elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Telekomünikasyon Sistemlerinde Daha Yüksek Emniyet ve Daha Yüksek Kullanım Kapasitesi

En yeni haberleşme teknolojisi, güvenilirlik ve kullanım kapasitesi konusunda yüksek talepler getirir. Telefónica Deutschland / O2'nin network operatörü, bu konuda kendisini geleceğe hazırlıyor ve tesislerini dijitalleştiriyor. Her şeyi kapsayan bir yıldırım ve aşırı gerilim koruma konsepti ve ilgili tüm önemli sistem parametrelerinin izlenmesi, kontrolü ve otomasyonu burada önemli bir rol oynamaktadır. Phoenix Contact’ın dijital destek sistemi ImpulseCheck ile daha önce izlenmeyen sistem parametreleri şeffaf hale gelmekte ve ayrıca işlenebilmektedir.A- A+
02.08.2022 tarihli yazı 6719 kez okunmuştur.

Telefónica Üstün Kullanım Kapasitesine Öncelik Veriyor


Telefónica Deutschland, Almanya'daki en büyük telekomünikasyon network operatörlerinden biridir. Telefónica Deutschland'ın sistem planlama ve uygulama sorumlusu Oliver Tananow, “Dijital Endüstri 4.0 ve gerçek zamanda üretim gibi konularla ilgili mevcut gereklilikler göz önüne alındığında, hücresel haberleşme özellikle önemli bir kritik altyapı formu haline geliyor. Burada önemli olan, sürekli olarak gözden geçirdiğimiz ve yeni teknolojiler yardımıyla artırdığımız ana merkezi sistem alanlarının sürekli yüksek kullanım kapasitesidir” diyor.

Yıldırım ve aşırı gerilim koruma komponentlerinin kapsamlı kullanımı, elverişliliği artıran ana yapı taşlarından biridir. Bir yıldırım koruma konsepti yaratırken, güç kaynağının garanti edilmesi kesinlikle şarttır. Yıldırım ve aşırı gerilim koruma cihazlarının uyumlu kullanımı yoluyla, geçici olaylardan kaynaklanabilecek güç kaynağı arızası etkin şekilde engellenebilir.

 
ImpulseCheck destek sistemi, sistemler içerisinde elektromanyetik uyumlulukla ilgili derin analitik seçeneklere sahiptir. Diğerlerinin yanı sıra, bir merkezi bileşen arızalanmadan önce harekete geçme yeteneği, kullanım kapasitesini önemli ölçüde artırır.

 


 

Koruyucu Önlemler ve Yıldırım Koruması Bölge Konsepti


Bir telekomünikasyon sisteminin (hücresel sistem veya veri merkezi), yıldırım darbelerinin ve aşırı gerilimlerin etkilerinden kapsamlı şekilde korunması, çok sayıda koordine edilmiş koruyucu önlem ve cihaz gerektirir.

Koordine edilmiş bir yıldırım ve aşırı gerilim koruma cihazları (SPD'ler) sistemi burada önemli bir rol oynar. Koordine edilmiş bir SPD sistemi, çok-kademeli, koordine edilmiş bir yıldırım ve aşırı gerilim koruma cihazları sistemidir. Bir sistem içerisindeki SPD'lerin montaj yerleri, yıldırım koruma standardı IEC 62305-4'e göre bir yıldırım koruması bölge konsepti kullanılarak tespit edilir.

Sistem, dışarıdan içeriye doğru azalan yıldırım koruma düzeyleriyle yıldırım koruma bölgelerine (LPZ) ayrılmaktadır. Bu bağlamda, aşağıdaki koruma isteyen ana bölgeler tanımlanmış ve yıldırım ve aşırı gerilim koruma cihazlarıyla teçhiz edilmiştir:

• Güç beslemesi için şebeke besleme noktası: Güç sağlayıcıdan veri merkezine aktarma noktası, yüksek yıldırım akımlarının dikkate alınması gereken ilk kritik arayüzdür. Bu nedenle, bir yüksek performans tipi 1+2 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörü burada gereken korumayı sağlar.


 
Besleme Girişinde SPD ve ImpulseCheck ile İzleme


• AC ana dağıtım: Şebeke girişinden ve acil durum güç beslemesinden gelen kablolar ana dağıtımda birleşir. Sistemin bu kısmında yıldırım akımları ve aşırı gerilimler de beklenebileceğinden, bir kompakt tip 1+2 cihaz kombinasyonu yıldırım ve aşırı gerilim koruması sağlar. 


 
Veri Merkezinde AC Ana Dağıtımı: Tip 1+2 Özel Kombine Yıldırım Akımı ve Aşırı Gerilim Arestörü ile Yıldırıma ve Aşırı Gerilimlere Karşı Koruma, ImpulseCheck Dijital Destek Sistemiyle İzlenir.


• DC güç kaynağı: AC ana dağıtımına fiziksel yakınlık nedeniyle bu bölgede ilave kuplajlar engellenebilir; dolayısıyla burada ilave SPD'lerin kullanılması gerekmemiştir.

• Acil durum güç kaynağı: Beklentilerin aksine, şebeke elektriğinde bir arıza yaşanırsa acil durum güç kaynağı devreye girer. İlk olarak, büyük bir pil depolama sistemi, kalıcı olarak monte edilmiş dizel jeneratör çalışmaya başlayıp kararlı çalışma noktasına ulaşıncaya kadar süreyi kısaltır.

Bu muayyen uygulama senaryosunda, yıldırım akımı doğrudan jeneratörün sistem kısımlarına bağlanamasa da, bu bölgede potansiyel olarak kısmi yıldırım akımları oluşabilir. Çünkü, normal çalışmadan acil durum gücüyle çalışmaya geçilmesi aynı zamanda aşırı gerilim kuplajları riskini de taşır. Bu riski asgariye indirmek amacıyla, burada daha küçük kısmi yıldırım akımları için bir tip 1+2 SPD kullanılır.

• İklimlendirme: Veri merkezindeki bir başka önemli bileşen iklimlendirmedir. Sunucu odalarındaki sıcaklık, klimada bir arıza yaşanması durumunda önemli ölçüde artabilir. Bu, sunucuların otomatik olarak kapanmasına neden olabilir veya en kötüsü, aşırı ısınma nedeniyle sunucu rack'ları bozulabilir. Bu durumda, tip 2 aşırı gerilim koruması, aşırı gerilimlerin neden olduğu arızaları engeller.


 
Tip 2 Aşırı Gerilim Koruma, Veri Merkezindeki Klimayı Korur


• AC ve DC tüketici prizleri: Sunucu odaları, bir veri merkezindeki en önemli odalar arasındadır. Genellikle koruma bölgesinin iç dairesinde yer alırlar ve tipik olarak 48 V DC ve 230 V AC yüklere sahiptirler. Burada hassas cihazlardan paraziti uzak tutmak için tip 2 aşırı gerilim koruması yeterlidir.

 
İlginizi Çekebilir: SmartFactoryOWL 

 

ImpulseCheck Sayesinde Önleyici Bakım


Telefónica Deutschland'ta, sadece yıldırım ve aşırı gerilim koruması kullanmak yeterli değildir. Koruma cihazlarının ve sistemin gerçek zamanlı izlenmesi, sistem sürekliliğini artırmada bir adım daha ileri gider.

Şebeke koruması için yıldırım ve aşırı gerilim koruma cihazları üzerindeki durum göstergesi şimdi standart bir özelliktir. Bununla birlikte, bireysel koruma modlarının gerçek yükünü, sadece iki durumu gösteren basit bir göstergeden tespit etmek mümkün değildir. En kötüsü, gösterge hâlâ yeşildir fakat önceden herhangi bir uyarı vermeden bir sonraki aşırı gerilim olayından sonra kırmızıya döner (arıza). Koruma fişi değiştirilmelidir.

Phoenix Contact'ın aşırı gerilim koruma için akıllı destek sistemi olan ve akım kablolarındaki geçici olayları ölçen ImpulseCheck'in devreye girdiği yer burasıdır. Ölçüm sonuçları Phoenix Contact'ın Proficloud çözümüne aktarılır ve burada analiz edilerek yorumlanır. ImpulseCheck daha sonra Proficloud'dan sonuçları geri alır ve bunları ilgili izleme ekipmanına, örneğin bina hizmetleri yönetim sistemine gönderebilir. Yani, monte edilen SPD'lerin mevcut durumu her zaman tespit edilebilir. Önceden var olan hasar tespit edilir ve sağlık durumu bulutta veya cihaz üzerinde bir sarı sinyalle görsel olarak belirtilir. Bu durumda sarı, SPD'nin standart olarak saptanmış deşarj kapasitesine ulaşıldığı anlamına gelir. Koruma cihazı hâlâ çalışmaktadır, fakat değiştirilmesi önerilir. ImpulseCheck, koruma cihazlarını izlemenin yanı sıra sisteme ilişkin bilgi verir. Akım kabloları üzerinde sensörler vasıtasıyla ölçülen elektromanyetik parazite göre sistemin durumuyla ilgili sonuçlar çıkarılabilir.
 

Telefónica'nın Avantajı Nedir?


Aşırı gerilim koruması, tüm Telefónica Deutschland teknoloji mevkilerinde takılmaktadır. İlave olarak, güvenilir işletim için gerekli olan hassas bölgelerde, SPD'ler ImpulseCheck ile izlenir. ImpulseCheck'in Telefónica'daki bina hizmetleri yönetim sisteminde uygulanmasından sorumlu olan Robert Krüger, “ImpulseCheck'i aynı zamanda mevcut sistemlerimize de bağlayabiliyor ve böylece uzun süreli değerlendirme ve izleme için tüm teknoloji hakkında veri toplayabiliyoruz. Bulut-tabanlı yaklaşımla, ayrıca Phoenix Contact'ın bu alanda yaptığı ilave geliştirmelerden de yararlanıyoruz” diyor.


 
Aşırı Gerilim Koruma ve ImpulseCheck’in Mevcut Bina Hizmetleri Yönetim Sistemine Entegrasyonu

Bir yandan, destek sistemi, koruma cihazları üzerindeki yükü tespit eder ve servis çağrılarının daha iyi planlanmasına yardımcı olur. Diğer yandan, tesisattaki anormallikler görülür ve arıza oluşmadan önce düzeltilebilir.


 

Gelecekte Yatırım


Yükseklikleri ve metal yapıları nedeniyle, baz istasyonları özellikle yıldırım darbelerine müsaittir. Oliver Tananow, “ImpulseCheck'i 60 metre yüksekliğinde bir baz istasyonuna monte ederek, yıldırım darbelerinin ne sıklıkta oluştuğu, akımın sistemde nasıl dağıldığı gibi ilave veriler elde etmeyi umuyoruz. Aynı zamanda ImpulseCheck'i sadece yüksek kullanım kapasitesi elde etmek amacıyla kullanmak istemememizin ve bir klasik hücresel haberleşme ortamında kullanmak istememizin de nedeni buydu” diyor. Özet ImpulseCheck destek sistemi, sistemler içerisinde elektromanyetik uyumlulukla ilgili derin analitik seçeneklere sahiptir. Diğerlerinin yanı sıra, bir merkezi bileşen arızalanmadan önce harekete geçme yeteneği, kullanım kapasitesini önemli ölçüde artırır.

Kaynak:

     
                                                        
                   

ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.