elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Gemilerde Kapalı Alanlarda İnsan Sağlığına Zararlı Gazları İzleme ve Tahliye Sistemi

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü Yıldızlı Projeler Yarışması Finalist Projesidir.A- A+
24.09.2011 tarihli yazı 5683 kez okunmuştur.

Gemi ambarları gibi kapalı mekanlarda uzun süre kalma sonucu metan, etan, asetilen, hidrojen, azot, argon, neon, karbondioksit gibi gazlar havadaki oksijen oranını düşürerek ASFİKSİ (Oksijensiz kalma) olayını meydana getirirler. Gemi gibi çok sayıda kapalı alanlara sahip yerlerde bu gibi tehlikeler sık görülmekte ve çoğu olayda ölümle sonuçlanmaktadır. Bu soruna bir çözüm getirip kapalı alan zehirlenmeleri ile meydana gelen faciaları önlemek amacıyla tasarladığımız cihazımız kapalı alanlarda etkin şekilde kullanılabilecek özelliktedir.


Gemilerde kapalı alanlarla ilgili olarak birçok olay yaşanmaktadır. En çok karşılaşılan olaylardan biride kapalı alanlarda biriken zehirli gazlar nedeniyle yaşanan can kayıplarıdır.


Tüm olumsuz durumları önlemek adına IMO bir takım yeni kararlar almıştır. Alınan kararlar sonucunda kapalı alanlara girişler de belli kurallara bağlanmıştır. 2010 yılı 42/2 MANİLA değişiklikleri ile öngörülen STW 42/7 düzenlemesi 2011 sonu itibariyle kapalı mahallere girişleri zorunlu kurallara bağlamaktadır. Yani her gemi kapalı alanlar için önlem almak zorundadır.Projemiz kapalı mahallere giriş için önlem alınması konusunda etkilidir.


Şu anda gemilerde yapılan uygulamalar teknolojiden çok daha uzak uygulamalardır. Gemilerde bulunan kapalı alanlardaki zehirli gaz konsantrasyonlarını belirlemek için portatif ve sadece bazı gazların konsantrasyon değerlerini ölçen cihazlar kullanılmaktadır. Yapılan uygulamalar uzun zaman alabilecek uygulamalardır.Ayrıca kapalı ortamda tehlike olduğu da gemi mürettebatına ve sorumlu zabite bildirilmesi gerekir bunun için de kapalı ortam girişlerine ve kontrol odasına uyarı yazıları asılır.Tüm bu yapılan işlemler normal iş düzenini bozar ve yapılması gereken işleri geciktirir ve şirketlerin zarara uğramasına neden olur.Sistem, sabit şekilde sürekli ölçüm durumunda olacak, köprü üstünde bulunan ayrı bir şekilde tasarlanmış olan panele ve sorumlu zabite belli aralıklarla veri gönderecek ve zehirlilik sınırı aşıldığında alarm verecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda sistem zehirlilik sınırı aşıldığında kapalı alan içine yerleştirilmiş olan müstakil fan düzeneğini devreye alır ve ortamı girişe elverişli hale getirir. Cihaz ortamdaki zehirli gazların konsantrasyon değerlerini algılayabilen sensörlerden oluşmaktadır. Her gazın tehlikeli olma sınırı farklı olduğu için cihazda birden fazla sensör bulunmaktadır. Cihaz konsantrasyon değerlerine göre insan sağlığına zararlı olabilen oksijenin,yanıcı ve patlayıcı gazların ve toksik gazların (karbonmonoksit, hidrojensülfür, kükürtdioksit, amonyak ölçümünü yapabilen özelliktedir.)Köprüüstüne yerleştirilmiş olan panel kapalı alanda bulunan ana ünite ile bağlantı kuran ve üzerinde gaz konsantrasyon değerleri, fan devresi çalıştığında yanıp sönen fan işareti, içeride insan varlığını bildiren insan figürü, saat, tarih gibi bilgilerin yer aldığı bir ünitedir.


Cihazda uyarma sistemi, kapalı alanda bulunan ana ünitede ve köprüüstüne yerleştirilmiş olan panelde sesli ve görsel şekilde gerçekleşir. Kapalı alan içine yerleştirilecek olan ana ünite kötü ortam şartlarına ve darbelere karşı dayanıklı olan rezistif özellikte dokunmatik bir ekrana sahiptir.Cihaz üzerinde bulunan bir tuşla etkin hale getirilen dokunmatik ekran üzerinde cihaz ölçüm yaptıkça değişiklik gösteren gaz konsantrasyon değerleri yer alır, her ortam için gaz konsantrasyon değerlerinin alt ve üst sınırları aynı değildir, bu nedenle bu değerler ortamın durumuna göre ayarlanmalıdır. Ayarlamanın kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan dokunmatik ekranda, ilgili alana dokunulduğunda ortaya çıkan sanal klavye, sistemimiz için özel olarak tasarlanmıştır.


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar