elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Manyetik Motor Teorisi Nedir?

Mıknatıs imalatında yaşanan gelişmeler ve mıknatısların gücündeki artışlar sonucunda manyetik motorlar günümüzün en popüler konularından biri haline geldi. Fakat hala demire bağlanmış bu kadar gücün insanlık yararına enerji elde edecek şekilde bugüne kadar niçin gerçek anlamda kullanılamadığı merak konusu. Bu yazımızda sizler için manyetik motorları inceledik.A- A+
16.04.2016 tarihli yazı 87431 kez okunmuştur.
Manyetik motor ile ilgili ilk araştırma ve çalışmaları Nikola Tesla yapmıştır. Basına yansıyan ilk çalışma ise 1976 yılında Howard Johnson’un motorudur. Howard Johnson, bu sistemde normal mıknatıs kullanmış ve bu yüzden pek bir verim alamamıştır. Ama o dönemde yaşayan bilim adamlarının genel düşüncesi gibi o da sınırsız enerji peşindeydi. Kısacası manyetik motorun çıkış amacı, sınırsız doğal bir enerji kaynağı üretmektir. 
 

Bununla ilgili bilinen ve çalıştığını gösteren motor ise Perendev’dir. Perendev’in sistemi de Howard Johnson’un sistemine benzemektedir. Silindir bir iç yapı (rotor) ve onu çevreleyen silindir bir dış yapıdan (stator) oluşmaktadır. Sistemin çalışması için önemli olan mıknatısların çekim kuvveti, aralarındaki uzaklık ve yerleşim şekilleridir. Sistem mıknatısların doğal itme ve çekme kuvvetinden yararlanarak silindirik yapının hareket etmesi üzerine kurulmuştur.
 İlginizi Çekebilir: Elektromanyetik Alan Gerçeği
 
Yazımıza mıknatısı tanımlayarak devam edelim. Mıknatıs, manyetik alan üreten nesne veya malzemelerdir. Demir, Kobalt, Nikel, Neodymium ve Samaryum, alaşımları bazı metalleri çeker, bakır ve alüminyum gibi bazı metallere ve metal olmayan malzemelere etki etmez. Mıknatıslık etkisi, malzemelerde iki karşılıklı uçta toplanır. Bu iki uca mıknatısın kuzey ve güney kutbu ismi verilir. İki mıknatısın aynı kutupları birbirini iterken, zıt kutupları birbirini çeker. Bu itme ya da çekme kuvveti, mıknatısların kutup şiddetleri ile doğru, aralarındaki uzaklığın karesi ile ters orantılıdır.

Doğal manyetik maddelerin mıknatıslık etkisinin çok uzun süreli olduğu bilinmektedir. Mıknatıs tabiatta mıknatıs taşı olarak bulunabildiği gibi, mıknatıslanma özelliğine sahip metallere keskin vuruş, ısıtma ve sürterek sabit mıknatıs haline getirmek de mümkündür. Bu işlemler incelendiğinde vurma ile hareket enerjisi, ısıtma ile ısı enerjisi, sürtünme ile ısı ve hareket enerjisi harcarız ve bunun karşılığında da manyetik bir alan elde ederiz.

 İlginizi Çekebilir: Asenkron Motorlar | 1. Bölüm

Sabit mıknatıslar bir tarafa bırakılırsa, elektrik mıknatısları da hayatımızda oldukça çok kullandığımız araçlardandır. Elektromıknatıs elde edebilmek için basit tarifiyle bakır bobin ve demir çubuğa ihtiyaç vardır. Bobin içine demir çubuğu yerleştirip, bakır tellere iki uçtan elektrik enerjisi verdiğimizde, bu enerji bize manyetik alan olarak geri döner.
 


Manyetik alan potansiyel enerji, manyetik alan oluşturmak için kullandığımız, ısı, hareket ve elektrik enerjileri ise kinetik enerji olarak tanımlanmaktadır. Buraya kadar bahsedilen olaylar enerjinin korunumu prensibi ile enerjilerin birbirine dönüşebilme yasalarına uygundur.

Gerek sabit gerekse elektromıknatısların oluşumlarında, yüksek miktarda kinetik enerji (hareket, ısı, elektrik) kullanıldığı görülmektedir. Enerjinin korunumu prensibinden hareketle, manyetik alanın özel konumlu yüksek bir enerji deposu olduğunu söylemek mümkündür. Bunun delili de bazı metallerde gösterdiği itme ve çekme kuvvetidir.


O halde manyetik alanda depolanmış bu enerjiyi itme ve çekme kabiliyetinden istifade ile tekrar kinetik enerjiye çevirmek niçin mümkün olmasın?

 

Manyetik Motorların Çalışma Prensibi

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, birçok kişi manyetik motor yapmayı denedi fakat en olumlu sonucu alanlardan birisi Perendev'di. Manyetik motorun çalışma prensibini anlatırken, Perendev’in motorundan yola çıkacağız. Perendev, manyetik motor tasarısını mıknatısları rotor üzerindeki çelik contalara sabitleyerek yapmıştır. Conta koymasının sebebi, mıknatısların daha etkili olmasını sağlamaktır. Aşağıdaki resimde de göreceğiniz gibi, üst ve alt kısımların manyetik alanı daha yakın hale getirmiştir. Böylelikle, mıknatıs etrafındaki manyetik alan izole edilmektedir.


 
Aynı şekilde, statorlar üzerindeki mıknatıslar da contalar ile yerine sabitlenmiştir. Bunun sebebi ise mıknatısın çekim kuvvetiyle diğer taraftaki mıknatısa yapışmasını önlemektir. Böylelikle rotor üzerindeki mıknatıslar ile statordaki mıknatıslar üzerinde güçlü bir manyetik alan oluşturulmuştur. Perendev, tasarladığı manyetik motorda pot mıknatıslar denilen Neodium ya da Ferrite mıknatıslardan kullanmıştır. Bu mıknatısların özelliği diğerlerinden daha fazla kaldırma ve tutma kuvvetine sahip olmalarıdır. Manyetik alanın çelik üzerinden akmasının sebebi ise havadan daha iyi manyetik özellikte olmasıdır. Tasarımını yaptığı motor ile ilk hareketi kendi vererek, mıknatısların birbirlerini itmesini ve çekmesini kullanarak, dışardan bir yardım almadan sonsuz enerjiyi bulmayı hedeflemiştir.
 
 

Peki sonsuz tur atarak, sınırsız enerji bulmuş mudur?

Hayır. Nedenini birçok şekilde açıklayabiliriz. Aradaki sürtünmeyi egale etmek için manyetik itme gücünden yararlanılmaktadır. Amaç aradaki sürtünmeyi kaldırarak, motora sonsuz kez tur attırmaktır. Peki, sürtünme sadece cisimlerin kendi arasında mı var? Hayır. Dönerken havanın da dönen cisme uyguladığı bir sürtünme kuvveti var. Bunun üzerine de, vakumlu ortam da çalışılırsa havanın sürtünmesi engellenmiş olur denilebilir. Bu sefer sonsuz tur atabilir mi? Cevabımız yine hayır. Bütün sürtünmeler ihmal edilse bile, cismin kütlesinden ve şeklinden dolayı ataleti vardır. Yani sonuçta teorik olarak sonsuz enerji üretmek hala kanıtlanmamıştır.
 


İnternet yayınlarından ve video görüntülerinden bu konuda amatör ve profesyonel pek çok çalışma yapıldığını görmek mümkündür. Özellikle perpetualmotion (daimi hareket) ile uğraşanlar mıknatıstaki enerjiyi bu maksatla kullanmaya çalışmaktadır. Ayrıca mıknatıs motoru yapılabildiği takdirde kullanacağı enerjiyi kendi bünyesinde bulundurduğundan ilave bir enerji ihtiyacı doğurmayacak ve ekonomik olacaktır. Buhar, elektrik, petrol veya nükleer madde gibi bir enerji kaynağı kullanmayan, atık üretmeyen bir motor çevre sağlığı açısından da büyük fayda sağlayacak, dünyanın çehresi de hayli değişecektir. Mıknatıs gücünden yararlanarak kinetik enerji elde etmek isteyen, pek çok araştırmacı henüz bu başarıya ulaşamamıştır.

Bilimadamları mıknatıs motor yapılamayacağını iddia etmekte ve bu iddialarını Gauss yasalar ile enerjinin sakınımı kanununa dayandırmaktadırlar. Zira manyetik alanı bir kinetik enerji kaynağı olarak kabul etmemektedirler.

 Kaynak:

greenoptimistic
fuel-efficient-vehicles
lhup.edu
Burcu YELİS Burcu YELİS Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar