elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Enerji Etüdü Nedir ve Niçin Gereklidir?

Günümüzde sınırsız olmayan herşey gibi enerji de bizim için sınırlı kaynaklar arasında yer almaktadır. Peki bu kaynağı en verimli şekilde nasıl kullanmalıyız? Bu yazımızda da enerjinin yoğun kullanıldığı yerlerde nasıl bir enerji etüdü yapılabileceğini açıklamaya çalışacağız.A- A+
10.10.2013 tarihli yazı 16769 kez okunmuştur.
Artan enerji fiyatlarının maliyetini düşürmek aynı zamanda mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak için enerji yönetimi,başarılı bir organizasyon ve uygun bir enerji etüdü gerekmektedir. Enerji etüdü, bir bina veya tesis için uygun ekipmanlarla çeşitli ölçme tekniklerini barındıran enerji verimliliğini artırıp,sarfiyatı minimuma indirmek için yapılan çalışmaların tümüdür.
 
Başarılı bir enerji etüdü  bina ve tesisin kapsamlı ve verimli şekilde çalışma performansını içeren bilgiler sunar bunun yanında her ölçüm için finansal analizler sunar. Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır. Enerji etütleri enerji kullanımının fazla olduğu tesislerde yapılması gereken bir çalışmadır.
 
İyi bir enerji etüt çalışması sonucunda bir binaya veya tesise ait günlük veya aylık enerji kullanımıyla ilgili bilgiler edinilir. Özellikle endüstri için 3 aşamada yapılır: 
 
Birinci Seviye Enerji Etüdü: Sistemde açıkça görülen enerji zaiyatının tespit edilip raporlandırıldığı yüzeysel bir çalışmadır.

İkinci Seviye Enerji Etüdü: İşin içine teknik cihazlarında girdiği çalışmadır birinci seviyeye göre daha kapsamlı ve daha çok teknik bilgi gerektirir.Önerilen enerji etüt çalışmalarının maliyetleri belirlenir ve ve önerilerin  amortisman süresi benirlenerek içinden en düşük maliyetli optimal çözüm seçilir.

Üçüncü Seviye Enerji Etüdü: İkinci seviyede yapılmış enerji etüdü bu sefer bilgisayarda modellenerek desteklenir bunun için Enerjy Plus,Trane 700,gibi programlar kullanılır.Hesaplanan maliyetler üzerine birde yaşam döngüsü maliyeti hesaba katılarak bulunur.Peki bahsettiğimiz yaşam döngüsü maliyeti nedir.? Yaşam döngüsü maliyeti, Bir zemin malzemesinin gerçek maliyeti, ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşan satın alma, uygulama, temizleme ve bakım giderlerini kapsamalıdır. Yaşam Döngü Maliyet Yazılımı (LCC), Tarkett’in geliştirdiği, tüm bu parametreleri bütünleştiren ve zemin malzemesinin yaşam döngüsü boyunca gerçek maliyetini tespit eden bir programdır.
 


►İlginizi Çekebilir: Sanayinin İlacı Enerji Verimliliği

 
Tüm bu enerji etüt çalışmalarının ardından kullandığımız belli başlı teknik yöntemler vardır bunlar;

►Baca gazı analizi,

►Termal görüntüleme,

►Noktasal sıcaklık ölçümleri,

►Elektrik enerji tüketim analizi,

►Aydınlatma şiddeti ölçümü,

►Debi ölçümleridir.

Etüt ve projelendirmede ise şu konular önceliklidir:

a) Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyonu ile yakıtların verimli yakılması,

b) Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi,

c) Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi,

ç) Atık ısı geri kazanımı,

d) Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğin arttırılması,

e) Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi,

f) Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması,

g) Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi,

ğ) Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi,

h) Makinaların enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi,

ı) İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,

i) İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi,

j) Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi,

k) Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması,

l) Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması,

m) Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması.
 
►İlginizi Çekebilir: Enerji Kimlik Belgesi
 

Kaynaklar


►eneroc
►enve
►wikipedia


Yunus Emre Sarıbuğa Yunus Emre Sarıbuğa Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar