elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji Kalitesi ve Harmonik Analizi Ölçümleri

Elektrik Enerjisine olan ihtiyacın artması ile birlikte her geçen gün daha fazla önem kazanan Enerji Kalitesi ve Harmonikler; gerek verimliliğin artırılması gerekse kullanılan cihazların sağlığı açısından büyük önem arz eden ayrılmaz ikililerdir. Harmonik kaynakları, sebep olduğu problemleri ve harmonikleri giderme yollarını içeriğimizden inceleyebilirsiniz.A- A+
03.10.2016 tarihli yazı 31686 kez okunmuştur.
İdeal bir elektrik şebekesinin sabit frekanslı, sabit genlikli ve sinüsoidal biçimli olması istenir. Enerji Analizinde yapılan ölçümler ile şebekenin istenen stabilitede olup olmadığı, şebekedeki problemli kısımlara bağlanan cihazlarla ölçülerek kayıt altına alınır ve kayıtlı verilerden yola çıkılarak çözüm yöntemleri uygulanır. İdeal elektrik şebekesinde olması gereken niteliklerin önündeki en büyük engel olan harmonikler, teknolojinin ve elektronik cihazların hayatımıza daha fazla girmesi ile birlikte artarak, enerji kalitesini düşürmektedir.


Harmonik Kaynakları;

Ark ocakları,
► Statik VAr kompanzatörleri,
► Kesintisiz güç kaynakları,
► Akü şarj devreleri,
► Bilgisayarlar,
► Elektronik balastlı flüoresan lambalar

gibi non-lineer elemanlar sebebiyle harmonikler oluşur.


 

Harmoniklerin sebep olduğu önemli problemler;


► Harmonikler kablolarda, trafolarda, kapasitörlerde ve alternatörlerde aşırı ısınmaya yol açarak şebekeyi olumsuz etkiler.

► Güç tüketen cihazlarda aşırı yüklenmeye sebep olarak cihazları bozabilir ve ya kullanım ömürlerini kısaltabilir.

► Harmonikler tarafından çekilen akım tamamen kayıptır ve verimi azaltır.

► Telefon ve iletişim sistemlerinde gürültüye,

► Motorlarda mekanik mekanik titreşimler ve aşınmalara,

► Tesiste bulunan elektronik kartlarda arızalara,

► Röle sinyallerinde arızalara,

► Kompanzasyon sisteminde sorunlara,

► Sürücü kontrol kartlarının arızalanmasına sebep olurlar.

 

Harmoniklerin azaltılması için aktif ve pasif olarak adlandırabileceğimiz iki yöntem uygulanabilir.


 

Aktif Yöntem


► Nötr iletken kesiti ve kondansatör amperajı büyütülmesi.
► K-Faktörlü transformatör kullanımı.
► Pasif ve Aktif Filtre uygulanması.
 

Pasif Yöntem


► Harmonikleri sınırlayabilecek ikinci yöntemimiz ek uygulamalara ihtiyaç kalmadan sistemin tasarımında yapılan değişikliklerle harmonikleri azaltmaya çalışmaktır. Örneğin bilgisayarların ürettiği harmonikleri azaltmak için bilgisayar üreticisinin harmonik sınırlayıcı bir tasarım oluşturmasıdır ancak maliyetleri artıracağından dolayı üreticiler bu sınırlamalara karşı çıkmaktadır.


Enerji ve Harmonik Analizi  Ölçümü ve Raporlaması ile ilgili hizmet talepleri için tıklayınız.
Enerji Kalitesi ve Harmonik Analizi Ölçümleri'nde aşağıdaki paratmetrelere ulaşmak ve bu ölçümleri istenen periyotlarda (1 saniye - 1 saat) istenen süreler boyunca ( saatlik, günlük, haftalık, aylık ) kayıt altına almak mümkündür. Kayıt devam ederken güç tüketen cihazlar belirli zamanlarda devreye alınıp devreden çıkartılarak cihazların şebekede oluşturduğu etkiler tespit edilebilir ve yapılan tespitlere göre çözümler oluşturulabilir.


Enerji Analizi ile kayıt altına alınan veriler:


► Gerilim değerleri (faz-faz/faz-nötr)
► Akım değerleri (her fazdan)
► Gerilim değişimleri (ani gerilim düşmeleri, yükselmeleri)
► Akım, gerilim, güç maksimum ve minimum değerleri
► Frekans
 Akım ve gerilim dalga formları
► Aktif güç
► Endüktif reaktif güç
► Kapasitif reaktif güç
► Görünen güç
► Güç faktörü
► Toplam gerilim harmonik
► Toplam akım harmonik
► Gerilim harmonikleri ( 3,5,7,….50. harmonik'e kadar)
► Akım harmonikleri (3,5,7…..50. harmonik'e kadar)


Kaynak:
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar