elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

R Programlama Operatör, Sabit ve Değişkenleri |
2. Bölüm

R kurulumdan ve R programlama dilindeki operatörler ile değişkenlerden bahsedeceğimiz R programlama yazı serimizin 2. yazısında R dilinde çalışabilmek için bilmemiz gereken temel kavramlara değineceğiz.A- A+
06.07.2019 tarihli yazı 12031 kez okunmuştur.

 1. Bölüme Ulaşmak İçin Tıklayınız


R Programlama Kurulumu

Sisteminize R programlamayı kurabilmek için cran.r-project.org adresinden sisteminize uygun olan versiyonu seçerek kurulumu başlatın. R programlamada kodlamaya başlamak için  rstudio.com adresinden RStudio IDE’yi indirerek kurulumunu tamamlayıp  doğrudan R kodlamaya başlayabilirsiniz.


R Programlamada Kullanılan Operatörler


Diğer programlama dillerinde de olduğu gibi R programlama dilinde kullandığımız operatörler matematiksel işlemleri ve karşılaştırmaları temel olarak tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Bu operatörleri dört temel grupta inceleyebiliriz.

1. Atama Operatörleri
 
Herhangi bir  değeri bir değişkene atamak için ->, <- ve = operatörleri kulanılmaktadır.


 
2. Karşılaştırma Operatörleri

R programlamada kullandığımız karşılaştırma operatörleri temel matematik ve diğer programlama dillerinde de kullandığımız operatörlerdir.  <, >, <=, => sembollerini sayıları birbiri ile kıyaslamak için kullanılmaktadır. == sembolü eşitlik olması durumunu, != sembolü ise eşitlik olmaması durumunu kontrol eder.3. Mantıksal Operatörler

Mantıksal Operatörlerden biri olan ! sembolü bir ifadenin tersini ifade eder. & operatörü ve anlamına gelirken, | operatörü ise veya anlamına gelmektedir. Tüm bunların yanında R programlamada Java gibi bazı dillerde kullanılan iki farklı mantıksal operatör daha bulunur. Kısa devre mantıksal operatörü(short circuit logical operators) denen && ve || operatörleri ile karşılaştırdığımız birimlerdeki sadece ilk elemanları kıyaslar ve bu sonucu döndürür.Burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir diğeri ise R programlamanın 0 sayısını her zaman FALSE, 0 hariç diğer tam sayıları ise TRUE kabul etmesidir.
4. Aritmetik Operatörler

R programlamada matematiksel işlemler yapmak oldukça kolaydır. Matematikte kullandığımız toplama(+), çıkarma(-), çarpma(*), bölme(/) işaretlerinin yanında üs almak için ^ ya da ** operatörlerini, kalan bulmak için %% operatörünü ve tam sayı bölmesi yapmak için %/% operatörünü kullanabiliriz.


 

R’de Anahtar Kelimeler ve Değişkenler

Diğer programlama dillerinden aşina olduğumuz üzere, R programlama dili de anahtar kelimelere sahiptir. Bu anahtar kelimeler fonksiyonlar ya da değişkenler için isim olarak kullanılamaz. R dilindeki anahtar kelimelerin tamamına erişmek için konsolda ?reserved yazmak yeterlidir. If, else, repeat, while, function, for, in ve break kavramları döngülerde, fonksiyonlarda ve if-else durumlarında kullanıldığı için bu kavramlar değişken ismi olarak belirlenemez.

►If-Else Yapısı

If-else yapısı koşullu dallanma ifadesidir. Bu yapı ile koşul veya koşullara göre programımızın takip edeceği akış belirlenir. Aşağıdaki kod parçasında x değişkenine -5 tamsayısını atadık. Bir sonraki basamakta x değişkenini if döngüsüne sokarak bu değişkenin pozitif ya da negatif bir değer olduğunu çıktı olarak elde ettik.


 
► While-Repeat Yapısı

While-Repeat yapısı ile belirttiğimiz koşul sağlandığı sürece belirlediğimiz işlemin tekrarlanmasını sağlarız. Aşağıdaki kod parçasında x değişkenine 1 değerini atadık. While-Repeat yapısı kullanarak x değeri 6’dan küçük eşit olduğu sürece x değerini çıktı olarak yazdırıp değerini 1 arttırdık. Ve son olarak da break ile döngüden çıktık.►For-in Yapısı

For-in yapısını kullanarak belirli bir kümenin ya da topluluğun tüm elemanlarına aynı işlemin uygulanmasını sağlarız. Bu işlem sadece for döngüsü kullanarak da yapılabildiği gibi in ifadesi çoğunlukla stringleri harflerine ayırarak incelememizde bize yardımcı olur. Aşağıdaki kod parçasında c vektörünün bütün elemanlarını sırasıyla ikiye bölüp, 2 ile tam bölünenleri “bölünen” adlı değişkende tutarak bu vektörün toplam kaç elemanın çift sayı olduğunu çıktı olarak elde ettik.R programlama içerisinde TRUE ve FALSE mantıksal operatörleri anahtar kavramlardır. Fonksiyon ya da değişkenler için isim olarak kullanılamazlar. NULL anahtar kelimesi ise bir değerin yokluğunu ifade eden bir anahtar kelimedir ve fonksiyonlar ya da değişkenler için isim olarak kullanılamaz. is.null fonksiyonu kullanarak bir değişkenin boş olup olmadığı kontrol edilebilir.NaN anahtar kelimesi ifadenin bir sayı olmadığını belirten bir anahtar kelimedir. NaN fonksiyonlar ya da değişkenler için isim olarak kullanılamaz.NA anahtar kelimesi ise veri setlerindeki eksik verileri ifade etmek için kullanılır. is.na fonksiyonu ile bir vektördeki hangi elemanın eksik olduğunu belirleyebiliriz.Unutulmamalıdır ki, R programlama büyük-küçük harf duyarlı bir dildir. Dolayısıyla NaN ile nan veya TRUE ile true aynı anlamları ifade etmemektedir. Bir değişkenin ismi harfler, rakamlar, nokta(.) ve alt çizginin(_) bir kombinasyonu olabilir. Değişken ismi bir harfle ya da noktayla başlamalıdır. Anahtar kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz.

 

R Programlamada Sabitler


R programlama dilinde integer,  double,  complex sayısal sabitleri ifade etmektedir. Veriler typeof() fonksiyonu  ile kontrol edilebilir. Sabitler yanına ‘L’ alan integer değerleri ifade ederken ‘i’ ekini alan ifadeler karmaşık sayıları belirtir.Çift tırnak içinde yazılan ifadeler karakter olarak kabul edilir.R dilinde harfleri, matematiksel sabitleri ya da ayları ifade eden bazı yerleşik sabitler bulunmaktadır. Ancak bu sabitlerle çalışılırken dikkatli olunmalıdır çünkü bu sabitlere daha sonra başka değer atamaları yapılabilir.Bir sonraki yazımızda R dilindeki veri yapılarına ve döngülere değineceğiz.

Kaynak :

►Datamentor.io
►Coursera
 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar