elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Açık Tip Şalterler ile Transfer Sistemi Nasıl Oluşturulur?

Enerji transferinin güvenli bir şekilde açma ve kapama yapabilmesi, enerji sürekliliğinin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Sigma, açık tip şalterleri ve aksesuarları ile enerji transferinin sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır.A- A+
14.04.2022 tarihli yazı 9203 kez okunmuştur.
Enerji transfer uygulamaları, enerji sürekliliğinin sağlanmasında kritik bir role sahiptir. Enerji transfer uygulamaları şebekeden jeneratöre veya jeneratörden şebekeye olacak şekilde çift yönlü uygulanabilmektedir. Böylelikle şebekenin yedekli bir şekilde çalışması sağlanmakta olup, söz konusu tesisin olası bir şekilde enerjisiz kalması probleminin önüne geçilmektedir.

Şebeke-jeneratör arasında yapılacak transfer uygulaması farklı yöntemler ile sağlanabilmektedir. En yaygın kullanılan yöntemler,

Açık tip şalterler ile yapılan transfer uygulamaları
► Otomatik transfer şalterleri ile yapılan transfer uygulamaları
► Kontaktörler ile sağlanan transfer uygulamaları
► Kompakt Şalterler ile sağlanan transfer uygulamaları


Açık tip şalterler ile sağlanan transfer uygulamasında şebeke ve jeneratör tarafında olmak üzere 2 adet açık tip şalter kullanılır. Bununla birlikte hangi şalterin ne zaman devreye gireceğini, hangi şalterin ne zaman devreden çıkacağını kontrol eden bir kumanda devresine ek olarak mekanik kilit ünitesi, düşük gerilim bobini, açtırma bobini ve kapama bobini diğer yardımcı aksesuarlar olarak kullanılmaktadır.
 
Açık tip şalterler ile transfer sistemi oluşturulurken kullanılan aksesuarlar


► 1 adet şebeke tarafında ve 1 adet jeneratör tarafında kullanılmak üzere 2 adet Açık Tip Şalter
► 2 adet Kapama bobini
► 2 adet Açtırma bobini
► 2 adet Düşük gerilim bobini
► 2 adet Motor mekanizması
► 1 adet Mekanik Kilit


 
Şebeke-Jeneratör Enerji Transfer Sistemi


Açtırma Bobini: Açık tip şalteri kumanda devresinden gelen sinyal ile açtırır.
Motor Mekanizması: Mekanizma yaylarının kurularak şalteri kapama için hazır hale getirir. Şalter kapatıldıktan sonra tekrar kurma mekanizmasını kurarak enerji depolar.
Kapama Bobini: Açık tıp şalteri kumanda devresinden gelen sinyal ile kapatır.
Düşük Gerilim Bobini: Gerilimin %70’in altına düşmesi durumunda şalteri açtırır.
Mekanik Kilit: 2 şalterden 12i devrede iken diğer şalterin devreye girerek fazların çakışmasını önler.
 
 

Özellikle jenaratör-şebeke uygulamalarında kullanılan ve faz çakışmasının önüne geçmek için elektriksel ve mekanik kilitleme yöntemleri, hayati öneme sahiptir.


 
Enversör Kontaktör - Sigma Elektrik 

Enversör sistemlerde iki kaynağın aynı anda hattı beslemesi faz çakışmasına sebep olmakta ve böylece büyük arızalar oluşmaktadır. Bundan dolayı, faz çakışması enversör sistemlerde istenmeyen bir durumdur. Faz çakışmasının önüne geçmek için elektriksel ve mekanik kilitleme yöntemleri kullanılmaktadır.

Elektriksel Kilitleme


Elektriksel kilitleme, enversör sistemlerde kullanılan yükü besleyen devre elemanlarının aynı anda devreye girmesini engellemek için oluşturulur.Elektriksel kilitleme devre kesiciler ve kontaktörler ile yapılan enversör sistemlerde yapılabilmektedir. Devre kesiciler ile yapılan yapılan enversör sistemlerde elektriksel kilitleme için yardımcı kontak ve düşük gerilim bobinleri yanında diğer kumanda devresi elemanları kullanılır. Kontaktörler ile yapılan enversör sistemlerde ise elektriksel kilitleme için kontaktör üzerinde bulunan yardımcı kontaklar kullanılır. Sadece elektriksel olarak kitlenen bir enversör sistem tam güvenli değildir. Çünkü elektriksel kilitlemede kullanılan açtırma bobini, kapama bobini veya kontaktör NC kontağı gibi bileşenlerde arıza meydana gelebilir ve bundan dolayı elektriksel kilitleme işlevini yitirip faz çakışması yaşanabilir. Yaşanabilecek bu tür problemlerin önüne geçmek için sistem ayrıca mekanik olarak kitlenir.
 

Mekanik Kilitleme


Mekanik kilitleme, enversör sistemlerde kullanılan yükü besleyen devre elemanlarının aynı anda devreye girmesini engellemek için oluşturulan tamamen mekanik hiçbir elektriksel aksanı olmayan kontaktör aksesuarıdır. Elektriksel kilitleme herhangi bir elektriksel hata veya harici bir sebeple devre dışı kalabilir. Envensör sistemin güvenliğini arttırmak için bu durumlara karşı mekanik kilit kullanılır. Elektriksel kilitlemede oluşabilecek bir hatadan dolayı bir problem oluşursa, mekanik kilitten dolayı iki kontaktör aynı anda devreye giremez ve faz çakışması yaşanmaz. Çalışma prensibi kontaktörlerden biri devrede iken mekanik kilit diğer kontaktöre mekanik olarak baskı uygular ve devreye girmesini engeller. 

Enversör Sistem Uygulama Örneği


2 kaynak arası enerji transferi, kontaktörler, açık tip şalterler, otomatik transfer şalterleri ve kompakt şalterler ile sağlanabilmektedir. Kontaktörler ile yapılan enerji transferi 2 adet kontaktör ve 1 adet mekanik kilit ile sağlanırken elektriksel kilitleme için de sistem kurulması gerekmektedir. Enversör sistemlerde faz çakışmasını önlemek için elektriksel ve mekanik kilitleme yöntemleri kullanılmaktadır. Elektriksel kilitleme temel olarak devre kesiciler ve kontaktörlerle yapılabilmektedir. Bu şekilde elektriksel bir kumanda devresi oluşturulabilmektedir. Elektriksel kilitleme için açtırma ve kapama bobinleri de kullanılmaktadır. Elektriksel kilitlemede olası bir arıza meydana gelmesi durumunda enversör sisteme müdahale edebilmek için ise mekanik kilitleme sistemi kullanılmaktadır.

Sigma Açık Tip Güç Şalterleri, TS EN 60947-2 standardı ve CE normlarında ihtiyaca göre sabit tip veya çekmeceli tip olarak üretilir. İstenildiğinde geniş aksesuar imkanı sayesinde alçak gerilim bobini, düşük gerilim bobini, kapama bobini, motor mekanizması ilave edilerek uzaktan açma, kapama, düşük gerilimde açma gibi fonksiyonlar da yerine getirilir.

Bir tesiste açık tip şalterin kullanılması aşağıdaki konularda avantaj sağlamaktadır:

► Devreyi açıp kapatma
► Aşırı yüklerden koruma
► Kısa devre akımlarından koruma
► Toprak kaçak akımlarından koruma

 

Sigma Açık Tip Şalter Özellikleri


► 630A’den 6300A’e kadar nominal işletme akımı şartlarında çalışmaya uygundur.
► Kısa devre kesme kapasitesi 80-100kA’e kadar olan uygulamalar için üretilir.
► 690V uygulamaları için uygundur.
► Akıllı kontrol ünitesi sayesinde geniş termik ayar seçiciliği sağlanır.
► Komple seri için ortak ve çok geniş aksesuarlar kullanılır.
► Akıllı kontrol modülü olmadan devre kesici bir anahtar gibi ayırıcı olarak işlev görebilir.
► TS EN 60947-2 ve CE normlarına uygun üretim yapılmaktadır.
► Çekmeceli, sabit tip ya da haberleşmeli, haberleşmesiz seçim imkanı vardır. 

Açık tip şalterler, elektriksel ve mekaniksel anlamda uzun çalışma ömürlerine sahip olmakla birlikte, yüksek kısa devre kesme kapasiteleri ile ileri seviyede bir performans sunmaktadır. Açık tip güç şalterleri çekmeceli ve standart tip olmak üzere iki farklı tipte üretilmektedir.

Çekmeceli açık tip güç şalterleri; dahili bir kol yardımının itilmesi ve çekilmesi ile devre kesiciyi ana devreye bağlamakta veya ayırmaktadır. Bu sayede kolay ve hızlı bir kullanım sağlamaktadır.

Açık tip şalter; devrede, test, ayrılmış ve çıkarılmış (çıkarılabilir) olmak üzere dört farklı konumda olabilmektedir.


 

Kaynak:
                   

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar