elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Hangi Programlama Dilini Seçmeliyim? Programlama Dilleri ve Uygulama Alanları

Bugün hali hazırda kullanılan pek çok programlama dili mevcut. Gerek akademik gerekse ticari programlama yaparken hangi programlama dilinin kullanılacağı önemlidir. Programlama dillerini birbirlerinden ayıran çeşitli özellikler vardır. Acaba bir programlama dilinin diğerine karşı daha fazla tercih edilmesinin nedenleri ne olabilir? İşte bu sorunun cevabını sizler için araştırdık ve hangi programlama dilinin hangi amaçlar için kullanıldığını derledik.A- A+
03.03.2013 tarihli yazı 144923 kez okunmuştur.
Kuşkusuz bütün dillerin yapısı hemen hemen diğerlerinin aynısı olsaydı, bu kadar sayıda dil belki de hiç ortaya çıkmayacaktı. Yazılımcıları yeni bir dil tasarlamaya iten en önemli etken, onun belli konularda sağlayacağı avantajlardan kaynaklanmaktadır.

Programlama dillerinin tasarlanması biraz bulanık bir olaydır. Çünkü bazı diller bir ya da birkaç kişi tarafından tasarlandığı halde, bazıları yıllarca çok değişik kişiler tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş olabilirler. Eskiden dilleri tasarlayanlar aynı zamanda bu dilin derleyicilerini de yazarlardı fakat günümüzde dil tasarımcılarıyla derleyici yazarları tamamen değişik kişiler de olabilmektedir. Bütün programlama dillerinin internette kendine ait bir geliştirici ve tartışmacı topluluğu mevcut. Nasıl yazılım projesi hazırlayacağınızı merak ediyorsanız ; Yazılım Projesi Nasıl Hazırlanır ? yazımızı tavsiye ederiz.

İfade gücü (expressivity), verimlilik (efficiency), okunabilirlik (readability), esneklik (flexibility), genellik (generality) ve nesne yönelimlik (object orientation) gibi kavramlar programlama dillerinin birbirinden ayrımına ilişkin ölçüt olarak kabul edilebilir. Fakat Programlama dillerini biraz daha genellersek bilimsel ve mühendislik dilleri, veritabanı programlama dilleri, yapay zeka dilleri, sistem programlama dilleri ve genel amaçlı diller olarak sınıflandırabiliriz.

Programlama dillerinin kullanım amacı ne kadar farklı olursa genellemeye tabi tutmak da o kadar zor bir hale gelmektedir. Makalemizde en yaygın kullanılan 10 programlama dilini bir araya getirdik.

 

 

Assembly :


Assembly, entegre programlama dilidir. Kullandığımız bir çok cihazın içinde assembly dili ile yazılmış programlar çalışmaktadır ve makine diline en yakın dil konumundadır. Bu da assembly dilini oldukça güçlü kılmaktadır.
 


Oldukça karmaşık bir dil olmasının yanı sıra assembly programlamaya başladıktan sonra işlerinizi daha kolay halledebileceğinizi göreceksiniz.  Ancak assembly alt seviye bir dil olmasının verdiği özellikten dolayı oldukça uzun kodlamalar sonunda istenilen işlemi yapabilir.  Örneğin C'de ekrana karakter yazmak içn kullandığımız bir printf  "yazı" komutu için assembly’de 5-6 satırlık bir kodlamaya ihtiyaç duyulur.
 

MATLAB ile Programlama :


MATLAB, temel olarak teknik ve bilimsel hesaplamalar için yazılmış yüksek performansa sahip bir yazılımdır. 1970’lerin sonunda Cleve Moler tarafından yazılan Matlab programının tipik kullanım alanları:


Algoritma geliştirme ve kod yazma yani programlama
►Matematiksel (nümerik ve sembolik) hesaplama işlemleri.
►Lineer cebir, istatistik,, Fourier analizi, filtreleme, optimizasyon, sayısal integrasyon vb.
►Konularda matematik fonksiyonlar.
►2D ve 3D grafiklerinin çizimi
►Modelleme ve benzetim
►Grafik oluşturma
►Veri analizi ve kontrolü
►Gerçek dünya şartlarında uygulama geliştirme

şeklinde özetlenebilir.
 
MATLAB, matematik-istatistik, optimizasyon, nöral network, fuzzy, işaret ve görüntü işleme, kontrol tasarımları, yöneylem çalışmaları, tıbbi araştırmalar, finans ve uzay araştırmaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. MATLAB, kullanıcıya hızlı bir analiz ve tasarım ortamı sağlar.

► Matlab Örnek Uygulama: Ses Sinyali İşleme

► Matlab Video Anlatım:  Melodi Oluşturma


 

Pascal :


PASCAL programlama dili 1968 yılında  Niklaus Wirth tarafından geliştirilmiş yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Bu dilin Turbo Pascal versiyonu, günümüzde mühendislik, ticari ve bilimsel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Turbo Pascal, özellikle program yazmada sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı çok yaygın olarak kullanılan bir dil haline gelmiştir. Turbo Pascal’ da yazılan programlar daha kısa, anlaşılması kolay ve çok hızlı olarak çalışırlar.
 
Turbo Pascal ‘ın programcıya sunduğu en önemli özellik; Programcı kendisine gerekli olan ve her yerde kullanılması gereken program parçalarını  (unit) bir defa hazırladıktan sonra bu program parçalarını başka programları içerisinde çok kolay bir şekilde kullanabilmekte ve istediği şekilde veri tipleri tanımlayabilmektedir. Bu şekilde programın daha esnek ve daha kısa sürede tamamlanması sağlanmaktadır.
 

Visual Basic :


Windows altında  çalışan bir programlama sistemi olan visual basic Windows tabanlı uygulamalar yazmak  isteyen herkes için heyecan verici bir atılımdır. Visual Basic, olay güdümlü program yapısı ve kullanımı kolay görsel araçlarıyla Windows grafiksel ortamının tüm avantajlarından yararlanarak güçlü uygulamaları kısa surede yazmanıza olanak verir.

VB programlama sistemi, Windows'un karmaşıklığını şaşırtıcı derecede basite indirgeyerek Basic dilinin bilinen yeteneklerini, görsel tasarım araçlarıyla birleştirir. VB basitlik ve kullanımda kolaylık sağlarken Windows'u ideal bir çalışma ortamı yapan performanstan ve grafiksel özelliklerden de fedakârlık etmez. Menüler, yazı tipleri, iletişim kutuları, kaydırma yapabilen metin kutuları ve daha birçok grafiksel eleman kolayca tasarlanabilir.
 

Delphi :


Delphi, Borland’ın derleyici teknolojisindeki en iyi yanlarını alan, bunları Borland’ın veri tabanı teknolojisindeki en iyi yanlarıyla birleştiren ve yeni görsel programlama araçlarını kullanan yeni, özgün bir üründür. Bu özellikleriyle karma bir ürün olan Delphi, programcılara hem standart uygulamaları hem de işlemci/sunucu uygulamalarını hızlı hazırlama imkânını eşi görülmemiş bir biçimde sağlamaktadır. Başka bir deyişle, Delphi, Borland’ın derleyici ve veri tabanı teknolojilerini güçlü bir araçta bir araya getirmek amacıyla görsel araçlardan yararlanan bir üründür.
 

PHP :


Personal Home Page' in kısaltılmışı olan PHP dilimizde "Kişisel Sayfalar" anlamına gelmektedir. PHP Linux, Unix Tabanlı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilen bir programlama dilidir. Server (sunucu) tarafında çalıştırılarak sonuçlar yani veriler HTML olarak browserınız (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera) tarafından bizlere gösterilir.
 
PHP ile yazılmış bir bir web sayfasını ziyaret ettiğiniz zaman yukarıda da değindiğimiz gibi php kodları server side yani sunucu tarafında çalıştırılır ve bu php kodları istemci tarafından (internete bağlandığımız bilgisayarlar birer istemcidir) görüntülenemez, ancak çalıştırılan sorguların sonuçları bizlere gösterilir ve tarayıcılarımız (browserlar) tarafından yorumlanabilir. PHP ile kodlanan web sitelerine dinamik web siteleri de denmektedir.
 

C ve C++ :


C programlama dili, günümüzde en yaygın kullanılan dillerden biridir. Klasik programlama dilleri kavramlarının, yeni, basit ve kolay kullanılır bir şekilde sağlandığı pratik bir dildir. C' nin popülaritesi daha çok UNIX'inki ile ilişkilidir, çünkü C, ilk olarak, UNIX dünyasının programlama dili olarak ortaya çıkmıştır.

Birçok kişi C++ dilinin sadece C dilinin bir uzantısı ya da gelişmiş bir türü olduğuna inanır. Gerçekte C dili C++ dilinin atası olsa da, C++ yeni bir dildir ve C dilinden daha üstündür.

Programcıların C dilinden C++ diline geçmek istemelerinin nedeni, C++ dili ile nesneye yönelik programlamanın mümkün olmasıdır. Aslında C++ tamamen nesneye yönelik bir programlama dili değildir, nesneye yönelik programlamayı destekler ve nesneye yönelik olmayan kısımları da vardır. C++, C ve Objective C dillerinin özelliklerinin birleştiği bir programlama dili olarak düşünülebilir, her iki dilin özelliklerini almış olduğu için oldukça geniş bir dildir.
İki dilin de özelliklerini içermesinin avantajları ve dezavantajları vardır. Zaten çok güçlü bir programlama dili olan C dilinin gücünü nesneye yönelik programlama tekniklerinin kullanılmasına izin vererek ile daha da arttırır fakat öğrenilmesi C dilinden daha zordur, özellikle daha önce nesneye yönelik programlama ile tanışık olmayan programcılar kendilerini farklı bir programlama mantığı içinde bulabilirler.


► C# Video Anlatım:  Masaüstü Programı


 

.NET :


.NET, Windows masaüstü uygulama geliştiriyorsanız en uygun seçeneklerden birisidir. ASP.NET ile beraber web geliştirmede yapabilirsiniz. Gelecek kuşak uygulamaları ve servisleri birleştirerek .NET ortamında araştırma yapmak isteyen aşağıdaki tipteki programcılar için .NET ideal bir dildir.

.NET Framework ortamında hızlı ve üretken bir araçla uygulama geliştirmek isteyen programcılar : .Net ile birlikte hızlı ve rahat bir geliştirme aracı sunulurken .NET uygulamalarında kolay sntax ve sezgiyle elde edilen geliştirme ortamını sunar. Ayrıca .NET programcıları ilgili kaynaklara çok hızlı bir şekilde erişebilme imkanına sahiptir.
 
. NET Framework, XML Web Servisi ve uygulamalarının derlenip çalıştırılması için gerekli olan Windows bileşenlerini içerir. Bu; bize geliştirdiğimiz uygulamalarda;  yüksek bir verim, standart bir alt yapı, daha basit uygulama geliştirme, çoklu dillerin (multilanguage) bulunduğu bir ortam, var olan programlama bilgilerinden yararlanabilme, var olan uygulamalar ile kolay entegre olabilme, internet uygulamalarında kullanabilme ve çalıştırmanın rahatlığını getirir.
 

Java :


Java, Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış açık kodlu, nesneye yönelik, zeminden bağımsız, yüksek verimli, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (yorumlanan-interpreted) bir dildir.
 
1995 yılında Sun Microsystems'in çekirdek bileşeni olarak piyasaya sürülmüştür. Bu dil C ve C++'dan birçok sözdizimi türetmesine rağmen bu türevler daha basit nesne modeli ve daha az düşük seviye olanaklar içerir. Java ilk çıktığında daha çok küçük cihazlarda kullanılmak için tasarlanmış ortak bir düzlem dili olarak düşünülmüştü. Ancak düzlem bağımsızlığı özelliği ve tekbiçim kütüphane desteği C ve C++'tan çok daha üstün ve güvenli bir yazılım geliştirme ve işletme ortamı sunduğundan, hemen her yerde kullanılmaya başlanmıştır.


► Java Anlatım:  Kurucu (Constructor) Metodlar


* Programlama Dillerinin genel bilgileri wikipedia.org adresinden alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar