının PL d'ye göre konfigüre edilmesi gerektiği anlamına gelir.
 


Performans Seviyesini Belirleyen Parametreler

 
Emniyet sisteminin tamamı için gerekli olan PL'ye ulaşmak için dört parametre dikkate alınmalıdır: Kontrol kategorisi, tehlikeli bir arızaya kadar geçen ortalama süre (MTTFd), teşhis kapsamı (DC) ve çeşitli ünitelerin  belli bir nedene bağlı arızası (CCF).

 
 


Kontrol kategorisi ve MTTFd


Yapının arıza toleransı kontrol kategorisi tarafından belirlenir. B'den 4'e kadar seviyelere sahiptir. B kategorisi yüksek arıza ihtimalini belirtirken, Kategori 4 bunun son derece düşük olduğunu gösterir. Risk grafiğine göre, mülke ait kapı Kategori 3 durumunu temsil etmektedir. Bu durumda, sözgelimi, güvenlik rölesi iki kanal kullanarak tasarlanmalıdır.

Tehlikeli bir arıza meydana gelene kadar geçen ortalam süre MTTFd emniyet devresindeki bireysel komponentlerin güvenilirliğini tanımlar. Sözgelimi, normal yük durumlarında kapıyı durdurmaya yönelik, yılda beş kez çalıştırılan basmalı acil durdurma butonu , istatiksel perspektif açısından zararlı bir şekilde arızalanmadan evvel 30 yıl kullanılmalıdır. Komponentlerin MTTFd değerleri ilgili üretici verilerine dayanmaktadır.
 


DC ve CCF


Teşhis kapsamlı DC bir kumandanın herhangi bir arızayı tespit edebileceği entegre teşhis işlevlerini değerlendirir. Uygulama örneğinde, emniyet rölesi, diğer elemanların yanı sıra, kullanılan kablo sisteminin bir sonucu olarak acil durdurma devresinde çapraz-devre arızasını tespit eder.  Kumandaya bağlı olarak, teşhis olasılığı yüzde 60'ın altı (teşhis yok) ile yüzde 99'un üstü (maksimum tespit) arasında bulunmaktadır.

CCF parametresi ortak bir nedene bağlı olarak çeşitli ünitelerdeki arızaları giderebilme durumunu ifade eder. Bunun anlamı kapı kumanda mahfazasının nem sızmasına veya aşırı ortam sıcaklığına bağlı olarak emniyet komponentlerinde arıza riski olmayacak şekilde monte edilmesi gerektiğidir. CCF değeri 0'dan 100'e puanlama sistemi kullanılarak belirlenir.

 
 


Onaylı Komponentler ve Yetkin Ortaklar Uygulamayı Kolaylaştırır  


Açıklanan dört parametre belirlenmeli ve anlatılan şekilde birbirine bağlanmalıdır. Bu üretici verilerinin alınabilmesi, hesapların yapılabilmesi ve karşılaştırma tabloları kullanılarak bir değerlendirmenin yapılabilmesi için bu gereklidir. Onaylı komponentlerin kullanılması bu prosedürü ciddi şekilde basitleştirir. Sözgelimi, kapı kontrolü için PL d emniyet röleli PL d onaylı komponent olarak acil durdurma butonu bağlamak mümkündür. Böylece motor PL d sabit durum kontaktörü kullanılarak kontrol edilebilir. Tasarım gerekli kontrol kategorisine uygunsa - bu özel durumda, kategori 3 - elektrik teknisyeni tarafından monte edilen sistemin tamamı Performans Seviyesi d'ye tekabül eder.
 

"Basitlik emniyet sağlar" sloganına paralel şekilde, geniş onaylı cihaz yelpazesine ek olarak, Phoenix Contact kapsamlı hizmet ve destek de sunar. En üstün öncelik ise kullanıcıların ilgili tüm standartlara uyan kullanımı kolay ve uygun fiyatlı bir çözüm elde etmeleridir. Ürün yelpazesi; yapılandırılabilen emniyet rölelerinden , kolaylıkla monte edilebilen kompakt emniyet rölelerinden ,bus bağlantılı emniyet kumandalarına kadar uzanmaktadır (Şek.3). Bu tüm emniyet işlevlerinin kolayca uygulanabildiği anlamına gelir. Özel hizmet konseptinin bir parçası olarak kullanıcıların her biri - başlangıçta verilen teknik danışmanlıktan ve devir teslim sırasında eğitim, atölye çalışmaları, konsept tasarımı yararlanır. Uzman yardımı ve desteği de bir fabrika veya sistemin işletimi veya modernizasyonu için sunulmaktadır. Destek hizmetleri ücretsiz 24 saat acil yardım hattıyla donatılmış şekilde sunulur. Bu hizmet kapsamıyla Phoenix Contact tüm emniyet uygulamaları için optimal çözümler sunar.
 
 

Kaynak:
 
     

                                                        

                   
Reninnaz Demir Reninnaz Demir Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar