elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Güneş Enerjisi Kurulumunda İlk 10 Ülke

Her geçen günle birlikte hayatımıza daha da fazla yer bulan güneş enerjisi ile elektrik üretiminde dünyadaki en iyi konumda olan ülkelerin hangileri olduğunu hiç merak ettiniz mi? Bu yazımızda dünyada güneş enerjisi kurulumu bakımından ilk 10 ülkeyi sıraladık. Ülkemizinde bu sıralamaya girmesi dileklerimizle...A- A+
01.04.2017 tarihli yazı 22192 kez okunmuştur.
Neredeyse her alanda karşımıza çıkan güneş enerjisi sektöründe en önde gelen ilk 10 ülkeyi hiç merak ettiniz mi?

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 2015 yılında toplanan verilere göre, toplam küresel kümülatif fotovoltaik kurulumlar dünya çapında 227 GW'lık bir enerji kütlesine sahip ve bu enerjilerin çoğu şebekelere bağlı durumda. Bu toplam küresel fotovoltaik kurulum, dünyanın elektrik talebinin %1.3'ünden fazlasını üretmekte. 2015'te dünya çapında yaklaşık 50.7 GW'lık ek bir kapasite ile güneş enerjisi piyasasında büyük bir artış oldu. Bu 2014 yılına kıyasla yaklaşık %26.5'lik bir büyüme anlamına geliyor.
 

Veri Kaynakları

Bu yazıda Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan son birkaç yıllık raporlar incelendi. Uluslararası Enerji Ajansı 1974 yılında kurulan ve şu an OECD içerisinde özerk yapıda bulunan bir kurum. Kuruluş belirli ülkeler arasında kapsamlı enerji işbirliği programları yürütmekte. İçeriğimizde özellikle IEA Fotovoltaik Güç Sistemleri Programı'na (IEA PVPS), güneş enerjisinde en iyi performans gösteren ülkeleri ele aldık. IEA PVPS'ye katılım gösterebilen ülkeler şu an için: Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Malezya, Meksika, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayland, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bu ülkeler arasında yapılan kıyaslamalara baktığımızda ilk 10'da yer alan ülkelerin listesi şu şekilde:

 

1) Çin Halk Cumhuriyeti2014 Kümülatif Kurulu Güç: 28.1 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 43.5 GW
2014 Sıralaması: 2.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: +1

 

2015 yılında birinci sırada yerini alan Çin Halk Cumhuriyeti 43.5 GW'lık kurulu güçle 2014 yılında Almanya'yı birincilikten indirdi. Çin Halk Cumhuriyeti 2013-2014 yılları arasında 15.2 GW gücünde güneş enerjisi üretim tesisini kurdu. Bu büyüme Çin yetkililerinin güneş enerjisi pazarını geliştirmeye devam etme arzularını büyük ölçüde gösteriyor. Çin Halk Cumhuriyeti 2020 yılına kadar 143 GW'lık kümülatif kurulu güce sahip olmayı hedefliyor. 

 

2) Almanya 


 
2014 Kümülatif Kurulu Güç: 38.2 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 39.7 GW
2014 Sıralaması: 1.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: -1


 
Almanya 2014'e kadar devam eden birinciliği 2015 yılında Çin Halk Cumhuriyetine kaptırdı. Ülke değişen mali destek planları ve ihale çalışmaları nedeniyle 1.5 GW'lık bir tesisat artışıyla artışta büyük düşüş yaşadı. Almanya şu anda yıllık elektrik talebinin %7.1'ini güneş enerjisi ile karşılıyor. Ülke 2015 yılından itibaren büyük ölçekli güneş enerjisi tesisatları için teklif almayı kararlaştırdı. Almanya birinciliği kaybetmesine rağmen 2015 yılında bünyesinde kurulu toplam güneş enerji kapasitesi dünya toplamının %18'ini oluşturmaktaydı. 

3) Japonya
2014 Kümülatif Kurulu Güç: 23.3 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 34.4 GW
2014 Sıralaması: 3.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: 0(Aynı Sıralamada)

 

Japonya 2014'ten bu yana küresel sıralamasını korumayı başardı. Bu gelişmekte olan bir sektörde oldukça önemli bir başarı sayılabilir. Japon güneş enerji pazarı yıllar geçtikçe hızla büyüdü ve bu büyüme 2014'ten 2015'e 11 GW'a ulaştı. Kümülatif toplamlarda üçüncü sıralamada olmasına rağmen ülke kurulu kapasite bakımından ikinci sırada yerini korumakta. İlginçtir ki, ilk on ülke arasında Asya Pasifik Bölgesi toplam kapasitenin yaklaşık %50'lik kısmını oluşturuyor. Görünen o ki Japonya Fukuşima'daki trajik kazanın ardından yenilenebilir enerjiye olan ilgisini büyük oranda artırdı.

 

4) Amerika Birleşik Devletleri


2014 Kümülatif Kurulu Güç: 18.3 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 25.6 GW
2014 Sıralaması: 5.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: +1


 
Amerika Birleşik Devletleri 2015 yılında 2014'e göre bir sıra yükselerek güneş enerjisi alanında dünyada 4. sıraya yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca 7.3 GW'lık büyüme gerçekleştirerek kurulu güç alanında büyümede üçüncü sıraya yerleşti. Bu büyüme ülke için 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla 4.75 GW ve 6.2 GW'lık değerlerindeydi. Bu büyümenin temel nedeni çatı bazlı güneş enerjisi tesislerinden çok şantiye ölçekli tesislerin kurulmasıydı. ABD'nin toplam kapasitesi dünya ile kıyaslandığında inanılmaz bir şekilde dünya kapasitesinin yaklaşık %11'i karşılıyor. Listemizin bu kısmına kadar olan sıralama ve değerler göz önüne alındığında Çin, Japonya ve ABD'nin güneş enerjisi piyasasında artan bu ivmeleriyle piyasayı yönetecekleri açıkça görülüyor.

 

5) İtalya


 
2014 Kümülatif Kurulu Güç: 18.5 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 18.9 GW
2014 Sıralaması: 4.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: -1


 
İtalya 2015 yılından güneş enerjisi sektöründe hafiften bir gerilemeyle 4. sıradan 5. sıraya düştü. İtalya, Yunanistan ve Almanya şu anda kendi taleplerinin sırasıyla yüzde 8, 7.4 ve 7.1'ini güneş enerjisi ile sağlıyorlar. 2014 yılından 2015 yılına İtalya bünyesinden 300-400 MW'lık bir güneş enerjisi tesisi kurdu. Bu artış 2011'de 9.3 GW, 2012'de 3.6 GW ve 2013'te 1.6 GW değerlerindeydi. İtalya'da son yıllarda büyümede düşüşler yaşanmasına rağmen şu andaki kapasitesiyle dünyadaki güneş enerjisi sistemlerinin %8'i gibi bir değeri bünyesinde barındırdığı söyleniyor.


 

6) İngiltere


2014 Kümülatif Kurulu Güç: 5.1 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 8.8 GW
2014 Sıralaması: 8.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: +2


 
İngiltere geçmiş yıllara baktığımızda güneş enerjisi sektöründe oldukça zayıf gibi görünse de yıllar geçtikçe iyi bir konuma gelmiş durumda. 2014 yılında sekizinci iken bir yıl sonra iki sıra yukarı çıkarak altıncı olmak gerçekten de iyi bir başarı. Toplam kurulu güç Çin, ABD gibi diğer ülkelerle kıyaslandığında geride kalsa da İngiltere'nin büyümesi taktire şayan bir büyüme. İngiltere'de bu büyüme için güneş enerji santrallerine verimlilik iyileştirilmeleri yapıldı, daha güçlü hükümet desteğiyle yatırımlar yapıldı ve böylelikle ülkenin piyasa da küresel pazara hızla girmesi sağlandı. İngiltere 2015 yılında 3.51 GW'lık kurulumla Avrupa'nın en büyük pazarı oldu. Bu 2015'te İngiltere'nin güneş enerjisi sektöründen büyümede 1.5 GW'lık büyüme elde eden Almanya'yı geride bırakmasını sağladı.

 

7) Fransa


 
2014 Kümülatif Kurulu Güç: 5.7 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 6.6 GW
2014 Sıralaması: 6.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: -1


 
Fransa santrallerine bakıldığında büyüme sağlayan ülkelerden biri oldu fakat bu büyümesi ülkeyi sıralama olarak olduğu yerde tutmaya bile yaramadı. İlk altının ardından en çok büyümeye giden ülkeler arasında yer alsa da bu ünvanı aynı zamanda Avustralya ile paylaşmakta. 2015'te 879 MW'lık büyüme sağlayan Fransa'ya 935 MW'lık büyüme ile Avustralya iyi bir rakip oldu. Fransa birkaç yıl önce her yıl 1 GW'lık bir büyüme kararı almıştı. Geçtiğimiz yıllarda bu değeri artırmaya karar verdiler. Fakat Fransa'nın 2015 büyümesi geçmiş yıllara bakıldığında biraz geride kalmış durumda. Fransa 2014'te 954 MW, 2012'de 1.120 GW'lık bir büyüme gerçekleştirmişti. Fransa gelecek yıllarda bu kapasiteleri artırmayı hedefliyor.

 

8) İspanya 
2014 Kümülatif Kurulu Güç: 5.38 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 5.4 GW
2014 Sıralaması: 7.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: -1


 
İspanya geçmişteki grafiklerine de bakıldığında 2010 yılından önce çok daha yüksek bir performansa sahipken son yıllarda gelişimi biraz yavaşlamış durumda. Fakat Avrupa ülkeleri arasında İtalya tek değil. Daha önceleri hızla büyüyen bazı AB ülkeleri artık toplam kurulu kapasitelerini küçültmüş durumda. İspanya kendinden üretilen enerjiler düzeyinde güneş enerjisi vergisi gibi sert ve kompleks bir düzenlemeye rağmen 56 MW'lık bir büyüme bildirdi. Bu konsept genel itibariyle güneş enerjisi piyasasının aktif sabotajı olarak kabul edilmekte. Kararnamelere bağlamında bu düzenlemeler getirildi ve böylelikle ülkede elektrik enerjisini kendi kendine üretenler için belirli bir maksimum kapasitede veya daha altında olması gereken bir sınır oluşturdu. 


 
Bu sınırın birinci katmanı şu şekilde. Maksimum 100kW'lık güce sahip olan sistemler hiçbir ödeme yapmaz. İkinci katmansa bir sınır olmamakla birlikte 100kW ve üstü kapasitelerdir. Bu üreticiler ürettikleri enerjileri toptan bir pazara satabilirler. Bunun yanı sıra üretilen elektrik 0.5 Euro/MWh'lik bir vergiye tabidir. Görülen bu gelişmeler güneş enerjisi piyasasında İspanya'yı ilginç zamanların beklediğini gösteriyor. 

 

9) Avustralya 


2014 Kümülatif Kurulu Güç: 4.1 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 5.1 GW
2014 Sıralaması: 9.
IEA-PVPS Üyeliği: Var 
Sıralama Değişimi: 0(Aynı Sıralamada)

 
Avustralya 2014 yılından 2015 yılına sıralamasını koruyarak iyi bir başarı elde etmiş durumda. Avustralya'nın sıralamasını koruyabilmesinin nedeni 1022 MW'lık bir büyüme sağlamasıdır. Bu büyüme sıralamada ilk altıdan sonra gelen en büyük büyüme değerlerinden biri. Avustralya'nın güneş enerjisi pazarı şu anda küresel piyasanın %2'sini oluşturmakta. Geçtiğimiz yıllarda Avustralya 2013 yılında 811 MW, 2014 yılında 863 MW'lık bir büyüme gerçekleştirmişti. Veriler gösteriyor ki Avustralya 2015'tede gelişim ivmesini korumakta hatta artırmakta. 
 
IEA'ya göre konut çatısı güneş enerjisi segmenti bazında Avustralya'da şuanda 1.5 milyondan fazla yapının çatısında güneş enerjisi sistemi mevcut. Avustralta'nın 2015 büyümesi 3 ana sistem gelişimi ile gerçekleşti. Bunlar Nyngan'da ki 134 MW, Broken Hill'deki 64 MW ve Moree'daki 70 MW'lık santraller. 

 

10) Hindistan 
2014 Kümülatif Kurulu Güç: 0.8 GW
2015 Kümülatif Kurulu Güç: 5 GW
2014 Sıralaması: İlk 10 Dışında
IEA-PVPS Üyeliği: Yok
Sıralama Değişimi: İlk 10'a Yeni Girdi

 
Hindistanı'ı 2015 öncesinde ilk onda göremiyorduk. Ülke beklentileri fazlasıyla karşıladı ve birçok ülkeyi geride bırakarak kendi güneş enerji kapasitesini dünyada ilk 10'a sokmayı başardı. Hindistan belki de listenin en başarılı ülkelerinden biri ve gelecek zamanda küresel güneş enerjisi pazarının liderleri arasına girebilir. Hindistan'dan sonra Pakistan'da yakın zamanda sektörde iyi bir yere gelme konusunda umut vadediyor. Hindistan'ın gerçekleştirdiği bu büyüme gelecek yıllarda daha da büyük bir sıçramanın sağlayıcısı olabilir. Hindistan'da nüfus oldukça kalabalık ve bu ülkeye enerji konusunda büyük sıkıntılar yaşatmakta. Hindistan 2014 yılında uzun vadeli bir 100 GW'lık hedef açıkladı. Bu hedeflerinde kapasitenin büyük bir kısmını ülkedeki yapıların çatılarındaki güneş enerjisi sistemleri oluşturacak. 

 

Sonuç

Listenin sonucunda bizleri en çok şaşırtan ülke Hindistan oldu. Hindistan'ı belki de bu listede görmeyi hiç beklemiyorduk fakat ülkede sıklıkla yaşanan elektrik kesintileri halkı bu konuyla mücadeleye götürmüş olacak ki ülke bir anda dünyada ilk on sıraya yerleşebilmiş. Ülke olarak listeye olmayışımız ise bizleri fazlasıyla düşündürmeli. Umarız gelecek yıllarda ülkemizde bu alana büyük yatırımlar yapılarak küresel piyasada önemli bir noktaya geliriz. Son olarak da listenin başlarında yer alan Almanya, ABD, Çin, Japonya gibi ülkelerse bizler için hiç de sürpriz olmadı. Listenin geneline baktığımızda ise güneş enerji piyasası gelecekte küresel boyutta oldukça büyüyecek gibi görünüyor. Çünkü ülkeler artık bu sistemlerde büyümeyi taahhüt ediyor. 
 
 
Kaynak:

► Interesting Engineering
Muhammed Ahmet ALKAN Muhammed Ahmet ALKAN Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.