elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Avrupa Yenilenebilir Enerji ile İklim Değişikliğine Karşı Koyacak

Dünya, iklim değişikliğini azaltmak amacı ile yenilenebilir enerjiye olan eğilimlerini gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu eğilimi en çok sağlayan Avrupa, yeni teknoloji arayışları içerisinde. Yapılan çalışmaların detayları haberimizde.A- A+
20.03.2019 tarihli yazı 7860 kez okunmuştur.
Rüzgar ve güneş enerjisi ile elektrik ihtiyacını büyük miktarda karşılayan Avrupa ülkeleri, iklim değişikliklerine rağmen mevcut elektrikten ödün vermemeyi planlıyorlar. Hava şartları değiştikçe rüzgar miktarının ve mevsimsel hava hareketlerinin değişmesi ile rüzgar enerjisinden ve güneşlenme süresi ve güneş ışınlarının açılarının değişmesi ile de güneş enerjisinden elde edilebilecek elektriğin farklılık göstereceği aşikar. Bunun için de Avrupa' da bir çok araştırma yapılmaya başlandı.
 
Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nde iklim değişikliğinin hava şartlarına bağlı olan elektrik sistemleri (rüzgar ve güneş) üzerindeki etkilerini inceleyen bilim insanları gerekli bulguları belirlemek için şimdiki ve gelecekteki Avrupa iklimlerine baktılar.
 
Araştırma ekibi, 2100 yılına kadar en yaygın küresel ısınma senaryoları altındaki tüm Avrupa ülkeleri için güneş ve rüzgar sistemlerinden elektrik üretimini öngören modeller geliştirdi. Bunun için de 20 yıllık (1986-2006 ve 2080-2100) farklı sıcaklık artışları ile birlikte küresel iklimi tanımlayan en gelişmiş matematiksel modelleri kullandılar.
 
IPPC ( Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli ) tarafından oluşturulan senaryolarda havadaki emisyon, sera gazları ve aerosoller gibi yer yüzünün radyasyon dengesini bozan maddelerin atmosferdeki konsantrasyonları tahmin edilmektedir.  Işınımsal (Radyatif) zorlama ve bu zorlamalara iklim sisteminin tepkisi ile ilgili seçeneklerin temel olarak yer aldığı insan kaynaklı (antropojenik) iklim değişikliği senaryoları 4 biçimde adlandırılmıştır. Bunlar ışınımsal zorlama değerleri en küçükten en büyüğe sırası ile RCP3-PD(RCP2.6), RCP4.5, RCP6.0 ve RCP8.5’dir.
 
Araştırma ekibinin yaptığı modellemede tarihsel dönem, 1986-2006 yılları arasındaki 20 yıl olarak, 2080 - 2100 yılları arasındaki 20 yıllık dönem de RCP 2.6 / 4.5 / 8.5 senaryoları olarak ele alınmıştır. Bu çalışmada bu yıllara ve senaryolara bağlı olarak ortalama sıcaklıkların mekansal dağılımları incelenmiştir. (RCP: Representative Concentration Pathways: Temsili Konsantrasyon Yolları- Sera gazı konsantrasyonunu belirtir.)Avrupa'nın 20 yıllık ortalama sıcaklıklarının mekansal dağılımları.

►İlginizi Çekebilir: İspanya %100 Yenilenebilir Enerjiye Geçiyor


 

Araştırmacılardan Smail Kozarcanin, Orta Avrupa genelinde 24 ülkeyi kapsayan büyük ve birbirine bağlı elektrik şebekesinde, yenilenebilir enerjiyi etkin bir şekilde iletmek için kapasite değişimine ihtiyaç  olacağını da ayrıca belirtti.
 
Araştırmacılar, Avrupa hava koşullarına bağlı bir elektrik şebekesinin farklı projeksiyonlarda nasıl çalışacağını karşılaştırmak için beş kilit ölçüt seçtiler:
 

Dağıtılabilir elektrik için ihtiyaç ve kapasite (elektrik şebekesi operatörleri tarafından talep üzerine depolanıp kullanılabilir),

Elektrik iletiminin faydası,

Elektrikli depolamanın faydası,

Elektrik üretiminin değişkenliği,

Tüketim
Farklı iklim değişikliği senaryoları altındaki rüzgar payına göre beş kilit ölçütün grafiksel dağılımı


►İlginizi Çekebilir: Samsung %100 Yenilenebilir Enerji Kullanacak

 

Olumsuz hava koşulları yenilenebilir enerji sistemlerinin jeneratörlerinde ve sistemin diğer kısımlarında değişiklik gerektireceğini belirten Kozarcanin, bu konuda örnek fikirler ileri sürdü. Örneğin, küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişimlerinin ilerleyen zamanlarda oluşacak fırtınaların kuvvetini artırması ihtimaline karşı rüzgar türbinlerinin  ve güneş panellerinin tasarımında fırtına korumalarının geliştirilmesi gerekebilir.
 
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, yedek elektrik santrali kapasitesi gibi büyük ölçekli altyapı seçeneklerinin iklim değişikliği düzeyinden nispeten etkilenmediğini göstermektedir. Ayrıca bu çalışmalar elektrik sistemlerinin tasarımının, iklimsel sonuçlardan bağımsız olarak dağıtılabilir güç ihtiyacını en aza indiren, rüzgar ve güneş enerjisinin optimal bir payına ulaşmaya odaklanması gerektiğini de ortaya koymuştur.
 


 
Kaynak

interestingengineering.com
► industryeurope.com

 

Elif Kurban Elif Kurban Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.