elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

İklim Değişikliğinin Enerji Üzerindeki Etkisi

Geçtiğimiz birkaç on yıl içinde bilim adamları, insan faaliyetlerinin Dünya’daki çevre ve iklim üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek daha fazla farkına vardılar. Bu çevresel ve iklimsel değişikliklerin hem canlı organizmaların sağlığını hem de toplumun daha pratik yönlerini etkileyen çeşitli sonuçları bulunuyor.A- A+
21.09.2020 tarihli yazı 8145 kez okunmuştur.
Son araştırmalara göre iklim değişikliğinin, enerji sistemlerini etkilediği, nakliye maliyetlerini arttırdığı ve öngörülemeyen olumsuz hava koşulları nedeniyle tedarikçilerin bölgesel taleplerinin karşılamasını da zorlaştırdığı görülmektedir. Ayrıca güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi elektrik enerjisi üretmek için doğal kaynakları kullanan teknolojiler bulunduğu bölgenin iklimine büyük ölçüde bağımlıdır. Bu nedenle ani ve radikal iklim değişiklikleri, yeterli enerji üretimini engellemktedir.
 
Enerji üretimi için daha gündelik teknolojiler de iklim değişikliğinden etkilenebilir. Örneğin alışmadık derecede yüksek sıcaklıklar, soğutma sistemlerinin işleyişini bozabilir ayrıca termik santrallerde (örneğin fosil yakıt santralleri, nükleer santraller vb.) türbin verimliliğini potansiyel olarak azaltabilir.

 

Dahası, insanlar dayanılmaz veya aşırı iklim koşulları nedeniyle ısıtma ve soğutma sistemlerini daha sık kullanabileceğinden iklim değişikliği enerji talebini artırabilir. Ayrıca bu durum, enerji tedarikçileri ile diğer sektörlerde faaliyet gösteren ve olumsuz iklimler nedeniyle kıt hale gelen kaynakların erişimine ihtiyaç duyan şirketler arasındaki rekabeti arttırabilir. Bu kaynakların en başında su geliyor.

Geçmişte yapılan bazı incelemelerde iklim değişikliklerinin bireysel enerji sistemleri üzerindeki etkileri araştırılmış olsa da şimdiye kadar bu etkilere bir bütün olarak ve farklı ölçeklerde çok az bakıldı. Bu eksikliği gidermek için Utrecht Üniversitesi, Wageningen Üniversitesi ve dünya çapındaki birçok üniversitedeki araştırmacılar, yakın zamanda iklim değişikliğinin küresel ve bölgesel düzeylerdeki etkisini içeren geçmiş araştırmaları gözden geçirdiler.
 
 

Nature Energy’de yayınlanan inceleme makalesi, enerji arz ve talebi bağlamında iklim değişikliğini araştıran bilim insanları için yararlı olabilir ve enerji sektörünün halihazırda karşılaştığı bazı zorluklarla en iyi şekilde başa çıkmak için stratejilerin geliştirilmesine bilgi verebilir.

Makalenin baş yazarı Saleshi G. Yalew açıklamasında:

“Bilimsel toplulukta, iklim değişikliğinin enerji sistemlerini etkileyebileceği konusunda genel bir anlayış mevcut. Ancak özellikle bölgesel ve küresel ölçeklerde, bu etkinin kapsamı ve büyüklüğü hakkında net bir anlayış bulunmamakta. Buradaki incelmenin amacı ise bu etkinin bölgesel ve küresel etkisini, kapsamlı bir çalışmayla belirleyip belirleyemeyeceğimizi görmekti.” ifadelerini kullandı. Yalew ve meslektaşları makalelerinde, iklim değişikliğinin gelecekte enerji sistemlerini nasıl etkilediği veya etkileyebileceğini içeren 220 çalışmanın sonuçlarını analiz ettiler.

Bu analizlerde özellikle üç unsura odaklanıldı: Enerji arzı, enerji talebi ve entegre sistemler.
    
Araştırmacılar, enerji arzı bağlamında güneş, rüzgar, biyoenerji ve termoelektrik kaynaklar gibi yenilenebilir enerji sistemlerine odaklandılar. Ancak doğalgaz, kömür veya diğer maddeleri kullanan elektrik tedarik zincirlerinin iklim değişikliklerinden daha az etkilendiği görülüyor. İklim değişikliğinin enerji talebi üzerindeki etkilerini analiz eden Yalew ve meslektaşları ısıtma ve soğutma sistemlerinin daha fazla kullanılmasıyla ilişkili artan talebe odaklandı. Son olarak iklim değişikliklerinin enerji sistemlerini entegre etme maliyetlerini nasıl etkileyebileceğini incelediler.

 

Yalew, iklim değişikliğinin, bu farklı alt kategorileri hem bölgesel hem de küresel ölçekte nasıl etkilediğine dair 2000’lerin başından beri yayınlanan makaleleri incelediklerini ve daha sonra her makale tarafından bildirilen enerji sistemleri üzerindeki iklim değişikliğinin etki sonuçlarını toplayıp bölgelere, etki dönemlerine ve ısınma seviyelerine göre çalışmaları bir araya getiren bir meta-analiz gerçekleştirdiklerini belirtti. Yalew ve meslektaşları, bu özel araştırma konusu hakkında çok fazla çalışma olmasına rağmen, iklim değişikliğinin enerji sistemlerini ne ölçüde etkileyebileceğini henüz belirlenemediğini gözlemlediler.

Açıklamasında Yalew:

“Analizimizin bulguları, gelecekteki iklim değişiklikleri ile ilgili fırsatlara ve zorluklara uygun şekilde yanıt veremeyeceğimizi gösteriyor. Örneğin, gelecekteki enerji sistemlerinin iklim değişikliğini azaltmak veya önlemek için tipik olarak karbon nötr (atmosfere yaydığımız karbondioksit miktarı ile aynı miktarda karbondioksiti ortadan kaldırma durumu) olunması gerektiğini gördük. Ancak bunların olmasını sağlamak için gelecekteki enerji sistemlerini iklime uygun ve dayanıklı hale getirmek de oldukça önemli.” dedi.

Bu son çalışmalar iklim değişikliğinin enerji sistemleri üzerindeki etkilerini araştıran diğer ekipler için bir örnek teşkil edebilir. Araştırmacılar sonraki çalışmalarında, iklim değişikliğinin su ve diğer kaynakların dağılımı üzerindeki etkileri gibi iklim değişiklikleriyle ilişkili sosyo-ekonomik zorlukları incelemeyi de planlıyorlar. Şu anda entegre su kaynakları yönetimi üzerindeki iklim ve diğer sosyo-çevresel etkileri araştırdığını söyleyen Yalew, iklim değişikliklerinin özellikle su-gıda-enerji bağlantısı üzerindeki etkilerine ve sonuçlarına odaklanmaya devam etmeyi planladığını belirtti.Kaynak:

► phys.org
► nature.com
► europarl.europa.eu


Yazar: Kaan Şensoy 
Kaan Şensoy Kaan Şensoy Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.