elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

RadioButton, CheckBox ve Toast Kullanımı |
Android Programlama - 11

Mobil Android uygulamaları geliştirilirken kullanıcının ya da müşterinin uygulamanın sınırları dahilinde projeye yön verebilmesi bazı zamanlarda gerekebilir. Kullanıcının seçtiği bir seçeneğe göre uygulamanın akışı geliştiriciler tarafından kontrol edilebilir. Bu yazımızda kullanıcı olarak seçme işlemi yapıp ekrana Toast ile mesaj vermeye çalışacağız.A- A+
15.03.2015 tarihli yazı 14554 kez okunmuştur.
Mobil Android uygulamalarında projenin akışına göre kullanıcının seçim yapması istenebilir. Android programlamada bu tarz seçimleri RadioButton ya da CheckBox kullanarak basit bir şekilde yapabiliriz. Bu seçimler yapıldıktan sonra seçilen değerlere göre uygulamanın akışı devam edebilir. 

İlk olarak boş bir proje oluşturmak gerekir. Proje oluşturduktan sonra activity_main.xml içeriği şu şekilde ayarlanmalıdır.

 


 
►İlginizi Çekebilir : Bluetooth Manager Kullanımı | Android Programlama - 10 
 
  
Şimdi activity_main.xml içeriği açıklanmalıdır. İlk olarak yukarıda RadioGroup içerisinde 3 adet RadioButton bulunmaktadır. RadioButton sunulan seçeneklerden sadece bir tanesini seçmemize olanak sağlayan bir bileşendir. RadioButton'lar RadioGroup içerisine yazılmalıdır. Çünkü RadioButton'lara erişmek için RadioGroup'un kimliğini kullanacağız. 

Hemen altında ise 2 adet CheckBox bulunmaktadır. RadioButton ile CheckBox arasındaki tek fark CheckBox birden fazla seçeneği seçme imkanı sağlar. Fakat RadioButton tek bir seçenek seçme imkanı sağlar.

activity_main.xml içeriği yukarıdaki şekildeki gibi ayarlandıktan sonra artık kod yazmak için MainActivity.java sınıfına geçilebilir.

 


  
İlginizi ÇekebilirAlert Dialog Kullanımı | Android Programlama - 9 
 
 
Yukarıdaki şekilde öncelikle tanımlamalar yapılmıştır. 3 adet RadioButton, 1 adet RadioGroup, 2 adet CheckBox ve 1 adet Button kullanıldığı için kullanılan her bileşenin kimliğinin belirlenmesi gerekiyor. RadioGroup değişkeninin kimliğine dikkat etmek gerekir. Hangi RadioButton'un tıklandığını bu id üzerinden anlayacağız.
 
Yukarıdaki kod uygulamamıza asıl seçme işlemini yaptırdığımız yerdir. İlk olarak ekrana, seçimleri yapıp butona basıldığı anda mesaj verme olayını gerçekleştireceğimiz için tıklama olayını tanımlamamız gerekir. Tıklama fonksiyonu içerisine RadioGroup'un kimliğini atayacağımız için bu kimliği saklayacak bir int değişkeni tanımlanır ve id bu değişkene atanır. Daha sonra ekranda yazacağımız mesaj için bir String değişkeni tanımlanır ve değer ilk etapta boş olarak ayarlanır. 

RadioGroup'un kimliğini bildiğimize göre artık hangi RadioButton'un seçildiğini anlamak için bir switch-case durumu kodlanmıştır ve kontrol etmesi için RadioGroup'un kimliği parametre olarak atanmıştır. Switch-case içeriğine hangi RadioButton'a basıldığını anlamak için case kodu yazılmıştır ve seçilen değerlere göre tanımlanan String değişkene ilgili RadioButton'un değeri aktarılmıştır. RadioGroup ve RadioButton ile ilgili yapılacaklar bittiğine göre CheckBox ile ilgili kodların yazılmasına geçilebilir.

CheckBox kullanımında herhangi bir grup tanımlamasına gerek yoktur. O yüzden hangi CheckBox'un seçildiğinin anlaşılması için bir if yapısı kodlanmıştır. Bu if yapısına paramtre olarak CheckBox'un seçilip seçilmediğini kontrol eden isChecked() metodu yollanmıştır. Bu bölüme dikkat edilmesi gerekir. Sadece if yapısı kullanılmıştır. if-else yapısı kullanılmamıştır. Çünkü CheckBox çoklu seçim imkanı sağladığı için birden fazla CheckBox'un seçilip seçilmediğinin kontrolü yapılmalıdır. Uygulamanın çalışır haldeki görüntüsü aşağıdaki gibidir.

 
Uygulama sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Bu uygulamaya alternatif olarak uygulamalardaki "Sözleşmeyi Okudum" ifadesi yapılabilir. Telefonlarımıza uygulama yüklerken sürekli bizden bu ifadeyi seçip yüklememiz istenir. Bu ifade seçilmeden yükleme işlemi genellikle başlatılmaz. Bu ifadeyi sağlayan projenin gerçekleştirilme aşamasında yaygın olarak yukarıda kullanılan CheckBox kullanılır.

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar