elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Zorlu, yenilenebilir enerjinin tüm dallarını hedefliyor

Zorlu Enerji Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökmen Topuz: Zorlu Enerji Grubu olarak rüzgar, hidro, jeotermal, güneş ve biyolojik kaynaklar gibi yenilenebilir enerjinin tüm dallarında yatırım, ar-ge ve iş geliştirme projelerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor, dedi.A- A+
07.04.2009 tarihli yazı 8005 kez okunmuştur.

Yenilenebilir enerji konusundaki yatırımlarınızdan bahseder misiniz? Hidrolik enerjisiyle ilgili çalışmalarınız hangi noktada?


Grup olarak 2007 yılından bu yana yatırımlarımızda Türkiye'nin jeotermal alanları ile rüzgar potansiyelini değerlendirmeye öncelik veriyoruz. Jeotermal ile ilgili üç ayrı sahada, Denizli-Kızıldere, Kütahya-Simav ve Manisa-Alaşehir bölgelerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.


Özelleştirme kapsamında ADÜAŞ'tan devraldığımız HES'ler ile jeotermal santralin bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Devralınan toplam 126 MW kurulu güce sahip 7 hidroelektrik ve 1 jeotermal santralin yıllık 400.000.000 kwh'lık üretim kapasitesini önümüzdeki iki yıl içinde iki katına çıkarmayı planlıyoruz.


Denizli'deki Kızıldere Santrali, Türkiye'nin en büyük kapasiteli jeotermal santrali olma özelliğini taşıyor. Devraldığımız 2008 yılının Eylül ayından bu yana santralin kapasitesini 6 MWe'den 14 MWe'ye çıkardık. Hedefimiz Kızıldere'yi, 60 MWe'lik kurulu güce ulaştırarak Türkiye'nin en büyük jeotermal santrali haline getirmek. Ülkemizde Jeotermal sektörünün lokomotifi kabul edilen bu santralimizde elektriğin yanı sıra ısı da üreterek bölgede seracılık başta olmak üzere yeni iş alanlarının oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.


Enerji sektörü için önemli yapı taşı olduğuna inandığımız bir diğer projemiz de Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde inşası devam eden rüzgar santralimiz. Türkiye'nin tek bir alanda kurulu en büyük rüzgar santrali olma özelliğini taşıyan projenin 135 megawatt kapasiteye sahip ilk etabını 2009 yılının ilk yarısında faaliyete geçireceğiz. Santralin ilk türbini Şubat ayında kuruldu.  Projenin 110 megawatt kurulu güçteki ikinci etabı da tamamlandığında rüzgar santrali ile yılda 850-900 milyon kilowatt saat elektrik üretebileceğiz.


Öte yandan 2006 yılında, Devlet Su İşleri'nin açtığı ihale sonucu devraldığımız Muğla-Dalaman Çayı üzerinde, biri 120 diğeri 84 megawatt kapasiteye sahip iki barajın su kullanımına ilişkin başlattığımız proje çalışmaları da sürüyor.


Önümüzdeki beş yıllık süreçte yurtiçinde ve yurtdışında yenilebilir enerji yatırımlarında hedeflediğimiz kurulu güçler şöyle:


HES:               1000 MW         

Kömür:           1000 MW

Jeotermal:         100 MW

Rüzgar:             600 MW (yurtiçi: 300 MW; yurtdışı: 300 MW)  


Yurtdışındaki yatırımlarınız neler?


Moskova'da yapımını sürdürdüğümüz, her biri 340'ar megavatlık iki doğal gaz santrali projesinin montaj çalışmaları devam ediyor. Tereshkovo ve Kojukhovo enerji santrallerinin 170'er MW'lık  ilk fazlarını 2009 yılında üretime almayı planlıyoruz.


Rüzgar enerjisiyle ilgili projelerimiz yurtdışında da devam ediyor. Pakistan'ın Haydarabat bölgesinde inşa etmekte olduğumuz 50 MW kurulu güce sahip olacak santral, ülkenin ilk rüzgar santrali olma özelliğinin taşıyor. Santralin 1,21 MW'lık ilk türbini 2008 yılının Aralık ayında kuruldu ve Mart ayı itibariyle elektrik üretimine başladı.


İsrail'de ise biri 800 diğeri 100 megavatlık iki elektrik santrali projesinde yol alıyoruz. Yine İsrail'de, 50 ve 100 megavat kapasiteli iki yeni santral için yatırım sözleşmesi imzaladık.


Doğal gaz arama çalışmalarınız nasıl gidiyor? Sizce Türkiye bu konuda nasıl bir potansiyele sahip?


Petrol ve gaz arama ile sondaj ve üretim faaliyetlerimizi Zorlu Petrogas  ve Amity Oil olarak iki ayrı şirket bünyesinde sürdürüyoruz.


Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Petrogas ve Amity Oil adına aldığımız 27 adet doğal gaz ve petrol arama ruhsatımız bulunuyor.


Amity Oil, ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde, Göçerler, Çayırdere, Adatepe, D.Adatepe, Velimeşe, B.Velimeşe, Eskitaşlı, Reisdere ve Alpullu'da açılan 9 kuyuda ürettiği doğal gazı bölgedeki sanayi kuruluşlarına satıyor. Yine aynı bölgede, sondajlı arama faaliyetlerimiz ile mevcut doğal gaz üretim sahalarına yenilerini eklemeye yönelik çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz.
Sizce Türkiye'de enerji için en fazla potansiyeli olan kaynaklar hangileri? Zorlu Enerji olarak bu kaynakları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?


2008 yılında Türkiye'nin toplam elektrik üretimi 198,3 milyar kWh olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin %48,2'si doğal gazdan, %34,5'i termik santrallerden (linyit, taş kömürü, fuel oil), %17,4'ü ise yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmiştir. %17,4'lük oran yenilenebilir enerji açısından çok olumlu görünse de, bunun  %96'lık bölümünü hidroelektrik gücün oluşturduğu dikkate alındığında, diğer yenilenebilir kaynaklarla yapılan yatırımların artırılmasının büyük önem taşıdığı görülmektedir.


Ülkemizin teknik yönden değerlendirilebilir hidroelektrik enerji potansiyeli 216 milyar kWh civarındadır. 2006 yılı başı itibariyle tesbit edilen ekonomik hidroelektrik enerji potansiyeli ise 129,9 milyar kWh'dir.  2008 yılı sonu itibariyle kurulu hidrolik güç 12.982,4 MW'tır. Hidroelektrik santrallerden elekrik üretimi 33,3 milyar kWh'tir ve bu değer Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin %16,8'ine karşılık gelmektedir. Büyük kapasiteli ve verimli hidrolik kaynakların büyük çoğunluğu projelendirilmiş durumdadır. Önümüzdeki dönemde küçük HES yatırımlarının süreceğini tahmin ediyoruz.


Rüzgar gücünden elektrik enerjisi üretim potansiyelimiz ise teknik olarak 80.000 MW'tır. Teknik ve ekonomik açıdan değerlendirilebilir potansiyel yaklaşık 20.000 MW civarındadır. 2008 sonu itibariyle ülkemizde kurulu rüzgar santrali gücü ancak 3.317,7 MW'a ulaşabildi.


Güneş enerjisinden elektrik üretim potansiyelimiz ise yıllık 380 milyar kWh'tir. Bu değer, 2008 yılı elektrik üretiminin yaklaşık iki katı kadardır. 2008 yılı sonu itibarı ile ülkemizin toplam 1 MW civarında fotovoltaik kurulu gücü bulunuyor. Ancak termal solar enerjiden elektrik üretimi konusunda ülkemizde henüz ilerleme kaydedilemedi.


Zorlu Enerji Grubu olarak var olan yatırımlarımızın yanı sıra rüzgar, hidro, jeotermal, güneş ve biyolojik kaynaklar gibi yenilenebilir enerjinin tüm dallarında yatırım, ar-ge ve iş geliştirme projelerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu projeleri yasal ve teknik gerekli altyapılar oluştukça hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 
Elektrikport 


ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.