elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yurtdışı Yüksek Lisans Burs Rehberi |
Bölüm-1

Yurtdışında Yüksek Lisans yapmak için burs mu arıyorsunuz? Eğer doğru zamanda ve şekilde başvurursanız burs bulamamanız için hiç bir sebep yok!A- A+
03.11.2012 tarihli yazı 17564 kez okunmuştur.
 

1-TÜBİTAK

 Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Programına, TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca aşağıda belirlenen alanlar ve konularda Yüksek Lisans öğrenimi yapmayı amaçlayan adaylar başvurabilir.

ALANLAR/KONULAR


BİLİM

 • Uzay Tabanlı Jeofizik ve Jeodezik Teknikler (Yer Sistem Bilimleri)
 • Atmosfer Araştırmaları
 • Yakın Uzay Fiziği (Uzay havası, Güneş-Yerküre fiziği, Plazma Fiziği)
 • Radyo Astronomi (Radyo Teleskop Sistemleri)
 •  

TEKNOLOJİ

 • Uzay Aracı/ Uydu Sistem Tasarımı
 • Uydu Telemetre, Ölçme ve İzleme Teknikleri
 • Yörüngede Veri İşleme Sistemleri
 • Uydu Güç Sistemleri
 • Uzay Aracı/Uydu Yönelme Kontrol Sistemleri
 • Uydu Haberleşme Sistemleri, Uydu Yer İstasyon Sistemleri
 • Uydu Platform, Yapı ve Çevre Test Sistemleri
 • Uydu Mekanik ve Isıl Analiz Tasarım ve Test
 • Uzay Malzemeleri
 • Elektro-Optik, Kameralar, Spektrometreler vb. Algılayıcılar, Uzaya Yönelik Enstrümantasyon, SAR
 • Uzay İtki Sistemleri, Fırlatma Sistemleri, Güdüm Teknolojileri
 • Uydu Yörünge Mekaniği, Elektromekanik ve Astrodinamik, Kol Uçuşu
 • Yörüngedeki Cisimlerin İzlenmesi
 • Seyrüsefer Sistemleri

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ

 • Uzay Proje ve Teknoloji Yönetimi
 • Uzay Sistemlerine Yönelik Sistem Mühendisliği
 • Uzay Hukuku, Politikaları ve Standartları
Bu programa başvuracak lisans öğrenimlerinde son sınıfa geçmiş olan ya da lisans öğrenimini tamamlamış ya da bir yüksek lisans programına kayıtlı olan ya da bir yüksek lisans programını tamamlamış olan öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Lisans öğrenimlerini henüz tamamlamamış olanlar için başvuru yılının ilk günü itibarıyla 27 yaşından gün almamış olmak
 • Lisans öğrenimlerini tamamlamış olanlar için başvuru yılının ilk günü itibarıyla 28 yaşından gün almamış olmak
 • Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlık, sayısal veya sözel puanı en az 80 olmak
 • Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak
 • Henüz mezun olmamış son sınıf öğrencileri müracaat tarihinde lisans not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bursun başlatılabilmesi için bu kişilerin de en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması şartı ile mezun olmaları gerekir.
 • Yüksek lisans çalışmalarının yapılacağı ülkede öğrenimi için geçerli olan yabancı dili çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek

2- Türkiye Eğitim Vakfı


 TEV, Almanya'daTEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) müşterek burslusu olarak; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Eğitim Bilimleri, Alman Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Programların dili Almanca veya İngilizcedir. Bazıları iki dilde birden olabilmektedir.) konusunda burs sağlayabilmektedir.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

a) T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.
b) Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksekokulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. 
c) Yüksek öğrenim süresince alınan genel not ortalaması 4'lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 3, 100'lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 olması ve sadece Türkiye'deki üniversitelerin I.öğreniminde öğrenim görmek,
d) Master programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.
e Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak. 

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurt dışında yapanlarla, yurt dışında yüksek lisans öğrenimlerine başlayanların müracaatları kabul edilmez. 

3- FulBright Vakfı

Amerika'da eğitim ve araştırmaya yönelik olarak Türk vatandaşlarına birçok farklı program dahilinde karşılıksız burslar sağlar. Programların ortak özelliği, kültürel değişimin ön planda olması ve program bitiminde Türkiye'ye dönülmesidir.

Bu program dahilinde Türk öğrenciler Amerika'da yüksek lisans, doktora ve doktora tezi araştırması yapmak için başvuruda bulunurlar.

Bu bursu kazanan öğrencilere programa göre bir ya da iki yıl boyunca yıllık $30,000'a kadar destek ile gidiş-dönüş uçak bileti ve sağlık sigortası sağlanır.

Bağımsız komiteler tarafından bu bursa seçilen öğrenciler için bir sonraki akademik yıl boyunca üniversitelere genellikle ek burslarla yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir. Burs sahipleri takip eden akademik yılın güz döneminde ABD'de eğitime başlar.

Kimler Başvurabilir;

• Türk vatandaşı olmak şarttır. Green Card ya da Amerikan vatandaşlığı olan adaylar başvuramazlar.

• Tıbbın klinik alanları (tıp, veterinerlik, hemşirelik, diş hekimliği, klinik psikoloji, eczacılık, vb.) dışında her alandan başvuru kabul edilmektedir.

• İşletme masteri (MBA) ve işletmenin finans, pazarlama, muhasebecilik gibi alt dallarında master yapmak isteyenlerin mezuniyet sonrası bir yıllık tam zamanlı iş tecrübesi ile başvurmaları, Amerika'ya gidene kadar en az 2 yıl tecrübeleri olması açısından şarttır. Turizm Otelcilik bölümleri ile Ortak Eğitim veren üniversitelerden gelen adaylarda, yaptıkları uzun süreli stajlar nedeniyle bu koşul aranmaz.

• İyi derecede İngilizce bilgisi gereklidir. Bunu bir sınavla kanıtlamak başvuru için gerekli değildir. Ancak özellikle Türkçe eğitim verilen okullardan gelen adayların TOEFL veya IELTS sınavına girmesi önerilir.

• Akademik başarı: Master için başvuranların lisans ortalaması, doktora için başvuranların ise master not ortalaması 3,00/4,00 veya 75/100 olmuş olmalıdır. Mümkün olan alanlarda lisanstan doktoraya başvuran adayların lisans ortalaması dikkate alınır.

• 3. sınıf, 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar başvurabilir. Doktora Tezi araştırma bursu için Türkiye'de bir üniversitede doktora programına kayıtlı, tez konusu belirlenmiş adaylar başvurabilir. Doktora yeterlik almış olmak dikkate alınmamaktadır.

• Bir Amerikan üniversitesine kabul almış olmak gerekli değildir. Çoğu Fulbright burs sahibi okullara henüz başvurmamış kişilerdir. Yerleştirme süreci ile destek sağlanacak akademik yıl, bir başvuru döneminde başvuran tüm adaylar için aynıdır.

• Yaş sınırlaması yoktur.

• Üniversite öğrenimlerini lisans veya yüksek lisans düzeyinde ABD'de yapmış veya ABD'de 6 aydan uzun süreli Değişim Programlarına katılmış olanların Fulbright Bursuna başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren, en az 3 yıl geçmiş olması şarttır.

• Başvuru zamanında, ABD'de yükseköğrenim yapmakta olan kişiler burslara başvuramazlar.

• Amerikan okullarına kendileri başvurup kabul almış adaylar, 2012-2013 akademik yılına kadar kabullerini erteleterek Fulbright bursuna başvurabilirler.
 

3-  TURKCELL AKADEMİ

Burs İçeriği

• Bursiyerler;
    - Üniversitelerin Enstitü Müdürü, Dekanlığı, Bölüm Başkanı ve/veya Öğretim Üyeleri tarafından önerilir.
    - T.C. vatandaşı olması gerekir.
• Program kapsamında öğrenci birden fazla burs alabilir.
• Program yurtdışı lisansüstü burslarını kapsamamaktadır.
• Burs programı 1 yıllıktır.
• Bursiyer burs aldığı süre içerisinde yurtdışı değişim programına katılması durumunda burs  hakkını kaybedecektir.
• Öğrenci burs aldığı süre içerisinde Üniversite veya başka bir kurumda çalışabilir. Bursiyerlerin, Turkcell ile tanımlanan ortak 
projeleri ve işbirlikleri göz önünde bulundurularak, bilgi güvenliği açısından program süresince rakip bir kurumda çalışmıyor olmaları 
gerekmektedir.
• Bursiyerler Türkiye Bilişim Derneği tarafından yönlendirilen sektörel  projelerde yer alabilirler. Bu kapsamda Turkcell ile proje çalışması 
yapmak isteyen bursiyerler;
    - Sektör tarafından tanımlanmış, yol haritası ve performans kriterleri belirlenmiş projelerde görev alır.
    - Proje çalışması kapsamında Turkcell tarafından bildirilen bilgi gizliliği hükümlerine uyması gerekmektedir.
    - Bursiyer proje dönemi içerisinde  Turkcell Grup dışı başka bir kurum ve/veya kuruluş ile benzer bir proje yürütemez.
    - Turkcell projesinin fikri ve sınai mülkiyet hakkı Turkcell’e,  akademik yayın hakkı  bursiyere ait olacaktır.
    - Proje sürecinde Üniversitenizden bir akademisyenin projeye liderlik ederek, yön vermesi ile proje performansının arttırılması hedeflenmektedir.
• Turkcell Grup çalışanları ve birinci derece yakınları burs programı kapsamı dışındadırlar.

Seçim Kriterleri:

• Lisans mezuniyet genel not ortalamasının (GNO) en az 2,75/4,00  veya 75/100 olması
• ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavı başarı puanının en az 55 olması
• Enstitü Müdürü, Dekan, Bölüm Başkanı ve/veya Öğretim Üyeleri tarafından önerilmesi
• Bursiyerin iletişim ve teknoloji sektörüne katmak istediği değeri anlatan bir ön yazı

Devam / Başarı Kriterleri:

• Burs başladıktan sonraki I. yarıyıl sonu GNO’nun ≥ 2,75/4,00  veya ≥ 75/100 olması
• Tanımlanan ortak projenin performansı ile ilgili akademisyen  ve Turkcell iş birimlerinin onayı
• Lisansüstü eğitimi süresince disiplin cezası almaması
 

4- Japonya Hükümeti Yüksek Lisans Bursu

 ARAŞTIRMA BURSU

Japonya'daki üniversitelerde araştırma yapma veya yüksek lisans, doktora ve mesleki uzmanlık programlarına devam etme imkânı sağlayan burs programıdır. Gerekli olması durumunda ilk 6 ay Japonca hazırlık eğitimi verilmektedir. 1. Aşama Seçimi geçen (yani Büyükelçiliğimizce Japonya'ya tavsiye edilen) adayların Japonya'daki üniversiteden mutlaka kabul mektubu temin etmeleri gerekmektedir. Verilen süre zarfında kabul mektubu temin edemeyenler burstan yararlanamazlar.
 

Burs Süresi:


1.  Araştırma öğrencisi olarak kabul edilenler için:
Nisan 2013'de başlayanlar: Nisan 2013 – Mart 2015 arasında 2 yıl süreyle
Ekim 2013'de başlayanlar: Ekim 2013 – Mart 2015 arasında 1,5 yıl süreyle
 
2. Yüksek lisans, doktora veya mesleki uzmanlık eğitimi almak üzere kabul edilenler öngörülen eğitim süreleri boyunca burstan yararlanırlar. Öncelikle araştırma öğrencisi olarak kabul edilmiş ancak daha sonra yüksek lisans, doktora veya mesleki uzmanlık eğitimi almaya başlayanların da burs süresi öngörülen eğitim süreleri boyunca uzatılır. (Burslu statüsünde uzatma yapılamaması durumunda da kendi imkânlarıyla eğitimini tamamlamasına izin verilir.) Ancak bir üst eğitime geçmek için tanınan süre zarfında üst eğitime başlamış olmak gerektiğinden, bu tanınan süreye uymayanlar bursluluk imkânlarını uzatamazlar.
 

Burs Miktarı:

Araştırma Öğrencileri: 2012 mali yılında aylık 143.000 Japon Yeni
Yüksek Lisans ve Mesleki Uzmanlık: 2012 mali yılında aylık 144.000 Japon Yeni
Doktora: 2012 mali yılında aylık 145.000 Japon Yeni
* Bazı bölgelerde aylık 2.000 veya 3.000 Japon Yeni ek ödeme yapılmaktadır.
 

Kontenjan:

2013 Araştırma Bursları için kontenjan henüz belirlenmemiştir.
2012 Araştırma Burslarına Türkiye'den 8 asil ve 1 yedek olmak üzere toplam 9 kişi kabul edilmiştir.
 
Mehmet Cem Ateş Mehmet Cem Ateş Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.