elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Panolarda IP Kodları - TS 3033 EN 60529 |
Koruma Sınıfları

Ürünün tasarlanma aşamasından üretim süreci öncesi ve sonrasında bazı krtik şartları sağlaması ve uygunluğunun denetlenmesi için bazı deneylere tabi tutulur. Elektrik Panoları bu denetlenme sürecinde Elektrik Donanımlarındaki Koruma Dereceleri standartlarında olmalıdır. Detaylar yazımızda...A- A+
01.03.2014 tarihli yazı 24793 kez okunmuştur.
Ürünün tasarlanma aşamasından üretim süreci öncesi ve sonrasında bazı krtik şartları sağlaması ve uygunluğunun denetlenmesi için bazı deneylere tabi tutulur. Bu deneyler, pazara çıkacak ürünün belirli standartları taşıyıp taşımadığının doğrulanması için gereklilik arz etmektedir.
 
Bu ayki konumuz olan Elekrik Panolarında da bu standartlar çok büyük önem arz etmekte olup, üretici ve tüketici arasında güvenirliği ve kaliteyi sağlamaktadır. 
 
Elektrik panoları harici ve dahili tiplerde üretilmekte olup farklı ortam koşullarında sorunsuz ve güvenli bir şekilde çalışabilmelidir. Bu kapsamda  CENELEC tarafından hazırlanan IEC 60529 standartı esas alınarak Elektrik Donanımlarında Koruma Dereceleri (IP – International Protection Code) standartı oluşturulmuştur.
 
Bu standard, temel olarak elektrik donanımını içeren mahfazalarda(*) koruma derecelerini sınıflandırmak için mevcut sistemi açıklamaktadır.
 
TS 3033 EN 60529 standartı ile de TSE tarafından Türkçe’ ye çevrilmiş ve kabul edilmiştir.

 
Kapsam
 
Bu standart beyan gerilimi 72,5 kV ve altı olan elektrik donanımı içeren mahfazalarıın koruma derecelerini kapsar.

 
Amaç
 
► Panolar, elektrik donanımlarını içerdiği için bu bölümlere ulaşılması görevli personel dışında istenmez. 
► Panolar, üreticinin beyan ettiği koşullarda (Su ve toz) çalışmaya elverişli olacağı için bu koşulları sağlayıp sağlamadığı test edilmeli ve beyan edilen dereceleri karşılıyorsa işaretlenmesi gerekmektedir.
 

 
Yukarıdaki resimde de görüldüği gibi IP kodu 2 rakamdan oluşmaktadır.

1.Karakteristik Rakam: Katı Cisimlere Karşı Korumayı (0-6 veya X)
2.Karakteristik Rakam: Sıvılara Karşı Koruma (0-8 veya X)

 
Birinci karakteristik rakam 
 
Birinci karakteristik rakam mahfazanın, insan vücudunun bir bölümünün veya bir kişi tarafından tutulan bir cismin girişini önleyerek veya sınrlayarak kişilerin tehlikeli bölümlere erişmesine karşı ve aynı zamanda yabancı ve katı cisimlerin (toz vb.) mahfaza içine girmesine karşı koruma derecesini vurgular.
 
 
► Çizelge 1: Tehlikeli Bölümlere Erişmeye Karşı Birinci Karakteristik Rakamla Gösterilen Koruma Dereceleri
 

Çizelge 1’ den anlaşılacağı üzere 1. Karakteristik rakam 3, 4, 5 ve 6 olduğunda, yeterli aralık muhafaza edilirse tehlikeli bölümlere erişmeye karşı yeterince koruma sağlanmış olur. 

 

 İlginizi Çekebilir : Elektrik Panoları ve Üretimi


 
Aşağıdaki resimlerde bu deneylerde kullanılan sondaları görebilirsiniz.
 

► Şekil 1: 50 mm Erişme Sondası
► Şekil 2: Deney Parmağı
► Şekil 3: 1 mm Tel Sonda


 
* Cisim sondasının tam çapı, mahfazanın deliğinden geçmemelidir.

► Çizelge 2: Yabancı Katı Cisimlere Karşı Koruma

 
Yabancı katı cisimlerin girişine karşı koruma, Çizelge 2 de ki 2 rakamına kadar cisim sondalarının mahfazaya tamamen girmemesi gerektiği anlamına gelir. 3 ve 4 rakamları ise cisim sondalarının mahfazaya hiçbir şekilde girmemesi gerekliliğini açıklar.
 
5 rakamı bulunan IP dereceleinde tozun belirli şartlar altında ve miktarında girmesine izin verir.
 
6 rakamı ise mahfazanın tamemen toza karşı korumasının sağlandığını açıklar.
 

 
► Şekil 4: Toza Karşı Koruma Testinin Yapıldığı Cihazın Şeması
 
İkinci karakteristik rakam 
 
İkinci karakteristik rakam ise su girişine karşı koruma derecelerini belirtir. Deneyde tatlı su kullanılır.
 
 

Örneğin IP34 ‘ ü isimlendirecek olursak;
 
1. Karakteristik Rakam: 
Çapı 2,5 mm ve daha büyük olan aletleri kullan kişileri tehlikeli bölümlere karşı korur.
Çapı 2,5 mm ve daha büyük olan yabancı katı cisimlerin girişine karşı mahfaza içindeki  donanımı korur
 
2. Karekteristik Rakam;
Mahfaza karşı herhangi bir doğrultudan sıçrayan sudan kaynaklı zararlı etkilere karşı mahfaza içindeki donanım korunur.
 
SHUNTTECH olarak Koruma Deneyleri ve Suya Karışı Koruma Deneylerini ( IP X1, X2, X3, X4, ,X5, X6, X7, X8) (IP 1X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X) akredite olarak yapmaktayız. Ayrıntılı bilgi için web sitemizden bize ulaşabilirsiniz.
 


Cumali ÖZEL
cumali.ozel@shunttech.com
www.shunttech.com
 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar