elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

WebView İle İnternet Sayfalarına Giriş Yapma |
Android Programlama - 4

Mobil android uygulamaları geliştirilirken projenin ihtiyacına göre internete bağlanılması gerekilebilir. Günümüzde ki çoğu projelerde internet erişimi sağlanmaktadır. Bu yazımızda facebook,twitter gibi sosyal ağlara yada herhangi başka web sayfalarına webview kullanarak nasıl erişilir ve projelerde internet erişim için izin nasıl sağlanır gibi soruların cevaplarını arayacağız.A- A+
18.12.2014 tarihli yazı 11707 kez okunmuştur.
Android uygulamaları geliştirilirken çoğu zaman webview ve internet erişimi kullanılır. Örnek verilecek olursa popüler uygulamaların çoğu verileri ya veritabanı kullanarak ya da sunucuya bağlanılıp sunucudan verileri çekerek geliştirilir. Bu durumda sunucuya bağlanmak ve internet kullanmak için gerekli izinlerin verilmesi gerekmektedir. Bu yazıda uygulanan projede örnek olarak facebook sayfasına webview kullanarak erişilmiş ve login girişi yapılmıştır. 

Projeye başlamak gerekirse öncelikle boş bir proje oluşturulur. Proje oluşturulduktan sonra activity_main.xml içine bir adet edittext ve button eklenir. Ekledikten sonra activity_main.xml içi görüntüsü şu şekildedir.

 Görsel 1: activity_main.xml Görüntüsü ►İlginizi Çekebilir : Yazı Fontunu Ayarlama | Android Programlama - 3
 
 
Görsel 1'de de görüldüğü gibi activity_main.xml içinde bir adet button ve edittext vardır. Butonun text değeri Linke Git şeklinde ayarlanmıştır. activity_main.xml içi ayarlamalar yapıldıktan sonra kodlamanın yapılacağı MainActivity.java sınıfına gidilerek gerekli kodlamalar yapılır. MainActivity.java sınıf içi görüntüsü şu şekildedir.
 Görsel 2: MainActivity.java 


 
İlginizi Çekebilir : Intent İle Sayfa Geçişi ve Data Transferi | Android Programlama - 2
  
 
MainActivity içi incelenecek olursa, öncelikle activity_main.xml içine eklenilen bileşenler tanımlanır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra gecisYap isimli butona tıklanma olayı eklenmiştir. Bu zamana kadar anlatılan kısımlar genel olarak aynıdır. Uygulamaya özgü asıl kodlamaların yapıldığı kısım yani proje amacının gerçekleştirildiği kısım onClick() fonksiyonu içine yazılmıştır. Bu fonksiyonda görüldüğü gibi Intent kullanılarak başka bir sayfaya geçiş yapılmıştır. Dolayısıyla uygulamada başka bir sayfaya ve bu sayfaya ait bir xml dosyasına ihtiyaç duyulmaktadır. onClick() fonksiyonu kısaca anlatılırsa ilk olarak intent ile MainActivity sınıfından DigerSınıf sınıfına geçiş yapılmaktadır. Bir sonraki satırda sadece verisi kullanılan Data sınıfından string tipi olan link değişkenine edittextten gelen veriyi atama işlemi yapılır. Data sınıf içi görüntüsü Görsel 3'te verilmiştir. En son satırda sayfa geçiş işlemi başlatılmış oluyor.
 Görsel 3: Data.java Sınıf İçi Görüntüsü 


 
►İlginizi Çekebilir : SeekBar İle Ses Ayarı | Android Programlama - 1  
 

 
MainActivity sınıfında gerekli kodlamalar yapıldıktan sonra sırada webview bileşenin kullanılacağı DigerSınıf içi kodlamalarına geçilir. DigerSinif.java sınıf içi görüntüsü şu şekildedir.
 
 


Görsel 4: DigerSınıf.java Sınıf İçi Görüntüsü 

 

İlginizi Çekebilir : Mühendisler Olmasaydı | Bilgisayar Mühendisliği  

 
Öncelikle DigerSinif sınıfının bağlı olduğu digersinif.xml dosyasının içine bir adet webview sürüklenip bırakılır. WebView, eclipse içindeki bileşenlerin olduğu yerde composite adlı klasörün içinde yer alır. Bu klasörden sürüklenip bırakılır. digersinif.xml içi ayarlandıktan sonra DigerSinif.java sınıfı incelenecek olursa ilk aşama olarak webview tanıtımı yapılır. Bu sınıfta önemli olan web.loadUrl(getIntent().getExtras().getString(Data.link)); satırıdır. Uygulama, amacına bu satırla ulaşmaktadır. İntent ile gelen veri yani facebook, twitter ya da bağlanılmak istenilen herhangi bir web sayfasının urlsi Data.link adlı değişkende tutuluyor. Bu satırda ise gelen veriyi saklayan link değişkeni webview bileşenin içinde loadUrl() metodu ile yükleniyor. Uygulama çalıştırıldığında ve text değeri Linke Git olan butona basıldığı anda diğer sayfaya geçiş yapılır. Geçiş yapılması ile birlikte url kısmı belli olan webview devreye girer ve edittext bileşenine girilen web sayfasına gidilmiş olunur. Uygulamanın çalışır halde ki görüntüsü şu şekildedir.
 
 


Görsel 5: Proje Çalışır Hali 


 
Unutulmaması gereken en önemli durum Manifest.xml içine gidilecek sayfa tanımlamasının yapılması ve internet için gerekli iznin verilmesi  durumudur. Manifest içi görüntüsü şu şekildedir.

 
Görüldüğü gibi Manifest içine sınıf tanımlaması ve internet için izin verilmesi kodlanmıştır. Android projelerinde internet, telefon rehberine ulaşma, googleMaps gibi izinler <uses-permission android:name="android.permission...."/> kod parçasıyla verilir. Bu izinle beraber artık uygulama ve emülatör internete erişebilecektir. Uygulamada edittext bileşenine veri girilirken tam adresi girmek zorunludur. Örnek verilecek olursa uygumada facebook sitesine giriş yapılmıştır. Bunun için edittext kısmına https://www.facebook.com yazılmıştır.
 
 
 
 
 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar