elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

CSP Teknolojisi Nedir ?

Günümüzde güneş enerjisini kullanabilmek için bir çok çalışma yapılmaktadır. Bu yazımızda CSP teknolojilerini inceleyeceğiz. CSP teknolojilerinin çeşitleri, çalışma prensibi ve uygulama alanları yazımızın devamında.A- A+
24.05.2015 tarihli yazı 19075 kez okunmuştur.
Şüphesiz en önemli enerji kaynağımız güneştir. Güneş enerjisinin bol ve daha önemlisi yenilenebilir olması güneşin enerji alanında kullanılmasının en önemli etkenlerindendir. Dünya üzerine yaklaşık iki saatte düşen güneş ışınları, dünyanın bir yıllık enerjisini rahatlıkla karşılayabilir. Bu muhteşem enerjiyi kullanabilmek için çok önemli çalışmalar yapılmaktadır. 1970’li yıllarda başlayan fotovoltaik uygulamalar, 1980’li yıllarda CSP teknolojisinin kurulmasında büyük rol oynadı. 80’li yıllarda başlayan bu sektör günümüzde önemini artırmış ve 2010 yılı verilerine göre %150’lik bir büyüme sağlamıştır. CSP teknolojilerini daha iyi anlayabilmek için CSP üzerine yoğunlaşalım.

CSP teknolojisi; yoğunlaştırılmış güneş enerji sistemleri, aynalar ve bu aynalara bağlı güneşi izleme sistemleri vasıtasıyla geniş alana yayılan güneş ışınlarını tek bir ufak noktaya odaklar. Güneş ışınının, aynaların odak noktasından geçen tüpün içerisinde iletilen suda toplanması ve doğrudan buhar üretimi sağlaması esasına dayanır. Sistemde su ve buhar birbirine seri bağlı ünitelerden ısınarak geçer ve son ünitede istenilen basınç ve sıcaklık değerine ulaştığında üretilen buhar doğrudan buhar türbinine gönderilerek karbon emisyonu yaratmadan elektrik enerjisi üretilir.

Aynı zamanda, üretilen ısı enerjisinde başka amaçlarda kullanılabilir. CSP teknolojilerinde, parabolik oluk şeklindeki kollektörler kullanılır. Parabolik oluklar, yansıtıcıların odak noktalarına yerleştirilmiş bir alıcıda güneş ışınlarını toplamaları ile çalışır. Alıcı, içinde çevrim akışkanının bulunduğu tüpten oluşan bir mekanizmadır. Burada akışkan minimum düzeyde 150 °C ve maksimum düzeyde 350°C’ye kadar ısınır. Akışkanın ısınması ile doğrudan üretime geçilmiş olur.

Yaygın bir şekilde kullanılan dört çeşit CSP sistemi bulunmaktadır. Bunlar;


 Parabolik Oluklu CSP

 Kompakt Lineer Fresnel Yansıtıcı Teknolojisi (CLFR)

► Solar Enerji Kulesi

 Dish Stirling

Bu dört sistemin arasında da bir seçim yapacak olursak bu mutlak suretle parabolik oluklu CSP olacaktır. Kısaca nedenine de değinecek olursak; 350-500°C çalışma sıcaklığı, kurulu gücünden dolayı kazanılan deneyim, depolama kapasitesi ve hibrit sistemlerle uyumluluğu örnek olarak verilebilir. Son olarak CSP teknolojilerinin kullanım alanlarını inceleyecek olursak; Isıtma veya soğutma, endüstriyel kurutma, su saflaştırma, elektrik üretimi ve hibrit güç sistemleri kullanım alanlarından bazılarıdır. Bu ve buna benzer sistemlerin artması ise Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılığının azalmasını sağlayacaktır.   


Kaynak:

► ETKB

► Solarpaces

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar