elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Yerli Aksam Zorunlu Oldu

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi ÜretenTesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında YönetmelikteDeğişiklik yapıldı. A- A+
01.01.2012 tarihli yazı 4537 kez okunmuştur.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazetede yer alan yönetmelik değişikliğinin amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan ve bütünleştirici parçaları ile birlikte yurt içinde imal edilen aksamın ve bütünleştirici parçaların, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi olarak değiştirildi.Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle “Aksam” ifadesi yerine “Yerli Aksam” ifadesi getirildi. Yönetmelikte “yerli aksam oranları bazında en az %55’i yurt içi katma değerle üretilen aksamı” ifadesi tanımlandı.Kaynak: Enerji EnstitüsüYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK