elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Evrenin Gizleri:
Kepler

Çağdaş astronominin kurucusu sayılan, Alman astronom, fizikçi ve matematikçi ünlü bilim adamı Johannes Kepler’i doğum gününde biyografisiyle anıyoruz..A- A+
27.12.2012 tarihli yazı 20181 kez okunmuştur.

JOHANNES KEPLER


Johannes Kepler,  1609 ve 1619 yıllarında yayımlanan, kendi adıyla anılan 3 kanunla (Kepler Kanunu)  hatırlanır. Geometrik optik konuları üzerinde birçok çalışma yapmış ve iki yakınsak mercekten oluşan, yine kendi adıyla hatırlanan Kepler teleskobunu keşfetti. Ayrıca heliosentrik astronomide halen kullanılan,  şimdiye kadar bilinen en kesin astronomik tabloları hesapladı.-Kepler'in Astronomik Tabloları-
 

Çocukluğu


Kepler, 27 Aralık 1571'de, Wiel der Stadt, Württemberg, Almanya’da, yoksul bir paralı asker ve bir hancının kızının çocuğu olarak dünyaya geldi. 4 yaşındayken gözleriyle ellerinin zayıf kalmasına neden olan çiçek hastalığına yakalandı. Hastalığının daha da kötüleşmesinden dolayı ailesi Kepler’in din adamı olarak yetişmesine karar verdi.
 

Başarılı bir öğrencilik hayatı..


Büyük yoksulluk içinde geçen çocukluk dönemine rağmen, küçük yaşta zekâsıyla kendini öne çıkaran ve büyük başarı gösteren Kepler, Württemberg dükünün yardımıyla Tübingen Üniversitesi'nde sürdürdüğü eğitimini 1588 senesinde bitirmesinin ardından, 1591’de de yine ayni okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı.
Michael Mästlin'in (Kopernik’in günmerkezli sistemini savunan nadir kişilerden birisi) Tübingen'deki astronomi derslerini izleyerek Kopernik sistemini benimsemesi Keplerin sonraki yaşamı açısından önemli bir dönüm noktası oldu.  Daha sonra başladığı ilahiyat öğreniminin son yılında iken Graz'da ki Lutherci lisede boşalan matematik öğretmenliğine atandı. Böylece ilahiyat öğrenimini bırakmış oldu.
 

İlk Kozmolojik Modeli (1596)


Platon felsefesinin ve Pisagor matematiğinin etkisiyle evrende var olduğuna inandığı matematiksel uyumu ortaya koymaya çalıştı. Bu hedefini gerçekleştirmek amacıyla “Platon Cisimleri” olarak bilinen beş düzgün prizmayı kullanmayı düşündü.  Her biri bir kür üzerinde dolanan altı gezegen kabul eden Kopernik astronomisinin üzerine, bu altı gezegenin üzerinde dolandığı kürelerin aralarında beş Platon cismi bulunacak biçimde, iç içe yerleşmiş durumda olduklarını öne süren Kepler’in bu görüşü, 1956’da çıkarttığı ilk yapıtı olan Prodromus Dissertationum Mathematicarum Continens Mysterium Cosmographicum (Evrenin Gizlerini İçeren Matematiksel Araştırmaların Habercisi) adlı ilk eserinin ana konusuydu.
 
 

‘Mars ile Savaş’


Tycho Brahe'nin araştırma grubunda Mars'ı inceleme görevi verilen Kepler ilk başta ışığın atmosferde kırılmasını incelemek gerektiğini düşündü. Dış uzaydaki gökcisimlerinden gelen ışık ışınlarının, Dünya’yı çevreleyen yoğun hava katmanına girdiklerinde nasıl kırıldığı konusunda araştırmalar yaptı.  Sonuçlarını 1604’de yayımladığı, Ad Vitellionem Paralipomena Quibus Astronomiae Pars Optica Traditur (Astronomideki Optik Konuların İncelenmesi Konusunda Vitellio'ya Ek) adlı kitapta anlatan Kepler, Kopernik'in görüşlerini de sentezleyerek, dairesel olmayan yörüngeler üzerinde de çalışmalar yaptı ve doğru sonuçlara ulaştı. Ayrıca Kepler bu kitabında insan gözünün yapısı ve çalışma şekliyle de alakalı bilgiler vererek sonraki çalışmaların temelini oluşturdu. Gözlük, Kepler’den 300 sene önce de biliniyor ve kullanılıyordu ancak bu eğri camların düzgün görmeyi nasıl sağladığını ilk açıklayan bilim adamı Kepler’dir.
 

Optik ve Kepler Teleskopu


1611’de Dioptrice (Kırılma) adlı yapıtını yayımlayan Kepler bu eserinde, Galilei’nin teleskopuna oranla büyütme gücü çok daha yüksek olan, iki yakınsak mercekten oluşan ve günümüzde Kepler teleskopu olarak bilinen yeni bir teleskopun tanımıyla çalışma prensiplerini anlattı.

Dioptrice ve Ad Vitellionem adlı, geometrik optik konusunu incelediği iki eseriyle fizik dalının kurucusu olarak kabul edilen Kepler, 1611 senesinde II. Rudolf’un kardeşi tarafından tahtı bırakmaya zorlanmasının ardından Prag’dan ayrılma kararı aldı.
 

 

Kepler Kanunu


Brahe'nin gözlem sonuçlarını dairelerden oluşan ve düşünebildiği her türden yörünge biçimine uydurmaya çalışıp başarıya ulaşamayan Kepler, Kopernik'in görüşlerinden de esinlenerek, dairesel olmayan yörüngeleri de ele aldı. Ve doğru sonuca ulaştı. Mars odaklarından birinde Güneş bulunan eliptik bir yörüngede dolanıyordu. Gezegenler yörüngede dolanırken eşit zaman aralıklarında eşit yol almıyordu ama gezegeni güneşe birleştiren doğru parçası eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarıyordu Bu iki yasa bugün Kepler'in birinci ve ikinci yasası olarak bilinir. Kepler’in üçüncü yasası ise Gezegenlerin güneşe olan ortalama uzaklıklarının üçüncü kuvveti, yörüngedeki dolanma sürelerinin kuvvetiyle orantılıdır. Bu üç yasa yarım yüzyıl sonra Isaac Newton'un evrensel kütle çekimi yasasını bulmasında belirleyici rol oynamıştır.
 

 

Ölümü


Kepler, kısa bir hastalıktan sonra 1630 senesinde Almanya’nın Regensburg kentinde öldü. Rudolf Cetvellerinden kazandığı parayla bu şehirde kalan Kepler, yerel bir kiliseye gömüldü. Fakat Otuz Yıl Savaşları’nda bu kilise yıkıldı ve mezardan geriye hiçbir kalıntı kalmadı.
 
Kaynak:

►http://www-history.mcs.st-and.ac.uk

►http://kepler.nasa.gov

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar