elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji Yönetimi Donanım ve Yazılımları |
GSM/GPRS Gateway Serisi

Yapılan araştırmalar, işletmelerin ve tesislerin ihtiyaçlarından %30 daha fazla enerji tükettiğini göstermektedir. Dünyada enerji kaynaklarının giderek azalması ve enerji fiyatlarının da yükselmesiyle birlikte enerjinin verimli kullanılması gün geçtikçe daha büyük önem kazanmaktadır. Enerji izleme yazılımları, cihazlardan ölçülen değerleri okuyarak enerji tüketimini ve kalitesini gerçek zamanlı olarak izlememizi sağlar. Bu sayede anlık müdahaleler yapılarak enerji verimliliği konusunda efektif çözümler ortaya konmaktadır. Detaylar içeriğin devamında…A- A+
27.05.2023 tarihli yazı 9567 kez okunmuştur.
Enerji maliyeti, ekonominin toplam hacmi içinde belirleyici unsurdur. Bu noktada enerji kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde yönetimi gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Enerji yönetimi, mevcut enerji kaynaklarının tüm bileşenlerinin daha verimli bir şekilde kullanılmasını içermektedir. Enerjinin verimli bir şekilde kullanması yaygın olarak düşünüldüğünden daha kolay yönetim ve tekniklerle mümkündür. Enerji yönetimi, enerji israfını ortadan kaldırmayı veya doğru enerji arzı ile enerji talebini dengeleme yoluyla enerjiyi daha verimli kullanma pratiğini ifade eder.

Elektrik enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması ve planlanması, enerji tüketiminde tasarruf sağlamak adına önemlidir. Bu konuda çeşitli çözümler bulunmaktadır ve enerjinin izlenmesi bu çözümlerin başında gelir. Enerjiyi izlemek için kullanabileceğimiz ürünler arasında; multimetreler, şebeke analizörleri, kalite analizörleri, reaktif güç kontrol röleleri ve enerji ölçerler bulunmaktadır. Bu cihazlar, enerji tüketimiyle ilgili verileri ölçmek, analiz etmek ve kaydetmek için kullanılır. Anlık bilgilere ulaşabilmek ve bunları kaydetmek için; sunucu veya bulut tabanlı enerji izleme yazılımları ve haberleşmeyi sağlayan gateway kullanılmaktadır.

 
Enerji izleme yazılımları sayesinde tüketim verilerinizi uzaktan izleyebilir, olası arızaların önüne geçebilir, reaktif ceza ödeme riskinden kurtulabilirsiniz. Periyodik raporlamalar sayesinde ise enerji verimliliği sağlayarak enerji giderlerinizi düşürebilirsiniz.
 
 

Enerji Yönetimi Nedir?


Enerji yönetimi genel ifadesiyle enerji üretiminden tüketim noktalarına kadar olan süreçlerin dengeli bir şekilde planlanması ve yönetilmesiyle ilgilenir. Bu süreçlerde verimlilik ve etkinlik parametreleri gözetilerek enerjinin en verimli şekilde kullanılması hedeflenir. Ayrıca; enerji yönetimi süreçlerinde mali kaynakların en optimum şekilde tahsis edilmesi, ihtiyaç sahiplerinin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde enerjiye erişmeleri sağlanır. Bu sayede enerji kaynaklarından en iyi şekilde faydalanılırken enerji tüketiminde sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlanır.

Sonuç olarak, enerji yönetimi bir tesis veya yapının enerji tüketiminin organize ve sistematik bir şekilde yönetilmesini içerir. Bir tesisin etkili bir şekilde yönetilmesi için aşağıdaki adımlar önemlidir:

Enerji tüketim verisinin ölçülmesi ve kayıt altına alınması
► Enerjiyi gereksiz tüketen faktörlerin tanımlanması
► Enerjiyi gereksiz tüketen faktörlerin aktif bir şekilde iyileştirilmesi
► Gerekli aksiyonların sağlanması ve süreç ilerleyişinin takip edilmesi

 
Enerji izleme ve takip sistemlerinin temel amaçları; tüketilen enerjinin miktarının düzenli olarak izlenmesi, kayıt altına alınması, yorumlanması ve raporlanması olarak tanımlanır.

 

Enerji İzlemenin Faydaları Nelerdir?


► Genelde enerji izleme yazılımı olarak bilinen sistemler elektrik akışını takip eder. Enerji izleme, sistemdeki aydınlatma armatürleri, endüstriyel makinalar, klima santralleri, asansörler, yürüyen merdivenler gibi tüm cihazların elektrik kullanımlarının toplamını veya ayrı ayrı olacak şekilde sistemi takip eder. Farklı varyasyonlarla raporlama da yapabilen yazılımların kullanımıyla reaktif güç ceza bedelleri, akım harmonikleri veya gerilim dalgalanmaları gibi olası durumların vereceği zararlar ya da aşırı enerji kullanımıyla doğan yüksek fatura bedelleri ortadan kaldırılmış olur.

► Enerji takibi ile elektrik tüketiminden tasarruf sağlayan firmalar, çevre dostu yaklaşımı ve enerji verimliliği politikalarıyla marka değerini de yükseltir. Ayrıca enerji takip yazılımı, analizör, sayaç gibi ekipmanlar için ayrılan bütçe, maddi kayıpların engellenmesi ve elektrik faturasının düşürülmesiyle birlikte kısa sürede amorti edilir.

 

Enerji Yönetimi Donanım ve Yazılımları


Enerji yönetiminin en önemli adımı “Enerji İzleme” sisteminin oluşturulmasıdır. Enerji izleme sistemi, enerji yazılımı ve gerekli elektronik cihazlardan oluşmaktadır. Gateway ve veri toplayıcılar gerekli haberleşmeyi sağlayarak verileri bilgisayar ortamına aktarırken enerji izleme yazılımları; enerji verilerini izler, kayıt altına alır ve analizlerin yapılabilmesi adına kullanıcılara raporlar sunar.

Enerji izleme yazılımları sayesinde cihazların ölçtükleri değerler okunarak enerji tüketimi ve kalitesi gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Böylece kapsamlı enerji takibi, veri depolama, depolanan verilerin analiz edilerek enerji tüketiminin optimum şekilde kontrol edilmesi, enerji maliyetlerinin iyileştirilmesi ve enerji sistemlerinin sürdürülebilir hedeflere ulaşması sağlanmaktadır.

Gateway ve Veri Toplayıcılar ise Modbus haberleşme protokolüne sahip reaktif güç kontrol röleleri, şebeke analizörleri, ölçüm cihazları ve koruma kontrol röleleri tarafından sağlanan parametre ve ölçüm değerlerinin Enerji Yönetimi yazılımlarına aktarılması amacıyla kullanılmaktadır.

Sistemlere ne kadar hakim olunursa, kontrol edilmesinin de o kadar mümkün olduğu bir gerçektir. Enerji İzleme Sistemi sağlayacağı faydalar ile Enerji Giderlerine ayrılan bütçeyi azaltacak ve kendini kısa sürede amorti edecek bir yatırımdır. Enerji Kalitesi ve tüm elektriksel parametrelerin (gerilim, harmonik vb) izlenmesi ile ani ve yüksek değerli olaylara karşı koruma sağlar.

 
"ENTES Uzaktan İzleme Çözümleri, ölçülen elektriksel parametrelerin tek bir merkezden izlenmesini ve analizini gerçekleştirilmesi sağlamaktadır. “Enerji Doktoru” ve “Enerthings” yazılımları ile uzak noktalardaki elektriksel parametreler analiz edilerek kıyaslanabilmektedir. Bu sistem ile kompanzasyon takibi yapılabilir, farklı noktalardaki enerji tüketimleri karşılaştırılabilir ve enerji maliyetlerinde iyileştirme sağlanabilir. "


ENTES’in enerji izleme yazılımı Enerji Doktoru hakkında bilgi almak için https://www.enerjidoktoru.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Gateway Nedir? Enerji İzlemedeki Yeri Nedir?


Gateway, protokol veya ortam (medya) değişikliği yapabilen cihazlara verilen genel isimdir. 


GSM/GPRS Gateway
 

GSM/GPRS gateway ölçüm yapan cihazlardan aldığı veriyi enerjinin uzaktan izlenebildiği enerji izleme yazılımlarına aktarmaktadır. Enerji izleme yazılımları sayesinde, cihazların ölçtükleri değerler okunarak enerji tüketimi ve kalitesi gerçek zamanlı olarak izlenebilmektedir. Böylece kapsamlı enerji takibi, veri depolama, depolanan verilerin analiz edilerek enerji tüketiminin optimum şekilde kontrol edilmesi, enerji maliyetlerinin iyileştirilmesi ve enerji sistemlerinin sürdürülebilir hedeflere ulaşması sağlanmaktadır.

GSM/GPRS gateway GSM-2G-3G bağlantıları üzerinden ve opsiyonel olarak Ethernet üzerinden seri portuna bağlı cihazların Modbus-TCP veya Transparan olarak okunmasına imkan veren cihazlardır. Ayrıca geniş besleme aralığı, sayaç okuma özelliği, gerçek zaman saati (RTC) ve NTP desteği öne çıkan diğer özellikleridir. Ürünlerin DR versiyonu, hiçbir konfigürasyona gerek duymadan Enerji Doktoru ile birlikte kullanılabilir.

GSM/GPRS gateway yapılandırma ve ayar değişimi için herhangi bir masaüstü programı kullanılmaz. Bütün ayarlamalar ve ayarların görüntülenmesi için Chrome, Firefox, Opera gibi web browserlar ile açılabilen cihaz üzerindeki web sayfası kullanılmalıdır. GSM/GPRS gateway sanal seri port üzerinden sayaç okuma özelliğine sahiptir.


►İlginizi Çekebilir: Yeni ETMO Ağ Geçidi Gateway Serisi
 

 

GSM/GPRS Gateway Serisi’nin Öne Çıkan Özellikleri


► 85-265 VAC/DC Besleme Gerilimi
► 2G & 3G Uyumlu Modeller
► Sayaç Okuma Özelliği (Sanal Seri Port) 
► İzole Dijital Giriş & Çıkış 
► USB'den Kongüre Edilebilme Özelliği
► Doğrudan Enerji Doktoruna Bağlanabilen Modeller (DR modeller)

GSM/GPRS Gateway sayesinde ölçme cihazlarından alınan veri enerji izleme yazılımlarına aktarılır. Böylece kullanıcılar enerji izleme yazılımlarından izleyebildikleri tüketimlerine göre aksiyon alıp enerji verimliliği ve tüketimlerinden tasarruf sağlayabilirler. Sonuç olarak, günümüzde enerji kaynaklarının azalması ve enerji fiyatlarının yükselmesi, tüketicilerin enerji verimliliği konusunda daha dikkatli olmalarını gerektirmektedir. Bu soruna etkili bir çözüm olarak "Enerji Yönetimi" donanım ve yazılımları ortaya çıkmıştır. Bu yazılımlar sayesinde enerji tüketimi anlık olarak izlenebilir, raporlanabilir ve buna bağlı olarak enerji tasarrufu için gerekli adımlar atılabilir.

Enerji yönetimi donanım ve yazılımları, enerji tüketimini izlemek ve kontrol etmek için kullanılan araçlardır. Bu sayede tüketiciler, enerji tüketimlerini daha iyi anlayabilir ve gereksiz harcamaları önleyebilir. Ayrıca, enerji akışını izleyebilmek, olası tehlikelerin ortaya çıkmasını engelleyerek güvenliği sağlar. Enerji yönetimi yazılımları, tüketicilere enerji kullanımıyla ilgili gerçek zamanlı veriler sunar ve bu verilerin analizini yaparak enerji tasarrufu potansiyellerini belirler. Bunun sonucunda, enerji maliyetleri düşerken çevresel etki de azalır.

Enerji yönetiminin temel donanım bileşenlerinden olan GSM/GPRS Gateway sayesinde ölçülen enerji verileri efektif bir şekilde enerji yazılımlarına aktarılmaktadır. Bu sayede kullanıcılar enerji verilerini izleyerek gerekli aksiyonları alabilmekte ve enerji verimliliklerini arttırabilmektedir.
Kaynak:


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar