elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

İyi Bir Rezidüel Koruma Uygulamak İçin 12 Kurulum İpucu

RCD’ler güvenliğimiz açısından çok büyük önem taşımaktadır. RCD'ler, birçok elektrik tesisatçısı tarafından gerek yanlış kullanımdan dolayı gerek cihazın çalışma prensibi hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı için çoğu zaman tesisatta oluşan bir sorunun sorumlusu olarak görülerek ilk etapta sökülüp atılmışlardır. Bu yazımızda iyi bir rezidüel koruma uygulamak için 12 kurulum ipucunu sizlerle paylaşacağız.A- A+
30.06.2017 tarihli yazı 6897 kez okunmuştur.
Tüm tesisatların toprak kaçağı akımı, iletkenin kapasitif sızıntısına ve anti-parazitik veya EMI filtreleme kapasitörlerine, örn. sınıf I ekipmanına bağlıdır. Bu sızdırma akımlarının toplamı, yüksek hassasiyetli artık korumaya neden olabilir - RCD'ler tetiklenecektir.
 

Tetikleme, personel için güvenliği tehlikeye atmadan IΔn / 2'den mümkün olur.

Sızıntı akımları aşağıdakilerle sınırlanabilir:

► Sınıf II ekipmanı kullanarak,
► İzolasyon transformatörleri,
► Aynı RCD tarafından korunan alıcıların sayısını sınırlama.

 

1. RCD Performansının İyileştirilmesi


1.1 TT Kurulumunun Merkezinde Gerçekleştirilmesi


Bir TT kurulumunun merkezinde (sadece bu durumda), canlı iletkenlerin etrafında yer alan algılama toroidinin, YG / AG transformatörünün nötrü toprağa bağlayan tek bir toroidle değiştirilmesi mümkündür.

Bu düzenleme bozukluklara karşı bağışıklığı geliştirir ve daha ekonomik olma avantajına sahiptir.


Şekil 1: TT kurulumunun orijininde gerçekleştirilmesi

 


1.2 Bir Toroid Arızasına Karşı Artan Dayanıklılık


Bir toroid arızasına karşı dayanıklılığın arttırılması:

► Faz iletkenlerinin nötr iletken etrafında simetrik olarak düzenlenmesi,
En azından iletkenler tarafından oluşturulan dairenin çapına eşit bir çapa sahip bir toroid kullanmak: D ≥ 2d,
► En az 2D'ye eşit bir yüksekliğe sahip bir manyetik kalkan eklenebilir.


Şekil 2: Bir toroid arızasına karşı artan dayanıklılık

► d, kabloların bir toroidin merkezlenmesi, toroidin yerel doymamasını sağlar. Doymuş toroid, taklit kapanmalara neden olur.
► L, kablolarda toroid ile kavis arasındaki mesafedir. 2. Diferansiyel Cihazların Test Koşullarının Belirtilmesi Tamamlayıcı işaretleme, testin düzenli olarak etkinleştirilmesi gerektiğini kullanıcıya göstermelidir (her 3-6 ayda bir önerilir). 

►İlginizi Çekebilir: Sensör Füzyonu Nedir?


3. Sağlanacak Korumaya Göre Diferansiyel Cihaz Seçimi


NF C 15100 § 531.2.3 standartları, sağlanacak koruma türüne bağlı olarak bir seçim önermektedir:

► Dolaylı temasa karşı koruma (kabul edilebilir temas gerilimine bağlı olarak hassasiyet seçimi),
► Doğrudan temasa karşı tamamlayıcı koruma (IΔn 30 mA),
► Yangın riskine karşı koruma (IΔn 300 mA).


4. IT Yükünde Diferansiyel Cihaz Seçimi


NF C 151 00 § 531.2.4.3 Standartları - Dolaylı temaslara karşı koruma sağlayan RCD'lerin taklit devre dışı bırakılmasını önlemek için, ortalama duyarlılık RCD'leri için cihazın nominal artık fark akımı (IΔn), ilk arıza sırasında akan kaçak akımının (If) iki katından daha yüksek olmalıdır (IΔn ≥ 2 x If).


5. Yardımcı Güç Kaynağı Prensiplerine Göre Diferansiyel Cihaz Seçimi


IEC 60364 standardına göre, operatörün beceri seviyesi ve tesisatın çalışma amacı, güç kaynağı prensibine bağlı olarak çalışma türüne bağlı olarak diferansiyel koruma cihazlarının seçimini belirleyecektir.

Not: Ağa bağlı bir transformatör, ağdan bağımsız bir yardımcı kaynak oluşturmaz.
 

6. Yardımcı Kaynaklı Diferansiyel Cihazın ÖzellikleriYardımcı kaynaklı diferansiyel cihazın özellikleri aşağıdaki gibidir:

► İzlenen devrenin geriliminden bağımsız olarak izleme.
► Yüksek ve hızlı dalgalanma şebekelerine uygundur.
► Yük akımından bağımsız olarak izleme (dengelenmemiş akımların artması, endüktif yüklerin kuplajı).
► Geçici arızalarda (30 ns'lik entegrasyon süresi, ancak mevcut akımları birkaç ms'de açma riski olan bir cihaz) açma durumunda daha iyi bir bağışıklık.

 

7. Zırhlı Kablolar Üzerine Toroid Montajı Önlemleri


Zırhlı kablo: Elektrik bağlantı kutusundan elektrik yalıtılır ve toprağa bağlanır.


Şekil 3: Zırhlı kablolar üzerine toroidler monte ederken alınması gereken önlemler


8. Yüklere Göre Diferansiyel Cihaz Sınıfı Seçimi


Ekipman giderek doğrultucu cihazlarla (diyotlar, tristörler vs.) donatılmıştır. Bu cihazların akış aşağısındaki toprak arıza akımları, RCD'yi desensitize edebilen bir DC bileşenine sahiptir. Diferansiyel cihazlar, yüklere uygun sınıfta olmalıdır.

Standart EN 50178, bir diferansiyel cihazın arkasında elektronik ekipmanı kullanırken gereksinimleri tanımlayan aşağıdaki organizasyon şemasını öngörür.
 

Şekil 4: Bir diferansiyel cihazın arkasında elektronik ekipman kullanırken gerekenler
 
Anma görünen giriş gücü 4 kVA'yı aşmayan taşınabilir elektronik cihazlar, A tipi RCD'lerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır (doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma).

Diferansiyel koruyucu cihazların çalışmasına müdahale edebilecek DC komponent arıza akımı üretme riskiyle karşı karşıya olan herhangi bir elektronik cihaza böyle bir uyarı etiketi eklenmelidir.

RCD'ler korunacak elektronik ekipmanla uyumlu olamıyorsa, diğer koruma önlemleri de uyarlanmalıdır, örneğin: elektronik donanımın ortamından çift veya takviyeli izolasyon ile izole edilmesi veya elektronik ekipmanın şebekeden bir transformatör vasıtasıyla izole edilmesi vb.

EN 61800-5-1 standardı, alıcıların dahili elektroniklerine göre RCD sınıfı seçeneği sunar.

Tablo 1: Alıcıların dahili elektroniklerine göre RCD sınıfının seçimi
 
 

9. Endüstriyel Yükler


En yaygın cihazlar AC sınıfıdır, ancak endüstriyel tesislerin gerçek durumu en az A sınıfı cihazların kullanılmasını haklı çıkarmaktadır.
 

10. Hız Varyatörü Tipi Yükler


Bu tür yükler büyük oranda dalgalandığından, gerilim ve akıma bağlı olmaksızın B sınıfı röleler, açma-kapama riskini önlemek için çok daha uygun olacaktır.


11. Yük Tipine Göre Kullanım Gruplamaları


Tesisatlarda, özdeş arızalara neden olan cihaz türleri gruplandırılmalıdır. Yükler DC bileşenleri üretmekle yükümlülerse, arızalı olarak sadece AC veya darbeli düzeltilmiş bileşenler üreten yükleri korumak amaçlı cihazların altına bağlanmamalıdır.


12. Sızıntı veya Arızanın Sinyal veya Ön Alarmı


Operasyonun sürekliliğinin zorunlu olduğu ve mülkiyetin ve insanların güvenliğinin özellikle tehlike altında olduğu tesislerde, yalıtım hataları dikkate alınması gereken önemli bir risk oluşturmaktadır.

Sinyal verme işlevi iki şekilde gerçekleştirilebilir:

Birinci Yol - Korumanın zorunlu sebepleri (doğrudan ve dolaylı temaslara karşı koruma veya kaçak akımın sınırlandırılması) için güç kaynağının otomatik olarak açılması, diferansiyel cihazlar tarafından sağlanır, bazı diferansiyel rölelerde sinyal verme fonksiyonu, dahil edilmiş ön alarm röleleri tarafından sağlanabilir.

Ön alarmlı bu ürünler, § 531.2.1.3'deki öneriyi karşılayarak, muhtemel kaçak akımlarının toplamının nominal işletme akımının üçte biriyle sınırlı olmasını gerektirir.

İkinci Yol - Zorunlu (doğrudan ve dolaylı temasa karşı koruma veya kaçak akımın sınırlandırılması) nedenlerle güç kaynağının otomatik olarak kopması, örneğin aşırı akımlara karşı koruma cihazları gibi diğer cihazlar tarafından sağlanır.

Röle kontak alarmı bu nedenle sadece bir diferansiyel akımı sinyali vermek için kullanılabilir.

İzolasyon arızalarının önleyici sinyali bir elektrik tesisatının optimizasyonunu sağlar:

 İşlem durdurulmadan veya arıza yapmadan önce makine onarımını beklemek,
► TNS nötr yüklerde yalıtım hatalarını tespit etmek,
► Yangın, patlama vb. riskleri önleme,
► Bir aşırı akım koruma cihazının çalışmasını öngörerek sigortanın değiştirilmesi veya devre kesicinin eskimesinden kaçınılması,
► Kaçak akımların kontrol altına alınması ve böylece koruma devrelerinde eş kutuplu akımların azaltılması ve özellikle rahatsız edici elektromanyetik alanların oluşumunun azaltılması.
 


Kaynak:


► Electrical-Engineering
Anıl Gül Anıl Gül Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar