elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Kaçak Akım Şalteri Nasıl Seçilir? AC Tip, A Tipi ve B Tipi

Kaçak akım şalterleri can ve mal güvenliğinin korunmasını sağlarken, yanlış bir seçimin yapılması bu konuda ciddi kayıplara neden olabilmektedir. Sigma Elektrik; AC Tip, A Tipi ve B Tipi kaçak akım şalterleri ile tesisatlar için en doğru ürünü sunmaktadır.A- A+
17.03.2022 tarihli yazı 14799 kez okunmuştur.
Kaçak akım koruma şalterleri, Faz ve Nötr (F-N) arasındaki farkı sürekli olarak ölçmekte ve fark akımı algıladığında hattı keserek elektrik devresini ve insan hayatını koruma altına almaktadır. Sigma Elektrik; AC tipi, A tipi, B tipi olmak üzere üç farklı tipteki kaçak akım koruma şalterleri ile kaçak akımlara karşı tam kapsamlı koruma sağlamaktadır.

Sigma kaçak akım koruma şalterleri, elektrik kaçaklarına karşı doğrudan veya dolaylı temas halinde gerek insan hayatını koruma altına alırken, gerek yalıtım hataları nedeni ile oluşan yangın riskini önleyerek can ve mal güvenliğini koruma altına alır. Sigma kaçak akım koruma şalterleri, TS EN 61008-1 standardına göre 2-4 kutuplu 30mA hayat koruma şalteri ve 300mA yangın koruma şalteri olarak 125A'e kadar ISO 9001 kalite güvence sistemi altında CE normlarına uygun şekilde Türkiye’de üretilir.
 

Yanlış Kaçak Akım Şalteri ---> Yanlış Açma

Sistemde oluşan herhangi bir kaçak akım nedeniyle, kaçak akım koruma şalterinin açması durumunda yeniden kapama ünitesi yardımıyla şalter, otomatik olarak tekrar kurulabilmektedir. Ancak tesisatta yanlış tipte bir kaçak akım şalterinin seçilmesi elektrik devresinin ve can güvenliğinin riske girmesine neden olmaktadır.

Ayrıca yanlış tip kaçak akım şalteri seçimi, gereksiz açmalara neden olmakta ve seçiciliğin ortadan kalkması gibi çok ciddi bir sorunu meydana getirmektedir.


 

AC Tip, A Tipi ve B Tipi Kaçak Akım Koruma Şalterleri

AC Tip Kaçak Akım Koruma Şalterleri: Sadece AC (alternatif akım) güç devrelerinde kullanılabilmektedir. Herhangi bir elektronik bileşen içermeyen, aktif ve/veya reaktif karakterli yüklerin bağlı bulunduğu elektrik şebekelerinde AC kaçak akımlara karşı koruma sağlar. Piyasada daha çok genel tip veya ev tipi olarak da adlandırılır.A Tipi Kaçak Akım Koruma Şalterleri: AC ve belirli dalga formuna sahip DC (doğru akım) kaçak akımlara karşı koruma sağlar. Elektronik bileşen içeren devrelerde, sınıf 2 ekipmanların güç kaynaklarından (maksimum 100 watt güce sahip güç kaynakları), led sürücüler ve dimmerler dahil aydınlatma ekipmanlarında ve indüksiyon ocaklarında kullanılır.


B Tipi Kaçak Akım Koruma Şalterleri: AC kaçak akımların ve DC dalga formlarına sahip kaçak akımların algılanmasında kullanılır. A Tipi ve AC Tip kaçak akım koruma şalterlerinden farklı olarak içerisinde iki adet toroid bulunur. Birinci toroid, AC kaçak akımları, ikinci toroid ise DC kaçak akımları algılar. Değişken frekanslı motor sürücüleri, endüstriyel makinaların elektronik kontrol üniteleri, asansörler, yürüyen merdivenler, fotovoltaik tesisler, statik transfer sistemleri (STS), kesintisiz güç kaynakları (UPS), doğru akım sürücüleri, frekans dönüştürücüler (frekans konvertörler), tıbbi teşhis görüntüleme cihazları, elektrikli araç şarj istasyonlarında (alternatif akım ile beslenen) kullanılır.
Şalter Seçimi Nasıl Yapılmalı?


Tesisat tipi kaçak akımı seçiminde kritik öneme sahip


► AC tipi kaçak akım şalteri, sadece AC tesisatlarda kullanılmalıdır. Elektronik bileşen içermeyen devrelerde tercih edilmelidir.
► A tipi ve B tipi kaçak akım şalteri, hem alternatif hem doğru akımın birlikte kullanıldığı tesisatlarda tercih edilebilmektedir. Bu tip tesisatlarda örneğin AC tipi kaçak akım şalteri kullanıldığında, DC akımı kaçak akım olarak algılamakta ve yanlış açmalar meydana gelmektedir. Yani AC vd DC bileşik akım analizi AC tip kaçak akım şalterlerinde yapılamamaktadır.
► A tipi, B tipinden farklı olarak belirli dalga formuna sahip DC tesisatlarda kullanılabilmektedir.
► B tipi kaçak akım şalteri, A tipi ve AC tipi kaçak akım şalterinin kullanılabildiği tüm yerlerde kullanılabilmektedir.
► A tipi kaçak akım şalteri elektronik bileşen içeren devrelerde, sınıf 2 ekipmanların güç kaynaklarında(maksimum 100watt güce sahip güç kaynakları), led sürücüler ve dimmerler dahil aydınlatma ekipmanlarında ve indüksiyon ocaklarında kullanılır.
► B tipi kaçak akım şalterlerinde farklı olarak iki adet toroid bulunmaktadır.
► Özellikle güç elektroniği uygulamalarında A/AC tipi kaçak akım koruma şalterleri yüksek frekanslı DC kaçak akımlar algılayamaz veya algılasa dahi sistemi gecikmeli olarak devre dışı bırakabilir.
 

Nominal Akım Değerine Dikkat


Nominal akım değerine dikkat edilmelidir. Örneğin 25 A’lik devre kesicinin kullanıldığı bir devrede en az 25A’lik kaçak akım şalteri kullanılmalıdır. Daha düşük bir kaçak akım şalteri seçildiğinde kontakları yapışarak arıza meydana gelir. 

Olmazsa Olmaz: Standartlara Uyumluluk


Kaçak akım şalterleri TS EN 61008-1 standartlarıma uyumlu olmalı ve ISO-CE belgelerine sahip olmaktadır. Sigma Elektrik kaçak akım şalterleri bu standartları tamamen karşılamaktadır.
 


Webinar | Yeniden Kapamalı Kaçak Akım Koruma Şalterleri ve Parafudrlar 


Kaynak:                   

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar