elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Entegre Bina Yönetimi

Günümüzde ticari binalar hiç olmadığı kadar çok amaçlı kullanım sunduğu için bina operatörleri giderek karmaşıklaşan görevlerle karşı karşıya kalıyor. Diğer taraftan azalan kaynaklar ve artan maliyetler de binaların daha verimli işletilmesini gerektiriyor. Tüm disiplinleri ve fonksiyonları tek bir platformda birleştiren entegre bina yönetimi ise verimlilik alanında somut faydalar sunuyor, konforu artırıyor, insanları, binaları ve varlıkları koruyor.A- A+
31.05.2015 tarihli yazı 12424 kez okunmuştur.
Konfor, güvenlik, emniyet ve kullanım türleri ile bir binaya ilişkin gereklilikler birçok farklı alanı kapsayabilir. Bina teknolojisinin etkisi ise sağlanan enerji verimliliğiyle anlaşılır. Binalar dünya çapındaki primer enerjinin yaklaşık olarak yüzde 40’ını tüketiyor. Bu ise artan enerji maliyetlerinin binalarda hemen hissedilmesi anlamına geliyor. Buna ek olarak, CO2 emisyonlarının sürdürülebilir şekilde düşürülmesi ve yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanılması gibi yeni düzenlemeler ve politik gereklilikler de bulunuyor.
 


 
Diğer taraftan, bir binada enerji tasarrufuna yönelik her çaba olumlu bir etki yaratıyor. Avrupa Enerji Tasarrufu Yasası (European Energy Saving Ordinance / EnEV) gibi yasal düzenlemeler ve Yeşil Bina, LEED (Enerji ve Çevresel Tasarım Liderliği / Leadership in Energy and Environmental Design) ve DGNB (Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi) gibi sürdürülebilir inşaata yönelik uluslararası geçerliliği olan kalite onayları, binanın tüm yaşam döngüsü boyunca ekolojik, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliğine ilişkin kriterleri tanımlıyor. Operasyonel tasarruflara ek olarak bina yönetimlerinde bu kriterlere uyulması, temelde binaların değerini de artırıyor.
 


 
Binalardaki diğer gereklilikler ve sistemler de en az enerji verimli operasyon sağlamak kadar karmaşık bir yapıda bulunuyor. Yönetim ve üretimde çalışanlar, esnek çalışma saatleri içerisinde ve değişen oda kullanımı da dahil olmak üzere en uygun çalışma koşulları bekliyor. Yangın güvenliğinin de aynı derecede yüksek standartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.
 Videoda, entegre bina yönetim platformu olan Desigo CC'nin detaylarını görebilir, kullanım alanları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

 
Bina Otomasyonundan...
 
Siemens’in çözümlerinde, bina konforu, emniyeti ve güvenliği için sürdürülebilir, otomasyonlu otomatik çözümler bulunuyor. Günümüzün oda ve bina otomasyon sistemleri bile ısıtma, iklimlendirme, havalandırma, aydınlatma ve gölgelendirmeyi güncel ihtiyaçlara göre otomatik olarak ayarlayarak önemli tasarruflar sağlıyor. Güçlü sensörlere sahip yangın algılama sistemleri başlayan bir yangını algılayarak itfaiyeye haber veriyor. Yangın güvenlik ve emniyet sistemleri, yangın söndürme sistemlerinin aktive edilmesi, tahliye kapılarının açılması ve asansörlerin güvenli bir konumda durdurulması gibi uygun önlemleri bağımsız olarak harekete geçirebiliyor.
 


 
Uygun sistemler kendi başlarına etkili bir çalışma sağlasa bile ayrı olarak yönetilmesi gereken ayrı disiplinlerdir. Bunun problemleri ise ortada: Bu sistemler arasındaki iletişim en iyi ihtimalle henüz tam olarak gelişmedi ve önemli oranda teknik çaba ve maliyet gerektiriyor. Buna ek olarak, çoklu sistemler kullanımda olduğunda kayda değer bir eğitimi de gerektiriyor. Üstelik böyle karmaşık bir genel sistem, bir olay veya alarm halinde gerekli önlemlerin uygulanmasını geciktirebiliyor.
 


 
...Entegre Bina Yönetimine

Bina yönetimi sistemleri, fiili bina otomasyon sistemlerine eklenen sistemler olarak önem kazanıyor. Özellikle Avrupa, ABD ve Asya’nın metropol bölgeleri gibi yüksek iş gücü ve enerji maliyetlerinin yanı sıra bina performansı standartlarının da yükselmesinin söz konusu olduğu pazarlarda, bir binanın karmaşık altyapısını mümkün olan en kolay ve eşit şekilde sürekli optimize edebilmek ve işletebilmek önem kazanıyor. Siemens Bina Teknolojileri Bölümü, bu konuda başarısı uzun yıllardır kanıtlanan bir sistem sunuyor: Desigo.
 Desigo CC, Siemens Bina Teknolojileri Bölümü tarafından sunulan, bina yönetimi alanında başarısını kanıtlamış bir platformdur.

 
Siemens, entegre bina yönetimi konseptiyle geleceğe yönelik kararlı bir adım atıyor. Geleneksel senaryoların aksine, entegre bina yönetimi çoklu veya tüm disiplinlerin kapsamlı ve kullanıcı dostu bir yönetim platformunda bütüncül ve teknik olarak değişmez bir kombinasyonu olma anlamını taşıyor.
 
BACnet, ONVIF, DALI veya KNX gibi endüstri standardı iletişim protokollerine dayalı açık ara yüzler, teknik ön koşullardır. Bunlar, çeşitli üreticilerden sağlanan mevcut ve yeni sistemlerin, gelişmiş uygulama programları, alt sistemler ve bağımsız bileşenlerle birlikte yönetim platformuna sorunsuzca entegre edilmesini sağlıyor. Bu da bir entegre homojen sistem bütünü veya değişmez bir operasyon katmanına sahip heterojen bir sistem bütünü olarak sonuçlanıyor. Bununla birlikte kademeli genişleme ve modüler eklentiler de uygulanabiliyor. 
 


 
Bina otomasyon sistemlerinden talep edilen gerekliliklerin farklı niteliklere sahip olması nedeniyle entegre bina yönetiminin önemli yönlerinden biri de bileşenlerin ve fonksiyonların bant genişliğidir. Dünyanın farklı yerlerinde lokasyonlara sahip bir bina sahibi, tek bir binayı donatan bir planlamacı veya kurulumcudan farklı sorumluluklara sahiptir. Bu geniş spektrumu tek bir bina yönetimi sistemiyle kapsamak için, bina yönetimi sistemi, herhangi bir duruma adapte olma konusunda son derece esnek olmalı, ayrıca bina yönetimi platformundan oda operatör birimleri, yangın detektörleri ve video kameralara kadar her şeyi kapsamalıdır. Ayrıca, çözümün ideal olarak dünyanın her yerindeki- uluslararası standartlara uygun olması gerekmektedir.
 


 
Desigo CC ile Geleceğe Hazır Olmak

Siemens, Desigo CC bina yönetimi platformuyla kısa bir süre önce entegre bina yönetimi pazarının ihtiyaçlarına hazır bir çözüm sunmaya başladı. Entegre bina yönetimini Desigo CC ile hayata geçirmek birçok avantaj sunuyor: Daha fazla emniyet ve güvenlik, daha düşük maliyetler, daha iyi performans, konfor ve şirket imajı.
 
Burada Desigo CC’nin mevcut bir platformun bir geliştirme veya genişletmesi olmadığının anlaşılması önemli; Desigo CC sıfırdan tasarlandı. Bu da platformun ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, aydınlatma, gölgelendirme, oda otomasyonu, enerji yönetimi ve yangın güvenliğinin yanı sıra güvenlik kamera sistemi ve izinsiz giriş tespiti gibi güvenlik fonksiyonları da dahil olmak üzere bir binanın birden çok veya tüm disiplinleri entegre ve merkezi olarak kontrol etmesiyle sonuçlanıyor.  
 


 
Gerçek Zamanlı Bilgi

Bina yönetimi pazarında türünün ilk örneği olan Desigo CC platformu, bir binadaki çoklu veya tüm disiplinleri eşit bir temelde entegre ediyor. Disiplinlerin durumunu istenirse uzaktan da gerçek zamanlı olarak görüntülüyor ve kontrol ediyor. Bu yarattığı sinerjinin yanında sadece kurulumda değil, çalışanların sadece tek bir platformda eğitime ihtiyaç duymaları nedeniyle eğitimde de maliyet tasarrufu sağlıyor. Desigo CC açık bir platform olarak birçok standart protokolü destekliyor.
 
 
Geliştiriciler, yönetim platformunu açık bir şekilde yapılandırmaya özel bir önem gösterdi. Kullanımı kolay kullanıcı ara yüzü, içeriğe duyarlı alanların yanı sıra sisteme hiyerarşik bir genel bakış sunuyor. Bunlar, en önemli kilit verileri temin ediyor, ilgili tamamlayıcı bilgiler sağlıyor ve tüm ilgili fonksiyonlara doğrudan erişim sağlıyor. İleri teknolojiye sahip bir navigasyon konsepti, gerçekleştirilecek görevler boyunca kullanıcılara adım adım rehberlik ediyor. Ara yüz, kullanıcıların sadece rollerine ve sorumluluklarına uygun bilgileri görüntüleyebilecekleri ve uygun fonksiyonlara erişebilecekleri şekilde yapılandırılabiliyor.
 


 
Ölçeklendirilebilir Çözüm

Desigo, karmaşık, birbirine şebekede bağlanmış uçtan uca çözümlerin yanı sıra bağımsız disiplinler için de yeterince esnek bir çözüm sunuyor. Platform, kapsamlı bir şekilde ölçeklendirilebilmesine bağlı olarak büyük ve dağıtılmış bina kompleksleri ve kampüs altyapılarının yanı sıra orta ve büyük ölçekli ticari binalar için de ideal bir seçenek sunuyor. Desigo CC, bina yönetimi gereklilikleri arttıkça genişletilebilir ve kademeli ilave disiplinleri entegre edebilir.
 


Bir Bakışta Desigo CC’nin Faydaları
 
Güvenlik – Desigo CC, bina sistemlerindeki anomalileri tespit ve analiz ederek proaktif ve şeffaf bir şekilde yanıt verir. Bir yangına ilişkin durum, video kameraların kullanılmasıyla doğrulanabilir. Havalandırma sistemleri, dumansız alanlarda aşırı basınç üreterek dumanın yayılmasını önleyebilir. Panjurlar, risk altındaki odalara erişimi kolaylaştırmak için yükseltilir. Tahliye rotası kontrol sistemi aktive edilir. Disiplinlerin entegre kontrolü sayesinde Desigo CC, yangın tehlikesini ve bundan kaynaklanan yaralanmalar ile maddi hasarları önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur.
 
Maliyetler – İlk referans kurulumları, entegre bina yönetiminin, operasyon maliyetlerini yüzde 20’ye varan oranlarda azalttığını ortaya koymaktadır. Enerji tüketiminin, operasyon maliyetlerinin en önemli kısmını oluşturduğu bilinmektedir. Bu platformun tüm binaların enerji tasarrufu potansiyelini tespit etmesi, bina işletmecisinin, enerji tüketimini, üretimini ve tedarikini kapsamlı bir şekilde analiz ve optimize edebilmesini sağlamaktadır.
 

 
Performans ve konfor – Verimliliği arttırmak ve istenilen çalışanları, kalifiye uzmanları ve en iyi yöneticileri istihdam etmek için rekabet etmek söz konusu olduğunda, çalışma ortamı önemli bir rol oynamaktadır. Sadece gerektiği şekilde emniyete alınmış altyapılar kesintisiz operasyonu garanti etmektedir.
 
İmaj – Konfor, güvenlik ve emniyet, bir şirketin başarısını ve imajını doğrudan etkilemektedir. Enerji verimliliği ve kaynak tasarrufu sağlayan operasyonlar sadece maliyet tasarrufu sağlamamakta, aynı zamanda çevreyi korumakta ve şirketin müşteriler ve kamu nezdinde olumlu bir şekilde algılanmasına da katkıda bulunmaktadır.


Kaynak
 

Ahmet Gökhan Seyrek Ahmet Gökhan Seyrek Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar