elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Doğru Kablo Seçiminin Yangın Durumunda Önemi |
İtfaiye Haftası

Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arası "İtfaiye Haftası" olarak kutlanmaktadır. Olası bir yangın durumunda can ve mal güvenliği açısından kabloların önemi oldukça büyüktür. Doğru kablo seçimi ile yangının olumsuz etkilerini azaltmak mümkündür. Doğru kablo seçiminin yangın esnasında ki önemini sizler için araştırdık.A- A+
25.09.2014 tarihli yazı 26840 kez okunmuştur.
Her yıl 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arası İtfaiye Haftası olarak kutlanmaktadır. 

İtfaiye Haftası’nda amaç; itfaiye hizmetlerinin ne olduğunu halkımıza anlatmak, yangın güvenlik önlemlerinin önemi konusunda halkımızı aydınlatmak ve yangından korunma şekillerini açıklamaktır. Bir şehrin itfaiyesi ne kadar iyi olursa olsun, itfaiyenin başarısı, halkımızın aldığı yangın güvenlik önlemlerine ve yangından korunma konusundaki bilgi seviyesine bağlıdır. Peki, yangın çıkma sebepleri nelerdir? Yangın çıkmasına neden olan sebepler genellikle şu gruplandırma içerisinde toplanabilir.

►Korunma Önlemlerinin Alınmaması: Yangına sebebiyet veren nedenlerin başında yapılarda ve tesislerde malzemelerin yangına dayanıklı malzemelerden tercih edilmemesi gelmektedir. Ayrıca, elektrik sistemiyle ilgili gerek tesisat gerekse sigorta sistemlerinin yeterli düzey­de yapılmaması nedenlerin başındadır.

►Bilgisizlik: Kullanılan malzemelerin yangına sebebiyet vere­bilecek özelliklerinin bilinmemesi de yangın nedenlerinin en önemlilerindendir.

►İhmal: Kullandığımız malzemelerin yanıcı niteliğine göre alınacak tedbirler hakkında bilgi sahibi olunduğu halde, hatta bu önlemlerin pek çoğu da alındığı halde ihmal yüzünden yangınlar ola­bilmektedir. 

►Kazalar: İsteğimiz dışında meydana gelen bazı olaylarda yangına sebebiyet verir. Mesela trafik kazaları araç yangınlarına, iş kazaları ve ev kazaları da binalarda yangınlara sebebiyet verebilirler.

►Sıçrama: Direkt olarak yangın sebebi olmamakla birlikte yanıcı maddenin üzerine düştüğü zaman yangına sebebiyet veren, yanan cisimlerden koparak etrafa sıçrayan parçacıklardan meydana gelen yangın etkenidir. 

►Tabiat Olayları: Tabii olarak kendiliğinden ortayı çıkan yangınlardır. Deprem, yıldırım düşmesi veya güneş ışınlarından meydana gelen yangınlar örnek gösterilebilir.

Şimdi ise "Yangına Dayanıklılık" tanımını ve "Yangına Dayanıklı Kabloların" yangınlar üzerindeki etkisini inceleyelim.

Yangına Dayanıklılık Nedir?

Yangına dayanıklılık, bir malzemenin yangın esnasında işlevselliğini devam ettirebildiği süre veya yangına karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanabilir.
 
► İlginizi Çekebilir  :  Yangına Dayanıklı Kablo Nedir?
 

Artık günümüz teknolojisinde, modern hayatın da ihtiyaçları doğrultusunda elektriğin, haberleşmenin, iletişimin ve birçok elektronik sistemin önemi bir hayli artmıştır. Nüfusun artışına paralel olarak son yıllarda çok katlı dikey yapılaşmada artmıştır. Her geçen gün topluca kullandığımız yapılar da arttığından (iş merkezleri,büyük alışveriş merkezleri, yüksek binalar, oteller, okullar, hastaneler, metrolar vs.) oluşabilecek yangın risklerini de azaltmak ve gerekli önlemleri almak çok önemli hale gelmiştir. Bu yapılarda teknolojiyi kullanmak ve modern hayatın ihtiyaçlarını karşılamak için yapıların adeta damarları diyebileceğimiz  kabloları kullanırız.
 

Olası bir yangın durumunda can ve mal güvenliği açısından kabloların önemi oldukça büyüktür. Doğru kablo seçimi ile bu olumsuz etkileri en aza indirebilirsiniz. Doğru kablo seçiminin yangın esnasında ki önemini açıklayacak olursak;

 Kablolar belli bir süre doğru çalışmalı, işlevselliğini yitirmemelidir. Çünkü, yangın esnasında mutlaka çalışması gereken acil durum emniyet devrelerine gerekli iletim sinyallerini iletmelidir. Bu işlevselliğin süresi "Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik"' inde belirtilen Madde 83'e göre; "Bir yangın esnasında uzun süre çalışır durumda kalması gereken sistemlerin kabloları yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olacaklardır." şeklinde belirtilmiştir ve yine Madde 83'e göre aşağıdaki kablolarda yangına dayanıklı kabloların kullanılmasının gerekliliği ifade edilmiştir.

 Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı alarm cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine, acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kabloları,
 İtfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber verme için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımları,

  Ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleri arasındaki haberleşme ve besleme kabloları,
 Tüm yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellere enerji sağlayan besleme kabloları
 


► Kablo üretiminde kullanılan malzemelerde çok önemlidir. Çünkü kullanılan malzemelerin yangın esnasında zehirli ve korozif gazlar ile yoğun bir duman yayması insan can ve mal güvenliğini çok büyük oranda olumsuz etkilemektedir. Hatta yangında ölümlerin birçoğuna bu zehirli ve korozif gazlar neden olmaktadır. Ayrıca yoğun duman etkisi yangın esnasında görüş mesafesini düşürerek binadan tahliyenin yavaşlamasına ve kurtarma ekiplerinin de yangına müdahaledeki çalışmalarına engel teşkil etmektedir.

 Kablonun alev geciktirme özelliği de çok önemlidir. Binalarımızı sinir ağı şeklinde saran kablolarda kullanılan malzeme eğer kolay alev alabiliyorsa, bu yangının bir yerden başka bir yere kolaylıkla taşınmasına ve yangının daha da büyümesine neden olur.

 


Tüm bu durumları göz önüne aldığımızda yangın esnasında kabloların sebep olabileceği zararın en az olabilmesi için doğru kablo seçimi yaparken şu hususları göz önüne almalıyız.

 Yangına dayanıklılık (kabloların işlevselliğini sürdürebilmesi için)
 Halojensiz malzeme kullanımı (yangında zehirli ve korozif gaz oluşturmaması için)
 Düşük duman yoğunluklu malzeme kullanımı (tahliye ve kurtarma ekiplerinin görüş mesafesi için)
 Alev geciktirici malzeme kullanımı (yangının sıçramaması ve büyümemesi için)Kaynak : 

► 2M Kablo Ürün Kataloğu
►CEZMİ GENÇEL  / Makine Müh.
► MURAT ATASOY  / Makine Müh.
►Özcan Uğurlu  / Elk. Müh. 
 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar