elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Standardlar Haftası |
ISO ve TSE

Bu yazımızda, her yıl Ekim ayının 3. haftası kutlanan 'Standardlar Haftası, TSE, ISO ve standardların neden önemli olduğu konusuna değindik. Standardların ne anlama geldiğini, ekonomiye, üreticiye ve tüketiciye faydalarını yazımızda bulabilirsiniz.A- A+
14.10.2014 tarihli yazı 14930 kez okunmuştur.
Ülkemizde ve dünyada standardlar hakkında birçok kuruluş vardır. Bu kuruluşlar, ürünlerin gerekli standardlarda, hem tüketicinin hem de üreticinin daha doğru ürüne yönlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca standardların, ekonomik bakımdan sağladığı birçok yarar vardır.

Her yıl ekimin 3. haftası kutlanan 'Standardlar Haftası'nda; bu standardların öneminden bahsedilerek hem tüketici hem de üreticiler bilinçlendirilmektedir. Biz de bu yazımızda, Standardlaşmanın önemi, TSE ve ISO hakkında bilgilere yer veriyoruz.


Standardlar Haftası

Belirli bir hizmetin, ihtiyaçları karşılayacak üretimin, ekonomiye ve teknik amaçlara uygun ölçüde üretmek için; özelliklerini belirleme ve tek biçime sokma işlemine "Standardizasyon" denir.

Standardizasyon çalışmaları sonucu ortaya çıkan; belge, döküman veya esere "Standard" adı verilmektedir.

Ülkemizde standardizasyon çalışmaları 1930 yılında başlamış, 1936'da "Standardizasyon Dairesi" ve 1954'de "Türk Standardları Enstitüsü" kurulmuştur. 18 Aralık 1960 yılında yürürlüğe giren bir yasa ile TSE yeniden oluşturulmuş ve 16 Mayıs 1985 tarihli 3205 sayılı yasa ile TSE Kurumu bugünkü yapısına kavuşturulmuştur. TSE'nin görevi; her türlü standardizasyonu hazırlamak ya da hazırlatmak ve uygun bulduklarını 'Türk Standardları' olarak kabul etmektir.

 
►2M KABLO'nun, TSE ve ISO belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

 Standardizasyonun amaçları:

 Üretimde ve malların değişiminde işgücü, malzeme, güç kaynağı vb. faktörlerde en yüksek düzeyde tasarruf sağlamak.
 Tatmin edici mal ve hizmet üretimini sağlayarak tüketici çıkarlarını gözetmek.
 İnsan yaşamının sağlık ve güvenliğini korumak.
 İlgili grupların, birbirleriyle olan bilgi alışverişini ve anlaşmalarını kolaylaştırmak.

TSE Kurumun Görevleri


► Her türlü standardı hazırlamak ve hazırlatmak.
► Enstitü bünyesinde veya hariçte hazırlanan standardları tetkik etmek ve uygun bulduğu takdirde Türk Standardları olarak kabul etmek.
► Kabul edilen standardları yayımlamak ve ihtiyari olarak uygulanmalarını teşvik etmek, mecburi olarak yürürlüğe konmalarında fayda görülenleri ilgili bakanlığın onayına sunmak.
► Kamu sektörü ve özel sektörün talebi üzerine standardları veya projelerini hazırlamak ve görüş bildirmek.
► Standardlar konusunda her türlü bilimsel teknik incelemelerle araştırmalarda bulunmak, yabancı ülkelerdeki benzer çalışmaları takip etmek, uluslararası ve yabancı standard kurumları ile ilişkiler kurmak ve bunlarla işbirliği yapmak.
► Üniversiteler ve diğer bilimsel ve teknik kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, standardizasyon konularında yayım yapmak, ulusal ve uluslararası standardlardan arşivler oluşturmak ve ilgililerin faydalanmalarına sunmak.► 
Standardlarla ilgili araştırma yapmak ve ihtiyari standardların uygulanmasını kontrol etmek için laboratuvarlar kurmak, kamu sektörü veya özel sektörün isteyeceği teknik çalışmaları yapmak ve rapor vermek.
► Yurtta standard işlerini yerleştirmek ve geliştirmek için elemanlar yetiştirmek ve bu amaçla kurslar açmak ve seminerler düzenlemek.
► Standardlara uygun ve kaliteli üretimi teşvik edecek çalışmalar yapmak ve bunlarla ilgili belgeleri düzenlemek.
► Metroloji ve kalibrasyon ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve gerekli laboratuvarları kurmak.

Türk Standardları Enstitüsü'nün bu görevlerinin öncelik esasına göre tanzimi Genel Kurul tarafından kararlaştırılır ve ilgililere duyurulur.


 Standardların ve TSE Markalarının Yararları

Üreticiye Sağladığı Yararlar:


 Belirli bir plan ve programa göre üretim yapılmasına yardımcı olur. 
 Uygun kalitede seri üretime olanak sağlar. 
 Standardlar sayesinde kayıp ve artıklar en az düzeye iner. 
 Verimliliği artırır, depolamayı kolaylaştırır ve stokların azalmasını sağlar. 
 Taşımayı ucuzlatır ve kolaylaştırır. 
 Maliyeti düşürür. 
Tüketiciye Sağladığı Yararlar:

 Tüketicinin can ve mal güvenliğini korur. 
 Standard mallar, tüketiciye karşılaştırma ve seçim kolaylığı sağlar. 
► Standard, sipariş ve alım işlerini kolaylaştırır, alıcıların fiyat ve kalite yönünden aldanmalarını önler. 
 Ucuzluğa yol açar.  

Ekonomiye Sağladığı Yararlar:

 Standardlar, ulusal sanayiyi belirli hedeflere yöneltebilir. 
 Ulusal üretimin kalite bakımından gelişmesine yardımcı olur.  
 Ulusal ekonomide arz ve talebin dengelenmesine yardım eder. 
 Dağıtım masraflarını azaltır. 
 İhracatta üstünlük sağlar. 
 Ulusal karakterde bir sanayinin kurulmasında ve gelişmesinde öncülük yapar. 

  ISO Nedir?

International Organization for Standardization'un kısa yazılışı olan ISO, uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim standardıdır.
 

Farklı ülkelerde veya bölgelerde benzer teknolojiler için geliştirilen farklı standardlar zaman zaman "ticaret için teknik engel" olarak kullanılmaktadır. İşte ISO'nun günümüzdeki en önemli işlevi, ISO 9000 kalite yönetim standardları ve diğer ürün standardlar gibi uluslararası kabul görmüş standardlar hazırlayarak ticaretin önündeki bu tip teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.


 

ISO 9000: Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standardlar bütünüdür.

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemleri'nin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarddır ve verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008: ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun 2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösteren versiyon tarihidir. (ISO 9001:2008 versiyonu)
 

Kaynak: 

Engin Gülgör Engin Gülgör Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar