elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji Kaynakları |
Çocuklar için Elektrik

Elektrik oluşturmak için hangi kaynakları kullandığımızı, hangi kaynakların doğa dostu olduğunu hangilerinin tükenmekte olduğunuz biliyor musunuz? Şimdi ise sıra elektrik üretmek için kullandığımız kaynakları öğrenmeye geldi.A- A+
31.01.2014 tarihli yazı 27039 kez okunmuştur.
Elektrik, yenilenemeyen ve yenilenebilir kaynaklar olmak üzere birçok farklı kaynaktan üretilir.

Yenilenemeyen kaynaklar uranyum ve fosil yakıtlarıdır(kömür, doğalgaz, petrol). Elektriği bu kaynakları kullanarak ürettiğimizde çevreye zarar veren atıklar oluşturur ve çevremizdeki güzelliklerin yok olmasına sebep oluruz.
 

Diğer yandan, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretmeye çalıştığımızda çevre verdiği zarar ve oluşturduğu atık nerdeyse yok denecek kadar azdır. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu kaynaklar olarak bilinir. Yenilenebilir kaynaklara örnek vermek gerekirse en basitinden, güneş ve rüzgar diyebiliriz. Güneşten enerji elde etmek için güneş ışınlarına, rüzgârdan enerji elde etmek içinse rüzgâra ihtiyacımız vardır.

Yenilenemeyen Kaynaklar

İlk olarak yenilenemeyen kaynaklarla başlayalım. Bu kaynaklar kullanılarak, suyun buhara dönüştürülmesi sağlanır. Buhar türbin adı verilen motoru döndürür. Ve türbin hareketleri elektriğin oluşmasını sağlar.

Nükleer Enerji

Bazı enerji santralleri nükleer reaktör adı verilen ısı üreten makinelere sahiptir. Bu reaktörlerin içinde uranyum adı verilen bir radyoaktif metal atomları vardır. Bu atomlar birbirinden ayrıldığı zaman, ısı açığa çıkar. Bu ısı suyun buharlaşmasını sağlar. Oluşan buhar iste türbinlerin dönmesini sağlayarak elektrik oluşturur.
 
Kömür
 

Bu fosil yakıt enerji santralleri bulunan büyük kazanlarda yakılır. Yanan kömür kazandaki suyu ısıtıp suya dönüşmesine sebep olur. Sonucunda oluşan buhar ise elektrik oluşumu sağlayacak türbinin dönmesini sağlar.
 
Doğal gaz
 

Genelde ısınmak için kullandığımız doğalgazı, yakarak oluşturduğumuz ısıyla elektrik oluşması için gerekli olan buharı elde ederiz ve türbinin dönmesini sağlarız. Böylece de elektrik oluşur.
 

Yenilenebilir Kaynaklar

Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik oluşturmak için kullanılan yollardan bazılarına bakalım. Bu kaynaklar çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadan tekrar tekrar kullanılabilir. Unutmayın yenilenebilir kaynaklar doğa dostu kaynaklardır.

Güneş Enerjisi
 

Güneş enerjisini ışık ya da ısı enerjisi şeklinde direk olarak kullanırken, elektrik enerjisi üretmek içinde kullanılabilir. Güneş ışınlarını direk olarak elektrik enerjisine çevirmek için özel paneller kullanılır. Diğer bir yandan ise güneş ısısı sayesinde türbin panellerini döndürecek buhar üretilir ve elektrik oluşturulur.
 
Rüzgâr Enerjisi
 

Rüzgâr, türbinleri (modern yel değirmenleri) döndürerek elektrik üretmek için kullanılır. Yalnız rüzgâr türbinlerinin bir dezavantajı vardır. Rüzgâr her zaman olmayacağı için istediğimiz zaman enerji üretmemiz mümkün olmayabilir.
 
Su Enerjisi (Hidroelektrik)
 

Bu yenilenebilir kaynak ile elektrik üretmek için su, bir nehir ya da baraj aracılığıyla türbinlere gönderilir. Bu hareketli su türbin kanatların dönmesine neden olur ve elektrik üretilir.
 
Jeotermal Enerji
 

İsmi kulağa karışık gelse de, aslında basit bir enerji üretim tekniğidir. Dünya yüzeyinin altından gelen ısıyı elektrik üretmek için kullanmaktır denebilir. Bu yenilenebilir yeraltı kaynağını kullanmak için yer altında aşırı derece ısınmış su buharı, türbinleri döndererek elektrik oluşturur.
 
Biyokütle Enerjisi
 

Biyokütle, ısı üretmek için organik malzeme kullanan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bunu yapmak için,bitkisel ve hayvansal atıklar, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yerine kullanılır. Bu organik atık yakıldığında elektrik üreten türbinlerin dönmesi için ısı ve buhar oluşturur.
 
Kelime Dağarcığımızı Genişletelim…

Fosil yakıt: Toprak altında bulunan kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıt türü.
Nükleer Reaktör: Atomların birçok parçaya ayrıldığı ve elektrik üretildiği nükleer güç santrallerinin bir parçası.
Atom: Bir maddenin en küçük parçacığı
 
Kaynak : 

saveonenergy.ca
Engin Gülgör Engin Gülgör Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar