elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları için Araştırma Merkezi Kurulacak

Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ENDAM), Türkiye'nin mühendislik alanında önde gelen üniversitelerinden biri olan ODTÜ’de kurulacak. Merkez hakkındaki detaylar haberimizde.A- A+
12.03.2018 tarihli yazı 9422 kez okunmuştur.
Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları Uygulama ve Araştırma Merkezi, ülkemiz için hem yeni teknolojiler geliştirme hem de araştırmacı bilim insanı yetiştirme konusunda önemli bir rol oynayacak. ODTÜ'de kurulacağı açıklanan merkezde, Türkiye’nin en güçlü olduğu ve olabileceği iki farklı çalışma alanı için projeler yürütülecek. Bunlar: enerji sektörü ve savunma sanayi.

ENDAM bünyesinde şebeke bağlantısız (off-grid) sistemler için enerji depolama projelerine çalışılacak. Böylelikle yenilenebilir enerji kapasitesinin henüz çok azını kullanan ülkemiz için bu enerji kaynakları kullanımında yeni bir sayfa açılabilecek.

Ayrıca buradaki projelerle savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verilebilmesi ve prototip cihazlar üretilmesi hedefleniyor.

 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

► Türkiye’nin yenilenebilir enerjideki hızlı gelişimini sürdürebilmesi için şebeke enerjisinin depolanmasına ilişkin uygun altyapının yerli olanaklarla oluşturulmasına katkıda bulunmak
► Şebeke dışı bağımsız birimlerin oluşumunu teşvik etmek sureti ile şebeke dışı depolama ihtiyaçlarına çözüm oluşturmaya yönelik araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak
► Savunma sanayisinin enerji kaynağı ihtiyacına cevap verecek teknolojileri geliştirmek ve prototip cihaz üretmek, ç) Yeni, ara ve son ürünler geliştirmek ve bu ürünlerin ticarileştirilmesini teşvik etmek
► Akademi ve sanayi için nitelikli insan gücü yetiştirmek.
 

Merkezin faaliyet alanları

► Enerji malzemeleri ve depolama cihazları alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek
► Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek
► Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak
► Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan gücü yetiştirmek
► Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak
► Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek, tasarım, analiz, test ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak, f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve toplumda enerji malzemeleri ve depolama cihazları konusunda farkındalık yaratmak
► Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek
► Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ENDAM’daki projeler sadece ulusal seviyede kalmayıp, uluslar arası nitelik taşıyacak. Yüksek lisans araştırmaları, doktora tezleri gibi akademik çalışmalar için de destek verecek olan merkez, ülkemizin en önemli ihtiyacı olan donanımlı çalışan yetiştirilmesine katkı verecek.

Enerji Malzemeleri ve Depolama Cihazları için Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik yönetmelik 11 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kaynak:


Resmi Gazete
 
Burak Kesayak Burak Kesayak Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.