elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

2013 Bitirme Projeleri Sergisi

14 - 15 - 16 Haziran 2013 bitirme projeleri sergisi TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenecek.A- A+
27.03.2013 tarihli yazı 13588 kez okunmuştur.
Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği disiplinlerindeki akademik çalışmaların ve buna paralel gerçekleştirilen projelerin/uygulamaların, üyeler ile paylaşılması EMO'nun mesleki faaliyetler kapsamındaki temel görevlerinden birisidir. Bu bakış açısı ile; İlki 2011 Haziranında EMO Ankara Şubesi ve Ankara Üniversitesi tarafından, ikincisi ise Haziran 2012 de EMO Ankara Şubesi ve ODTÜ tarafından Bitirme Projeleri Sergisi düzenlenmişti. Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinin son sınıflarında bulunan öğrencilerin bitirme projelerinin topluca sergilendiği Bitirme Projeleri Sergisi etkinliği ile mesleğe adım atan mühendislerin gerçekleştirdikleri projelerle kendilerini ifade etmelerine ve karşılıklı fikir alış verişi yapabilmelerine olanak sağlanmıştı.

 

 
 
Daha önce gerçekleştirilen etkinliklerde, her değerlendirmenin öznellik taşıdığı gerçeğinden hareketle; projeler derecelendirmeye ve jüri değerlendirmesine tabi tutulmayarak, başvuran her projenin sergilenmesi sağlanmıştır. Bitirme Projeleri Sergisi 2013 etkinliği de aynı yaklaşım ile Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile EMO adına EMO Ankara Şubesi ortak yürütücülüğünde gerçekleştirilecektir. Türkiye'de eğitim veren bütün Üniversitelerin Odamızla ilgili bölümlerinde yapılan projelerin sergilenmesine olanak sağlanacaktır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından ilki 2011 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlenen Bitirme Projeleri Sergisi (BPS), iknicisi ise 2012 yılında İlk Bildiriler Konferansı (İBK) ile birlikte ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile gerçekleştirilmiş ve yoğun ilgi uyandırmıştır. 2013 yılında da BPS ve İBK etkinlikleri EMO adına EMO Ankara Şube sekreteryasında, Türkiye genelini kapsayacak şekilde Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlenecektir. Etkinliklere ait ayrıntılı bilgilere http://www.bps.org.tr/ ve http://www.ibk.org.tr/ adreslerinden ulaşılabilir.
 


Türkiye sınırları içerisinde örgün eğitim veren bütün Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan tüm bitirme projesi öğrencileri Bitirme Projeleri Sergisi‘ne herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilir. 2012-2013 Öğretim Yılı içinde gerçekleştirilen bütün projeler sergiye katılabileceklerdir. Sergiye katılabilmek için 17 Mayıs 2013 tarihine kadar etkinlik sekreteryasını yürüten EMO Ankara Şubesi‘ne proje danışmanının bilgisi dahilinde başvurmuş olmak yeterli koşuldur. Projesini sergilemek isteyen öğrencilerin merkezi etkinliğe katılımlarına dair yol ve konaklama giderleri dahil oldukları şube tarafından karşılanacaktır. Bunların yanında Bitirme Projeleri Sergisi‘ne katılan öğrencilerin, 2013 yılı içinde kaydolmak koşuluyla, EMO‘ya üyelikleri durumunda ilk kayıt ücreti alınmayacaktır. Tüm proje sergisi başvurularınınhttp://www.bps.org.tr/ sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.
 

Proje Başvurusu için Son Tarih  

17 Mayıs 2013
 

Poster Sunumu Başvurusu için Son Tarih

31 Mayıs 2013


Proje Sergisi Tarihi  

14-16 Haziran 2013


İlk Bildiriler Konferansı‘nda Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği ana disiplinleri ile bu disiplinlere bağlı alt dallar çerçevesinde araştırma, geliştirme, özgün uygulama ve bu tür sonuçlara ulaşabilecek ön bulguların duyurulduğu özgün bilimsel/teknolojik bildiriler yer alacaktır. Bildiriler; lisans, lisans üstü, doktora gibi akademik çalışmalar olabileceği gibi endüstri alanında yapılan uygulamalı araştırma-geliştirme çalışmalarını da temel alabilir. Tüm konferans bildirisi başvurularının ise http://www.ibk.org.tr/ sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir. Bildirilerin gönderilmesi için son tarih 5 Nisan 2013 dür.


Bildirilerin Gönderilmesi İçin Son Gün

5 Nisan 2013


Değerlendirme Sonuçlarının Gönderilmesi

 3 Mayıs 2013


Düzeltmelerin Gönderileceği Son Gün

 27 Mayıs 2013
 

İlk Bildiriler Konferansı

14-16 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara TOBB ETÜ‘de yapılacak olan BPS‘13 ve İBK‘13 katılımı için ilgili etkinliğin başvuru tarihine uygun zamanda başvurulması gerekmektedir.

Etkinliklerle ilgili daha ayrıntılı bilgiye web sayfalarından, EMO Ankara Şubesi Sempozyum Sekreterliğinden veya Okulunuzun ilinin bağlı bulunduğu EMO Şubesinden ulaşabilirsiniz. BPS‘13 ve IBK‘13 etkinliklerine katılmanızı bekliyoruz.


Kaynak : ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
Etkinlik İletişim Bilgileri:

Adres   
Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Necatibey Cad. No:102/3 Maltepe/Ankara
Telefon / Faks    0 312-231 44 74 -157  /  312-232 10 88
 
Etkinlik Sekreteri   
Tülay IŞIK (etkinlik.ankara@emo.org.tr)

Web Sayfası   
http://www.bps.org.tr/
http://www.ibk.org.tr/
Osman Kemal Dağ Osman Kemal Dağ Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.