elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Elektrik Tesislerinde Enerji Verimliliği |
2. Bölüm

Son zamanlarda elektrik tesislerinde can ve mal kaybına karşı alınan zorunlu önlemler ve enerji kalitesine ilişkin kuralların yanı sıra tesislerde verimliliği sağlayan kuralların ve standartların kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Yazı dizimizin bu bölümünde de elektrik tesislerindeki enerji verimliliğine dair kuralları ve standartları incelemeye devam ediyoruz.A- A+
26.05.2015 tarihli yazı 16307 kez okunmuştur.

 

 

Güç Kalitesi Yönünden Enerji Tasarrufu

 
Alçak Gerilim Devrelerinde Maksimum Toplam Akım Harmonik Distorsiyon (TDH): Herhangi bir devrenin akım için toplam harmonik distorsiyonu (TDH) ilgili cetvelde verilen değerleri aşmaması gereklidir. Değişken hız sürücüsü (VSD) kullanılan devrelerin alt dağıtım tablolarında veya MCC'lerde grup kompanzasyon yapılmasına izin verilmektedir.
  
Devrenin bu noktalarında bulunan VSD'lerin giriş terminallerindeki akım harmonik distorsiyonu, 5. harmonik için hız ayar aralığında %35'i geçmemelidir.
 
 
 
 
Eğer binalarda kullanılacak lineer olmayan yüklerin miktar ve niteliği konusunda, proje aşamasında kesin bir değerlendirme yapılamıyorsa, uygun rezervler bırakılarak gerekli harmonik azaltıcı ünitelerin kullanılması işletme sırasında gerçekleştirilecektir.
  
 
 
 
Bir Fazlı Yüklerin Dengelenmesi: Özellikle lineer olmayan tüm bir fazlı yükler, üç fazlı bir besleme devresi içinde eşit ve olabildiğince düzgün dağıtılmalıdır. Tüm 100 A' i aşan; üç fazlı, dört iletkenli devrelerde, bu şartın sağlandığı tasarım aşamasında gösterilmelidir. Dengesizlik oranı %10'u geçmeyecektir. Dengesiz akım oranı aşağıdaki formül ile ifade edilebilir.
 
In = (Id X 100) / Ia
 
Iu: Dengesiz akımlar oranı (%)
 
Id: Maksimum sapma değeri
 
Ia: Üç faz için ortalama akım
 
  

 

Ölçme ve İzleme İle İlgili Tasarruf Kuralları

 
►Ana Devreler: Üç fazlı, 380 (400)V gerilimi bulunan bütün 400 A'dan büyük bütün ana devrelerde mutlaka ölçme cihazları bulunacak veya bağlamaya uygun önlemler alınmış olacaktır. Gerilim (faz-faz ve faz-nötr gerilimler), akım (faz ve nötr akımları), güç faktörü; toplam enerji tüketimi (kWh) ve kVA olarak maksimum talep gücü kayıtlı olarak ölçülmelidir.
 
 
 ►İlginizi Çekebilir: Ölçme Teknikleri
 
 
Alt-ana ve Besleme Devreleri: Bütün 200 A'i (3 faz – 400 V) aşan devrelerde ölçme cihazları bulunacak veya bağlamaya uygun önlemler alınmış olacaktır. Akım (üç faz ve nötr akımları), kayıtlı olarak enerji tüketimi (kWh) ölçülmeli ve izlenmelidir. Ancak bu kural, reaktif ve distorsiyon gücü kompanzasyon devrelerinde uygulanmaz.
 
 
 
 
Kaynak:
The Code of Practice for Energy Efficiency of Electrical Installations
 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar