elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Option (Menü) Kullanımı |
Android Programlama - 6

Mobil projeler hayata geçirilirken unutulmaması gereken önemli kısımlardan biriside menü araçlarıdır. Uygulamanın gerekli ayarları, uygulamaya yön veren bileşenler, uygulamadan çıkış gibi görevler genel olarak menü çubukları sayesinde yapılmaktadır. Bu yazıda basit halde bir menü çubuğu tasarlanacaktır.A- A+
25.01.2015 tarihli yazı 8953 kez okunmuştur.
Option Menü tasarımı android projelerinin önemli bir kısmıdır. Günümüzde hayata geçirilen çoğu projelerin bir menü çubuğu vardır. Menüde uygulamaya ait ayarlar, uygulamadan çıkış, uygulama içinde menünün çeşitli görevleri gibi değişik amaçlarla kullanılan görevler mevcut olabilir. Bu yazıda kısaca option menü tasarımı yapılacaktır. Uygulamadan bahsedilirse eğer projenin menü kısmında iki çeşit görev bulunmaktadaır. Birinci görev uygulamayı kapatacak, ikinci görev ise uygulamaya çıkış komutu verecektir.

Eclipse üzerinden boş bir proje oluşturup activity_main.xml içerisini aşağıda Görsel 1 şeklindeki gibi ayarlıyoruz.

 Görsel 1: activity_main.xml


 
 
►İlginizi Çekebilir : Veritabanı İşlemleri | Android Programlama - 5  
 
 
Resimde görüldüğü gibi aslında ekranda sadece bir adet textview vardır. Bu kısım kullanıcıya sadece bilgi vermek amacıyla eklenmiştir. activity_main.xml içine başka hiç bir şey eklemeden uygulamada geçilecek olan ikinci sayfayı oluşturmak ve Manifest.xml içerisini düzenlemek gerekecektir. Yeni bir sayfa oluşturulduktan sonra Manifest.xml içeriği aşağıda Görsel 2'deki gibi düzenlenmelidir.

 Görsel 2: Manifest.xml  

 
 
 
►İlginizi Çekebilir : WebView ile İnternet Sayfalarına Giriş Yapma | Android Programlama - 4 
 
 
İkinci sayfayı src klasörüne Diger.java adıyla yarattıktan sonra bu sınıfın içeriğini düzenlemek gerekmektedir. Diger.java sınıf içeriğinin kodlanması Görsel 3 şeklindeki gibidir.

 


 
 Görsel 3: Diger.java

 
 
Diger.java sınıfı yaratıldıktan sonra sınıf içerisinde Activity sınıfından kalıtım alınmaktadır. Bu sınıfta genel olarak yapılan iş Activity sınıfından kalıtım alıp diger.xml dosyasını bu sınıfa bağlamaktır. 

Kullanılacak olan iki sayfa ayarlandıktan sonra artık menü oluşturma işlemlerine başlanılabilir. Bunun için ilk olarak res klasörü ve menu klasörü içinde main.xml dosyasını bulmamız eğer yoksa eğer oluşturmamız gerekir. Bu isim bazı derleyicilerde farklı olsada sonuç olarak yaptıkları işlemler aynı olacaktır. main.xml içi şu şekilde düzenlenmelidir.

 Görsel 4: main.xml 
 
  
 
►İlginizi Çekebilir : Yazı Fontunu Ayarlama | Android Programlama - 3 

  
Detaylı olarak main.xml dosyası incelenmelidir. Çünkü menü çubuğuna ait temel işlemler xml dosyası olarak burada tanımlanmıştır. Burada xml dosyası içersinde ilk olarak <menu>...</menu> etiketi kodlanmıştır. Bu etiketle başlanmasının sebebi bu dosyanın bir menu dosyası olmasından kaynaklanmasıdır. Daha sonra menu etiketi içersinde item etiketi kodlanmıştır. Bu etiket içersinde android:id ve android:title kısımları bulunmaktadır. item etiketi içersindeki android:id kısmı kodlama yapılırken kullanılacaktır. Bu yüzden id isimlerinin unutulmaması gerekmektedir. android:tittle kısmı menü çubuğu içerisinde görevlerin hangi isimle gözükmesi gerektiğinin belirlendiği yerdir. Kısacası iki adet item etiketi olduğu için menü çubuğumuzda iki adet görev olacaktır. Bu görevler ise Uygulamayı Kapat ve Diğer Sayfaya Geç şeklinde ayarlanmıştır.

main.xml içeriği Görsel 4'teki gibi ayarlandıktan sonra MainActivity.java sınıfı açılarak menü için gerekli olan kodlamalar yapılmaktadır. MainActivity.java sınıfı içeriği şu şekildedir. 

 Görsel 5: MainActivity.java


 
 
►İlginizi Çekebilir : Intent ile Sayfa Geçişi ve Data Transferi | Android Programlama - 2 
 
 
MainActivity.java sınıfına bakılırsa menü için gerekli olan kodlamalar onOptionsItemSelected() fonksiyonu içerisine yazılmıştır. Bu fonksiyon içinde hangi görevin seçildiğini anlamak için bir switch-case yapısı kullanılmıştır. switch(item.getItemId()) satırı açıklanırsa eğer bu satır kullanıcıların menüde hangi iteme bastığını anlamaktadır. Menü içerisinde iki adet görev tanımlandığı için switch içerisine de iki adet case yani görevler için durum tanımlanmıştır. case R.id.item1 satırı main.xml içerisinde tanımlanmış olan id isimlerini kullanarak hangi id isimlerinin ne yapacağı kodlanmıştır. Burada item1 id ismine sahip görev System.exit(0) görevi verilerek uygulamanın kapatılması gerçekleştirilmiştir. Diğer görevde ise Intent kullanılarak başka bir sayfaya geçiş sağlanmıştır. 
 
Görsel 6: Uygulamanın Çalışır Hali 


İlginizi Çekebilir : SeekBar ile Ses Ayarı | Android Programlama - 1
  
 
Uygulamanın çalışır hali Görsel 6'da verilmektedir. Görüldüğü gibi menü çubuğunda iki adet görev bulunmaktadır. Bu görevler Uygulamayı Kapat ve Diğer Sayfaya Geç şeklinde tanımlanmıştır.
 
 

 
 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar