elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Amerika'nın En Saygın Burs Programı

Senatör J. William Fulbright'a ithafen oluşturulan burs programı sayesinde Amerika'da eğitim görmek hiçte zor değil.A- A+
03.09.2012 tarihli yazı 12707 kez okunmuştur.

FULBRIGHT PROGRAMI

Senatör J. William Fulbright' ın, 'İstikbalimiz yıldızlarda değil, akıllarımızda ve kalplerimizdedir.
İnsanlık için umut vadeden bir geleceğin birinci koşulu, zaten el ele olması gereken yaratıcı liderlik ve hür eğitimdir.' sözünden yola çıkılarak ona ithaf en sunulan Amerika'nın en saygın burs programıdır. Bu program sayesinde Amerikalı öğrenciler ve sanatçılar dünyanın her yerindeki eşsiz kaynaklardan faydalanabilmekte, dünyanın her yerinden gelen öğrenci, öğretmen ve akademisyenler Amerika'da eğitim alabilmektedirler. Fulbright Programı, ülkelerin giderek birbirine daha da bağımlı hale geldiği bir dünyada kişilere, kendilerini uluslararası alanda geliştirme fırsatını sunmaktadır. Fulbright Programı, Amerikan Kongresi tarafından 1946'da, 2. Dünya Savaşı bitiminde, eğitimsel ve kültürel değişim yoluyla ülkeler arasında ortak bir anlayış geliştirmek için oluşturulmuştur. Bu yasanın fikir babası olan Senatör J. William Fulbright, bu programı silahlı çatışmaya karşı atılan bir adım olarak görmüştür.

Türkiye'de Fulbright Programı;
1949'da ABD ve Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşmalar neticesinde ortaya çıkan bu program sayesinde Türk ve Amerikalı üniversite mezunları, akademisyenler ve öğretmenlerin seyahat ve yaşam masrafları karşılanabilmekte ve Amerika'da eğitim almak isteyen Türk öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulabilmektedir.

Kuruluşundan bu güne Türkiye ve Amerikan hükümetlerince fonlanmış olan bu programın fon miktarının arttırılabilmesi için bağışlarda kabul edilmiştir. Türkiye Fulbright Programı kurulduğu günden bu zamana 4000'den fazla Türk ve Amerikan öğrenci ile akademisyene burs olanağı sağlamıştır. Programı tamamlayıp kendi ülkelerine dönen Fulbright bursu sahipleri, kurumlarında önemli mevki sahibi olmuş, eğitim aldıkları ülke ile bağlarını koparmamışlardır.

Türkiye'de Fulbright Komisyonu Hizmetleri;

Fulbright Eğitim Komisyonu, Türk ve Amerikalı öğrenci, araştırmacı ve profesyonellere kültürel değişim programları aracıyla akademik faaliyetlerini gerçekleştirmeleri için burslar sağlar.

Komisyon aynı zamanda Amerikan Dış İşleri Bakanlığı resmi yetkili EducationUSA Danışmanlık Merkezi olduğundan Amerika'da eğitim almak ya da araştırma yapmak isteyenlere ücretsiz, tarafsız ve tam bilgi sağlar.

Türk Vatandaşlarına Yönelik Fulbright Bursları;

Fulbright Eğitim Komisyonu

Amerika'da eğitim ve araştırmaya yönelik olarak Türk vatandaşlarına birçok farklı program dahilinde karşılıksız burslar sağlar. Programların ortak özelliği, kültürel değişimin ön planda olması ve program bitiminde Türkiye'ye dönülmesidir.

Bu program dahilinde Türk öğrenciler Amerika'da yüksek lisans, doktora ve doktora tezi araştırması yapmak için başvuruda bulunurlar.

Bu bursu kazanan öğrencilere programa göre bir ya da iki yıl boyunca yıllık $30,000'a kadar destek ile gidiş-dönüş uçak bileti ve sağlık sigortası sağlanır.

Bağımsız komiteler tarafından bu bursa seçilen öğrenciler için bir sonraki akademik yıl boyunca üniversitelere genellikle ek burslarla yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir. Burs sahipleri takip eden akademik yılın güz döneminde ABD'de eğitime başlar.

Kimler Başvurabilir; 

• Türk vatandaşı olmak şarttır. Green Card ya da Amerikan vatandaşlığı olan adaylar başvuramazlar.

• Tıbbın klinik alanları (tıp, veterinerlik, hemşirelik, diş hekimliği, klinik psikoloji, eczacılık, vb.) DIŞINDA her alandan başvuru kabul edilmektedir.

• İşletme masteri (MBA) ve işletmenin finans, pazarlama, muhasebecilik gibi alt dallarında master yapmak isteyenlerin mezuniyet sonrası bir yıllık tam zamanlı iş tecrübesi ile başvurmaları, Amerika'ya gidene kadar en az 2 yıl tecrübeleri olması açısından şarttır. Turizm Otelcilik bölümleri ile Ortak Eğitim veren üniversitelerden gelen adaylarda, yaptıkları uzun süreli stajlar nedeniyle bu koşul aranmaz.

• İyi derecede İngilizce bilgisi gereklidir. Bunu bir sınavla kanıtlamak başvuru için gerekli değildir. Ancak özellikle Türkçe eğitim verilen okullardan gelen adayların TOEFL veya IELTS sınavına girmesi önerilir.

Akademik başarı: master için başvuranların lisans ortalaması, doktora için başvuranların ise master not ortalaması 3,00/4,00 veya 75/100 olmuş olmalıdır. Mümkün olan alanlarda lisanstan doktoraya başvuran adayların lisans ortalaması dikkate alınır.

• 3. sınıf, 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile mezunlar başvurabilir. Doktora Tezi araştırma bursu için Türkiye'de bir üniversitede doktora programına kayıtlı, tez konusu belirlenmiş adaylar başvurabilir. Doktora yeterlik almış olmak dikkate alınmamaktadır.

• Bir Amerikan üniversitesine kabul almış olmak gerekli değildir. Çoğu Fulbright burs sahibi okullara henüz başvurmamış kişilerdir. Yerleştirme süreci ile destek sağlanacak akademik yıl, bir başvuru döneminde başvuran tüm adaylar için aynıdır.

• Yaş sınırlaması yoktur.

• Üniversite öğrenimlerini lisans veya yüksek lisans düzeyinde ABD'de yapmış veya ABD'de 6 aydan uzun süreli Değişim Programlarına katılmış olanların Fulbright Bursuna başvurabilmeleri için, yurda kesin dönüş tarihinden itibaren, en az 3 yıl geçmiş olması şarttır.

• Başvuru zamanında, ABD'de yükseköğrenim yapmakta olan kişiler burslara başvuramazlar.

• Amerikan okullarına kendileri başvurup kabul almış adaylar, 2012-2013 akademik yılına kadar kabullerini erteleterek Fulbright bursuna başvurabilirler.

Yüksek Lisans Burslarına; üniversite öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan;

i) 4 yıllık üniversite mezunları,

ii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2011'de mezun olacaklar,

iii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2012'de mezun olacaklar başvurabilirler.

İşletme dalında (MBA) ve işletmenin muhasebe, finans (MS in Finance dahil olmak üzere), pazarlama gibi alt alanlarında burs almak için başvuran adayların başvuru tarihinde en az bir yıllık tam zamanlı, fiilî iş tecrübesi olması zorunludur.

Doktora Burslarına; yüksek lisans öğrenimi süresince aldıkları notların ortalaması (yüksek lisans yapılmamış ise lisans ortalaması) 4.00 üzerinden en az 3.00 ya da 100 üzerinden en az 75 olan;

i) 4 yıllık üniversite mezunları,

ii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2011'de mezun olacaklar,

iii) 4 yıllık üniversitelerde halen okumakta olup, en geç Temmuz 2012'de mezun olacaklar,

iv) Yüksek Lisans Derecesini almış ya da en geç Temmuz 2012'de yüksek lisans derecesi alacak kişiler başvurabilirler. (Bu kişiler için lisans not ortalamasının 3,00/4,00 olması şartı aranmamaktadır)

Doktora Tezi Araştırma Burslarına; Türkiye'de bir doktora programına kayıtlı bulunan ve son başvuru tarihinde tez aşamasına gelmiş olan doktora öğrencileri başvurabilirler. Bu öğrenciler için belli bir not ortalaması başvuru için gerekli değildir. Doktora yeterliğinin alınması de değerlendirme ölçütü olmayıp, tez konusunun belirlenmiş olması gerekmektedir.

Bursun Detayları;

Fulbright Burslarının tavanı her öğrenci için (okul ücreti ve geçim masrafları dahil) yıllık $30,000 olarak belirlenmiştir.

• Ayrıca, gidiş-dönüş yol parası ve sağlık sigortası da Komisyonumuz tarafından karşılanmaktadır.

• Bursiyerlerin Amerika'daki üniversitelere başvuru ve yerleştirme işlemleri Amerika'daki Institute of International Education (IIE) tarafından yapılmaktadır.

Fulbright burs sahipleri, pasaport ve vize işlemlerinden şahsen sorumludurlar. Pasaport ve vize alamayan öğrencilerin bursu iptal edilir.

• Bursların karşılığında zorunlu hizmet yoktur. Ancak; öğrencinin Amerika'daki öğrenimini tamamladıktan sonra, ABD J Vizesi (Exchange Visitor Visa) kuralı gereği, Türkiye'ye dönmesi zorunluluğu vardır. Programını tamamlayarak Türkiye'ye dönen burs sahipleri iki yıl süreyle Green Card veya Vatandaşlık alamazlar. Ancak turist vizesi için başvurabilirler.

• Burslar öğrencinin seçildiği ders yılı için geçerli olup başka ders yılına ertelenmesi ya da öğrencilerin programlarına erken başlamaları mümkün değildir.

• Yerleştirme sürecinde öğrenciler ABD'de bir başka akademik programa katılamazlar.

Fulbright master bursu bir yıl süre ile verilir. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra doktoralarına devam etmek isteyen öğrencilerin, başka kaynaklardan yeterli burs sağladıkları ve Fulbright Eğitim Komisyonu uygun gördüğü takdirde, doktora derecelerini alıncaya kadar, Amerika'da öğrenimlerine devam etmelerine en fazla 4 yıl izin verilebilir. Ancak zorunlu hallerde bu süre 1 yıl daha uzatılabilir.

Fulbright Doktora Bursunun süresi ve miktarı üniversiteden sağlanacak ek kaynak değerlendirilerek belirlenecektir. Öğrencilerin ABD'de en fazla 4 yıl kalmalarına izin verilebilir. Ancak zorunlu hallerde bu süre 1 yıl daha uzatılabilir.

Fulbright Doktora Tezi Araştırma Bursu bir ders yılı için verilir. Birinci ders yılı sonunda öğrencinin Türkiye'ye dönmesi gerekir. Ancak, birinci yıldan sonra kişisel girişimi ile başka bir kaynaktan her türlü masrafını karşılayacak miktarda burs sağlayabilen başarılı öğrencilerin Amerika'da öğrenimlerine devam etmelerine izin verilebilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

1. Başvuru formu: Fulbright burslarına başvuru formu online sistemden doldurulmaktadır. Online başvuru sisteminde, "Create an Account" seçilerek geçerli bir email adresi ile kayıt olup bir şifre belirlemek ve sisteme kayıt olmak gereklidir. Bu şekilde sisteme farklı zamanlarda giriş yapıp forma eklemeler yapmak mümkündür.

2. Diploma/Öğrenci Belgesi: Üniversite (lisans ve/veya yüksek lisans) diplomalarının onaylı kopyası veya geçici mezuniyet belgesi. Halen devam edilen programlar için öğrenci belgesi vermek gerekmektedir. Sözkonusu belgeler Türkçe ise, onaylı İngilizce çevirileri de gereklidir.

3. Transkript: Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi süresince alınan ders ve notları gösterir belge

Transkriptler resmi kopya olmalı ve kapalı zarf içinde (zarfın kapağı Öğrenci İşleri tarafından mühürlenmiş olarak) Komisyonumuza ulaştırılmalıdır.

Transkript(ler) Türkçe ise onaylı İngilizce çevirileri de verilmelidir.

4. Referans mektupları: Üç adet referans mektubu. Referans mektupları iki şekilde sunulabilir.

i) Elektronik Referans Mektubu: Online başvuru sistemi aracılığıyla internet üzerinden referans verecek kişi tarafından hazırlanacak olan mektup.

ii) Elden Alınan Referans Mektubu: Elden alınan referans mektubu formunu indirmek için tıklayınız. Bunların dışında bir formatta hazırlanmış referans mektupları Fulbright bursları için hiçbir şekilde kullanılamaz. E-posta veya faks ile gönderilen referans mektupları kabul edilmemektedir.

5. Nüfus cüzdanı: Önlü – arkalı fotokopi gereklidir, onaylı olması gerekli değildir. (Eğer nüfus cüzdanında TC Kimlik Numarası yazılı değilse, fotokopi üzerine ayrıca yazılarak belirtilmelidir.)

6. Fotoğraf: Bir adet, yeni çekilmiş, arkasına adayın ismi yazılmış olmalıdır

7. ŞART DEĞİL

• TOEFL sınav sonuç belgesinin fotokopisi. Onaylı olması, resmi kopya olması gerekli değildir.

• GRE General Test sınavı sonuç belgesinin fotokopisi

• İşletme ve alt dallarında başvuranlardan GRE yerine GMAT sınavı sonuç belgesinin fotokopisi

9. İmza formu: Online başvuru formunun "Supplementary forms" kısmındakiSignature Form.


BAŞVURU İÇİN SON TARİH 9 NİSAN 2012 

Ayrıntılı bilgi için http://www.fulbright.org.tr./tr/fulbright-programi adresini ziyaret ediniz.


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.