elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Lider Olunmaz, Doğulur!

Yöneticiler tasarlar ve denetlerler;dikkatlerini kural ve prosedürler üzerinde toplarlar.Liderler ise istikamet verir,kabiliyetleri harekete geçirir ve stratejileri uygularlar; onların dikkati insanlar üzerinde toplanır.A- A+
30.12.2012 tarihli yazı 9059 kez okunmuştur.

Yönetici kurulu düzeni değiştirmez, hazır bulunan kuralları uygular. Süreklilik sağlar ve işleyişi devamlı kılar.Lider hazır ile yetinmez değişiklik yapar.Lider her zaman daha farklısını yapmaya çalışır, işleyişi geliştirir.
  

Yönetici düzene dayanır, belli kalıpların dışına çıkmamaya özen gösterir.Daha çok denetleyicidir. İşleyişi denetler.Lider kişilere dayanır ve işleyişte doğaçlama yapar, işin sonucunu hesaplar ve alışılmışın dışına çıkar. Kişilere güvenir.

Yönetici işleri doğru şekilde yapar ve muhafaza eder.Lider doğru işi yapar ve geliştirir.

Yönetici taklit eder, olağan şeylerle yetinir dha çok kişisel olmayan, yönetimsel hedeflerin eğilimindedir.Lider yeniyi ortaya çıkarır,kişileri ve aktif durumları benimseme eğilimindedir.

Yönetici Nasıl? ve Ne zaman? sorularını sorar.Lider Ne,Neden,Neden olmasın? sorularını sorar.

Yönetici, işlerini insan ve madde kaynaklarını bütünleştirme süreci olarak kullanır.Lider, insanların olabilirlik ve gereklilik konusundaki fikirlerini geliştirir.

Yönetici,anlaşma,ödüllendirme,cezalandırma gibi esnek taktikleri kullanırlar.Lider,yeni moral değerler yaratıp;verdikleri buyruklarla özel istek ve amaçlar oluştururlar.

Yönetici,varolanı koruma güdüleri,riske girme arzularına ket vurur.Lider,işte coşku yaratmayı,fırsat ve ödülleri yüksek tutmayı tercih eder.

Yönetici,olayların,durumların nasıl geliştiğini anlamaya çalışırlar.Lider,olayların,durumların insanlara ne ifade ettiğini anlamaya çalışırlar.

Liderlik; yenilik ve başlatma ile ilgili her şeydir. Yönetim kopyalama ve var olan durumu sürdürme üzerine yoğunlaşır. Liderlik yaratıcı, uyum sağlayıcı ve çeviktir. Liderlik ufuk çizgisine bakar.İyi bir yönetici, işleri doğru yapar. Lider ise doğru işleri yapar. Doğru işleri yapmak sözü bir hedef, bir yönelim, bir amaç, bir vizyon, bir yol, bir erişimi çağrıştırır. Yönetim etkinlik üzerindedir; liderlik ise etkililik. Yönetim “Nasıl” sorusunun yanıtı üzerinde durur; liderlik ise “Ne?” ve “Neden?” sorularının yanıtları üzerinde. Yönetim sistemler, denetimler, süreçler, politikalar ve yapı üzerinde yoğunlaşır. Liderlik ise güven ve insanlar üzerinde.

Yönetici ve lider arasındaki farklar kısaca değindikten sonra, şimdi patron ve lider arasındaki farklara kısaca bir göz atalım.

Yönetici sürer. Lider yol gösterir.

Yönetici,otoriteye dayanır. Lider işbirliğine.


Yönetici “ben” der. Lider “biz” der.

Yönetici korku yaratır. Lider güven.

Yönetici, nasıl yapılacağını bilir. Lider nasıl olacağını gösterir.

Yönetici, dargınlık yaratır. Lider heves üretir.

Yönetici,suçlu bulur. Lider hataları tamir eder.

Yönetici, işi ağır ve sıkıcı yapar. Lider ilginç.

Yönetici,kendisine saygı gösterilmesini ister. Lider saygıyı yaratır.

Yöneticinin gücü yetkisine dayanır. Liderin yetkisi iyi niyetine dayanır. 

Yöneticiler kendilerini kişisel anlamda özdeşleştikleri ve çıkar sağladıkları kurulu düzenin koruyucusu ve düzenleyicisi olarak görürler.İnsanları değil,daha çok oynadıkları rolü düşünürler.Öz değerlerini var olan işleyiş ve düzeni sürdürerek pekiştirirler.Yöneticiler kontrol altında rasyonel yapıları sürdürmek için bürokrasi oluşturur çok az içtenlik sergilerler.İnsanların kalbini ve düşüncesini merak etmez,sadece performansları ve hedefleriyle ilgilenirler.Sorunları hesap yaparak,itaate dikkat ederek ve bolca politika karıştırarak teker teker ele alırlar.Yöneticinin zihniyeti programlanmıştır ve değişime büyük ölçüde direnir.Bir kuruluşun yavaş yavaş ölmesine veya maliyetlerin giderek kısılmasına yol açan ihmal hatalarını görmezden gelme gibi bir yeteneğe sahiptir.
 

Liderler amaçla yönelik kişisel ve aktif bir tutum alır ve sorunlar karşısında yeni yaklaşımlar benimsemeye çalışırlar.Hem fikirlerle ve bunların insanları nasıl etkileyeceğiyle,hem de sezgilerini kullanarak ve empati kurarak insanlarla ilgilenirler.İnsani,ekonomik ve politik ilişkileri değiştirme konusuyla derinden ilgilendikleri için,aktif olarak değişimin yollarını araştırırlar.Liderlik kimlik duyguları için iş unvanlarına veya rollere dayanmaz,hatta genellikle kendilerinden beklenenin ötesinde sonuçlar yaratan karmaşaya ve düzensizliğe açık olabilecek yapıları desteklerler.Liderler süreçlerle sınırlanmaz,tersine yaratıcı eylemler için süreçlere meydan okurlar.Liderlik meydan okumak ve dönüşümü sağlamak için gösterilen bir insan çabasıdır. Lider,insanların içinden çıkan kişidir ve insanları yönlendirmek için onların değerlerinden faydalanır.

Osman Kemal Dağ Osman Kemal Dağ Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.