elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Kalite Analizörü Nedir? Analizör Sınıfı Ne Anlama Gelmektedir? |
Entes

Günümüzde elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımının yanı sıra kalitesi de önemli bir parametre haline geldi. Entes Elektronik kalite analizörleri ile bu konuda önemli bir ürün portföyüne sahip.A- A+
31.01.2022 tarihli yazı 2676 kez okunmuştur.

Enerjinin kalitesinin ve veriminin izlenebilmesi için temel elektriksel parametrelerin (akım, gerilim, frekans, aktif/reaktif güç, harmonik vb.) ölçümü ile birlikte enerji kalitesini etkileyen veya bozan sebeplerin de ölçülmesi ve  bu sebeplerin kaydedilerek rapor halinde tutulması gerekmektedir. Elektriksel parametrelerin ölçümü için mevcut durumda enerji analizörü kullanımı uygundur. Ek olarak enerji kalitesini bozan unsurların tespit edilebilmesi için güç kalite analizörünün kullanılması gerekmektedir.
 
 
Gün geçtikçe değişen ihtiyaçlarla birlikte üretici ve tüketici profilleri farklılık göstermektedir. Elektrik sisteminde farklı tipte üreticilerin ve tüketicilerin yer alması, güç kalitesinin takibini zorunlu hale getirmektedir. Temel olarak güç kalitesi, çeşitli uluslararası komisyonlarca belgelendirilen kurallarla tanımlanmış bir dizi elektrik sınıfını ifade etmektedir. Her ölçü cihazında olduğu gibi güç kalitesi cihazlarında da belirli standartlar yer almaktadır.
 
Güç Kalitesi Nedir?


 
Güç kalitesi, elektrik sisteminin önemli bir performans kaybı olmaksızın amaçlanan şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmış ve çeşitli uluslararası komisyonlarca belgelendirilmiş kurallarla tanımlanan bir dizi elektrik sınırını ifade eder. Bu standart, şebekenin sağladığı sabit ve istikrarlı elektrik arzını içerir.
 Özellikle EPDK’nın (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) 21 Aralık 2012 Tarihli ve 28504 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği ile elektrik dağıtım şirketleri için enerji kalitesine yönelik uygulamalar hız kazandı.
 

IEC 61000-4-30 Standardı Nedir?

IEC 61000-4-30 Standardının en önemli özelliği hem taşınabilir hem de sabit güç kalitesi cihazları için minimum değişken sabitini tanımlamasıdır. İlk olarak 2003 yılında tanımlanan bu standart günümüze kadar üç kez güncellenmiş ve 2015’te son halini almıştır.


Entes EMK-01 Kalite Analizörü

IEC 61000-4-30 Class A ile güç frekansı, besleme gerilimi büyüklüğü, flicker, gerilim düşümü ve yükselmesinden gerilim harmoniklerine ve akım büyüklüğüne kadar bir çok özellik standart haline gelmiştir.

IEC 61000-4-30 standardı, 3 performans sınıfında güç kalitesi parametrelerinin; ölçüm yöntemini, doğruluğunu ve zaman senkronizasyonunu tanımlar. Ayrıca, IEC 62586-1, güç kalitesi analizörleri için EMC, güvenlik ve çevre gereksinimlerini ve IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 Class A ile uyumlu gereksinimlerini tanımlamaktadır. Güç kalitesi cihazları Class A, Class S ve Class B olarak gruplandırılmaktadır. 

Güç Kalitesi Cihaz Sınıfları

Sınıf A  (Class A): Bu sınıftaki analizörler, tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için en yüksek performans ve doğruluk seviyesine uymak zorundadır.

Sınıf S (Class S): doğruluk seviyeleri daha esnektir. S Sınıfı Güç kalitesi analizörleri, karşılaştırılabilir ölçümün gerekli olmadığı istatistiksel araştırmalar ve sözleşmeli uygulamalar için kullanılabilir.

B Sınıfı (Class B): Bu sınıf, standardın 1. ve 2. basımlarında tanıtıldı. Bu sınıfta, ölçüm yönteminin ve doğruluğunun, üretici tarafından tanımlanmasını gerektiren standarttı. 3.revizyonda, bu performans sınıfı kaldırıldı.


Tablo1 : 230 V L-N Udin 50/60 Hz’de cihaz sınıflarının özellikleri
 

Veri Toplama Aralıkları

► A sınıfı kalite analizörleri için IEC 61000-4-30 birkaç toplama aralığı tanımlar:
► 50/60 Hz'de 10/12 döngü (~ 200 ms). Aralık süresi gerçek frekansa göre değişir.
► 50 / 60Hz'de 150/180 döngü (~ 3sn). Aralık süresi gerçek frekansa göre değişir.
► 10 dakikalık aralık, mutlak 10 dakikalık bir süre içinde başlar.
► 2 saatlik aralık, mutlak 2 saatlik bir süre içinde başlar.


 

Entes EMK Serisi Class A Kalite Analizörü

AG ve OG sistemlerde EN61000-4-30 Class A standardına göre elektriksel parametrelerin ölçülmesini ve enerji kalitesinin EN 50160 standardına göre izlenmesini sağlayan kalite analizörüdür.
 

EMK-01

AG ve OG sistemlerde EN61000-4-30 Class A standardına göre elektriksel parametrelerin ölçülmesini ve enerji kalitesinin EN 50160 standardına göre izlenmesini sağlayan kalite analizörüdür.
 

EMK-10P

EMK-10P taşınabilir kalite analizörü AG ve OG sistemlerde EN 61000-4-30 Class A standardına göre elektriksel parametrelerin ölçülmesini  sağlar. EMK-10P taşınabilir kalite analizörü,  içeriğinde bulunan 5 gerilim ve 4 akım bağlantı uçlarıyla çeşitli  uygulamalarda rahatça kullanılır. Rogowsk  tipi kelepçeler  ile kolay ve hızlı bağlantı  imkanı sağlar.


Güç Kalitesi Parametreleri


IEC-61000-4-30 standardında tanımlanan, A sınıfı kalite analizörlerinin ölçmesi gereken güç kalitesi parametreleri şunlardır:

► Güç frekansı
► Besleme gerilimi
► Fliker (IEC-61000-4-15)
► Gerilim çökme/yükselmeleri
► Gerilim kesintileri
► Toplam gerilim harmonik bozunumları (IEC-61000-4-7)
► Tekil gerilim harmonikleri (IEC-61000-4-7)
► Yüksek/alçak sapmalar

3. Revizyonla eklenen parametreler ise şunlardır;

► Hızlı gerilim değişimleri
► Class F1 flikerler
► Akım değerleri
► Akım dengesizlikleri
► Toplam akım harmonik bozunumları (IEC-61000-4-7)
► Tekil akım harmonikleri (IEC-61000-4-7)

Standarda göre olayların akım ve gerilim olarak birlikte kaydedilmesi gereklidir.


Tablo 2: EMK-01 ve EMK-10P analizörlerin genel özellikleri
 


 
EMK-01 analizörler ve EMK-10P analizörler arasındaki en belirgin ark, taşınabilir olup olmamalarıdır. EMK-10P taşınabilir yapıdayken, EMK-01  sabit bir analizördür.


EMK-10P taşınabilir Sınıf A kalite analizörü, EN 50160 normuna göre AG ve OG’de şebeke kalitesinin ölçümü için tasarlanmıştır. Ölçüm teknolojisi, “IEC 61000-4-30: EMC uyumluluk standartları (61000 serisi) -Kısım 4-30: Test ve ölçme teknikleri - güç kalite ölçüm yöntemleri”, ölçüm sınıfı “Class A” uyarınca gerçekleştirilmiştir. EMK-10P taşınabilir Class A kalite analizörü, 2,3 ve 4 iletken ağları ile TN ve TT şebekelerindeki elektriksel parametrelerin ölçülmesi ve izlenmesi için tasarlanmıştır. EMK-10P kaliteli analizör mimarisi, cihazın IEC 61000-4-30 Sınıf A normuna tamamen uygun olmasını sağlamak için yüksek hesaplama gücü sağlayan hızlı 32 bit RISC mikroişlemciye dayanmaktadır. EMK-10P, IP sınıfı IP54 olan plastik çantaya yerleştirilmiştir.
 


Kaynak:

Burak Kesayak Burak Kesayak Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar