elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Sahaya Özel Rüzgar Koşulları Değerlendirme Prosedürü |
MEASNET

MEASNET (MEASuring NETwork Institutes of European) 7 Kasım 1996 tarihinde 3 üye ile kurulan ve Avrupa’daki rüzgar ölçüm ve diğer teknik konularda danışmanlık yapan enstitüleri kapsayan bir akreditasyon enstitüsüdür. Üye kuruluşlar, uzman grup çalışmaları ile rüzgar endüstrisi için anemometre kalibrasyonu, güç kalitesi ve performansı, gürültü emisyonu ve saha değerlendirmesi başlıkları altında standardizayon çalışmaları yapmaktadırlar.A- A+
03.08.2016 tarihli yazı 6703 kez okunmuştur.
MEASNET, şu anda 18 üyeye sahiptir. Uluslararası banka ve kreditörler, MEASNET tarafından ortaya konan prosedürlere göre yapılan kalibrasyon ve diğer mühendislik hizmetlerini özellikle tercih etmektedirler. Tablo 1, şu anki MEASNET üyelerinin akredite edebilecekleri kapsamları göstermektedir.
 
Tablo 1: MEASNET’e üye olan kuruluşlar ve akreditasyon kapsamları
Rüzgar türbinlerinin yapısal bütünlüğünün değerlendirilmesiyle ilgili, IEC standartlarında oldukça detaylı tanımlamalar mevcutken, "Girdi" gereksinimleri üzerinde yok denecek kadar az bilgilendirme vardır. Benzer bir durum, mevcut enerji üretimi ve "Belirsizlik Figürleri" konularındaki risk değerlendirmesi ve yönetimi için de gözlenmektedir.
 
► İlginizi Çekebilir: Siemens SWT - 3.3 - 130 Rüzgar Türbini

Bu boşluğu doldurmak adına, 2004 yılında “Sahaya Özel Rüzgar Koşullarının Değerlendirilmesi” konusunda; izlenebilirlik, kalite ve karşılaştırılabilirliği arttırmak amacını taşıyan bir prosedür oluşturulması için üye kuruluşların uzmanlarından meydana gelen bir ekip kurulmuştur. Ekip, yapılan detaylı çalışmalar neticesinde ilk önce 2009 senesinde prosedürün ilk versiyonunu, 2016 mayısında ise prosedürün ikinci versiyonunu ortaya koymuştur.Rüzgar enerjisi projelerine ait "Enerji üretimi ve risk değerlendirmesi" konularına dair bütün başlıca kritik durumların üzerinde de durulduğu için söz konusu prosedür büyük bir önem arz etmektedir.

Prosedür içerisinde bahsi geçen "Sahaya özel rüzgar koşulları" ifadesi, bir rüzgar türbininde; tasarım, işleyiş ve yapısal bütünlük adına göz önünde bulundurulması gereken meteorolojik saha koşulları olarak tanımlanır. Bu bağlamda, hava yoğunluğu ve sıcaklık gibi parametreler de, rüzgar koşullarını etkiledikleri derecede dikkate alınmaktadır.
 

MEASNET onaylı bir ölçüm enstitüsü tarafından gerçekleştirilen, "sahaya özel rüzgar ölçümleri"nin sonuçları; sertifikasyon kuruluşunun, tasarım parametreleri ile sahaya özel koşulların, IEC 61400-1 standartlarına göre uyumunun değerlendirmesinde, izlenilebilir bir dayanak sağlar. Aynı zamanda, dolaylı olarak; çalışma ve bakım, yüklenme, dayanıklılık, performans, enerji üretimi gibi, kurulumu etkileyen şartlar da elde edilmiş olur.

IEC 61400-1 standardına göre, sahaya özel koşullar; rüzgar koşulları, diğer çevresel koşullar, toprak ve elektriksel koşullar olarak ayrılır. Bunun yanında, her biri de kendi içerisinde, normal ve ekstrem koşullar olmak üzere ikiye ayrılır. Saha değerlendirme prosedüründe sahaya özel rüzgar ve rüzgar akışını etkilediği düzeyde çevresel koşullar üzerinde durulmaktadır.
 
► İlginizi Çekebilir: Siemens SWT - 3.3-130 Rüzgar Türbini 

Saha değerlendirmesi işlemi veri toplama (ölçüm), verilerin işlenmesi (değerlendirme) ve meteorolojik verilerin yorumlanması süreçlerini kapsar. Tüm bu süreçler, mevcut prosedür içerisinde ele alınmaktadır. Prosedürde her süreç, yapılacak işin kapsamı ve gerektirdikleri ile beraber açıklanmaktadır. Aşağıdaki diyagramda, değerlendirme sürecinin ana bileşenleri, kılavuzda tanımlandığı şekilde gösterilmektedir.


Şekil 1: Sahaya özel rüzgar şartlarının değerlendirme süreci. Parantez içerisinde ilgili başlıkların bulunduğu bölümler belirtilmiştir.

Diyagramda yer alan sürecin tamamlanması oldukça uzun bir zaman alabilir ve bu sürecin gelişimi, devamlı olarak incelenerek, her bir adımın sonucu göz önünde bulundurularak modifiye edilmelidir. Genel bir kural olarak, bu süreç iki aşamaya ayrılabilir:

• Ölçüm: Saha içinde rüzgar şartlarının ölçümü ve dokümantasyonu.
• Veri Değerlendirmesi / Ekstrapolasyon ve Elde Edilen Sonuçların hazırlanması ile birlikte veri ve sonuçların dokümantasyonu.
Yukarıda tanımlanan her bir saha değerlendirme aşaması, aşağıdaki şartlar sağlandığında ayrı ayrı gerçekleştirilip raporlanabilir.

• Söz konusu dokümanda, o aşamaya ait bütün ilgili gereksinimlerin yerine getirilmiş olması.
• Daha önceki aşamalara ait bir girdi kullanıldığında, bu girdinin, söz konusu dokümanın gereksinimlerini karşılıyor olduğu belgelenebilmesi.
• Kullanılan bütün girdilerden (ölçüm verileri, analiz sonuçları) açık bir şekilde tanımlayarak bahsedilebilmesi. Spesifik veri gereksinimleri kendilerine ait bölümlerde ve ilgili raporlama bölümlerinde ayrıntılı şekilde vurgulanmıştır.

MEASNET’in kısaca tanıtmaya çalıştığımız bu prosedürene aşağıda bulunan linkten ücretsiz bir şekilde ulaşılabilir ve dağıtımı yapılabilir.

http://www.measnet.com/wp-content/uploads/2016/05/Measnet_SiteAssessment_V2.0.pdf

Kaynak:

► www.measnet.com
Yazar: Mehmet Göksel Güngör

Rüzgar Analiz ve Konumlandırma Mühendisi
Siemens San.Tic.A.Ş.
goksel.gungor@siemens.com


 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar