elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Ekonomik Geri Kazanımda Yenilenebilir Enerjinin Rolü

Gelişen yeni dünya düzeninde enerjiye olan ihtiyacımız her geçen gün katlanarak devam etmektedir. Peki ülkeler, enerji piyasaları ve uzmanlar bu duruma ne gibi önlemler almış durumda? Yenilenebilir enerji alanlarının, fosil yakıtlı enerjiler üzerindeki tamamen baskın olacağı yeni düzene yakından bakalım.A- A+
28.10.2021 tarihli yazı 1734 kez okunmuştur.
Wood Mackenzie Power & Renewables'ın sonuçlarına göre, önümüzdeki 10 yılın toplam enerji depolama talebi dünya çapında 1TWh'a yakın olabileceği öngörülmüştür. Bir evin aylık ortalama tüketiminin 250kW/h olduğunu düşünürsek bu talebin büyüklüğünü hayal etmiş olabiliriz.
“Küresel enerji depolama görünümü” raporuna göre bu yıl enerji depolama pazarının 12GW/28GWh dağıtım göreceği, GWh bazında 2020 rakamlarının neredeyse üç katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda bu rapor, kısa bir sürede oluşan ivmelenmenin çok önemli boyutlara ulaştığını gözler önüne sermektedir. IHS Markit tarafından yapılan ve küresel dağıtımların 2021'de 12 GW'ı aşacağını söyleyen tahminleri bir önceki çalışmayı da doğrular niteliktedir. Daha birçok önemli kuruluş ve uzman görüşler, bu tahminleri doğrular nitelikte raporlar yayımlamaya devam etmektedirler.
 

 


2021-2030: 700GWh Toplam Ölçüm Önü Dağıtımları

ABD, küresel sektörde önemli bir rol oynamaya devam ederken, Avrupa da ABD’nin gerisinde kalmış görünsede bazı girişimler göstermeye başlamış durumdalar. Önümüzdeki on yılda önemli dalgalanmalar görülmeye başlanacaktır.
 
Bununla birlikte, Avrupa'da on yıl içinde ulaşılacak olan 100GWh toplam kurulum anlamına gelse de bunların yaklaşık üçte biri konut alanında olacak bu demek oluyor ki, 2021 ile 2030 arasındaki toplam talebin "yaklaşık 1TWh"sinin yalnızca %10'unu oluşturacağı anlamına geliyor.
Lu, ilgili şirketin "2030 yılına kadar toplam küresel kurulu kapasitenin %70'inden fazlasını" yöneteceğini tahmin ederek, ABD ve Çin'in büyük ölçüde bu alanda baskın olacağını söyledi.
 

Asya ve Pasifik bölgesi 400 GWh toplam kapasiteye ulaşarak, FTM (front-of-the-meter) pazar alanındaki bu kapasitenin yaklaşık %82'si ile Çin tek başına 260 GWh yeni kapasite kurabildi.
 
Küresel olarak, FTM pazar segmentine göre en büyük paya sahip olmaya devam edecek. Wood Mackenzie şirketi, 2030 yılına kadar 700 GWh kurulumun FTM olacağını ifade etmiştir. Genel olarak ticari ve endüstriyel dağıtımlara atıfta bulunan konut ve konut dışı alanlarda büyüyecek ve konutta dikkate değer bir örnek olan Japonya'da konut elektrik satın alma anlaşması (PPA) satışlarının başlangıcı olacağa benziyor.
Raporda, birçok ülke COVID-19 pandemisinin küresel ekonomide yarattığı aksaklıkların ardından toparlanmanın yolunu bulmaya çalıştığı için, yenilenebilir enerji entegrasyonunun rolü politikada “merkezde” yer almaktadır.
 
ABD piyasası yukarı yönlü seyrini sürdürecek gibi görünse de, bağımsız enerji depolama sistemlerine (ESS) yatırım vergi kredisi (ITC) getirilmesi de dahil olmak üzere Biden yönetimi tarafından önerilen bütçe uzlaştırma önlemleri ve altyapı finansman politikaları kabul edilirse, halihazırda güçlü olan büyüme beklentilerine katkı sağlayacağı öngörülüyor.
 
Güneş ve depolama kurulumları için geçerli olan mevcut ITC planı, halihazırda "güçlendirilmiş talep" ile bu yıl beklenen 4,5 kat yıllık FTM dağıtım artışına neden olmuş durumdadır.
 
Wood Mackenzie’in bir başka önemli raporunda vurgulanan dikkate değer bölgesel eğilimler arasında, varlık gelirlerini biriktirme yeteneği ile daha yüksek IRR'ler sağlayan Avustralya, bu yıl konut dışı pazarda lider bir konumda yer alıyor. Bununla birlikte, küresel olarak, konut dışı projeler için ekonomi, dünyanın birçok yerinde oldukça zorlayıcı olmaya devam ettiği de raporda belirtilen bir başka husus olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Latin Amerika'nın yenilenebilir enerji genişlemesi, daha yüksek düzeyde şebeke esnekliği gerektirmektedir ve konut dışı segment 2030 yılına kadar 9,7 GWh'ye ulaşabileceği belirtilmektedir. Bölgedeki ilk enerji depolama ihaleleri bu yıl gerçekleştirildi. Kolombiya'nın 45 MW'lık bir projeyi Kanada Solar'a vermesi buna bir örnek ve Şili gibi yerlerde kurumsal PPA anlaşmaları şekillenmeye başladığı görülmektedir. 
 

Araştırma grubu ayrıca Güney Afrika, Kenya ve Nijerya'da konut dışı segmentte gelecekteki büyümeden emin olmakla birlikte, Güney Afrika'nın yakın zamanda ihale edilen 873MW'lık kapasitesi, ülkeyi pil depolama haritasına şimdiden yerleştireceği beklenmektedir.
 
Güney Afrika ayrıca, endüstriyel kuruluşların kendi enerjilerini üretmeleri ve kullanmaları için lisans gereksinimlerine ilişkin bir üst sınırı kaldırdı; bu, Wood Mackenzie'nin de belirlediği gibi dağıtımlarda bir artışa katkıda bulunabilir.
 
Sonuç olarak, küresel ısınma gibi çevresel kaygılar dünya çapında sorunlar haline gelmiştir. Bu nedenle, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji biçimlerini kullanan dağıtılmış güç kaynaklarını etkin bir şekilde kullanan, öngören ve bu adımda yeni yollar deneyen ülkeler çok yakın gelecekte lider haline gelecekler.
 
Kaynak:

energy-storage.news
statista.com
nec.com
İshak Parlar İshak Parlar Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar