elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Güneş Enerjisi Projeleri için FRIEM Eviriciler ve AKTİF Solar Dağıtım Merkezi Çözümleri

Güneş enerjisi kullanımı, çevrenin korunması, sosyal ve ekonomik yararlar, iş yaratma, araştırma ve yenilikler açısından oldukça önemli bir konudur. Dünyanın karşı karşıya bulunduğu zorlukların çoğunu karşılama potansiyeline sahip büyük bir yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisinin popülerlik kazanmasının en büyük nedenleri arasında insanlığın güneşli bir gelecekte yaşama isteği yer almaktadır. Bu yazımızda Güneş Enerjisi kullanımının önemini ve Güneş Enerjisi projeleri için FRIEM Eviriciler ve AKTİF Solar Dağıtım Merkezi Çözümleri'ni inceleyeceğiz.A- A+
08.09.2017 tarihli yazı 10341 kez okunmuştur.

Güneş Enerjisi Kullanımı Neden Önemlidir?

Güneş bitkiler, insanlar ve hayvanlar için gezegenimizdeki yaşamdan esasen sorumlu olan sonsuz bir enerji kaynağıdır. Doğuşuyla insanları, hayvanları bitkileri uyandırıp doğayı harekete geçiren ve huzurla izlediğimiz batışıyla etrafı karanlığa ve uykuya gömen güneşin sağladığı enerji insanlık tarihi boyunca çeşitli amaçlarla kullanılmış ve bugün teknolojiyle güneş enerjisi kullanımı birçok modernizasyon ve yeniliklere uğramıştır. Güneş enerjisi muazzam büyüklüktedir. Dünya'daki sadece 18 günlük güneş ışığı, gezegenin kömür, petrol ve doğalgaz rezervlerinin hepsindeki enerjiyle aynı miktarda enerjiyi içerir.

Güneş enerjisi üretimi, hava ve su kirliliği, küresel ısınma, yüksek elektrik fiyatları riski olmayan ve halk sağlığına hiç tehdit oluşturmayan, fosil yakıtlara karşı temiz bir alternatiftir. Güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşması gelecek için daha temiz çevre, daha kaliteli yaşam ve geleceğimiz için umut demektir. Doğanın teknolojiyle bütünleştirilmesiyle hayata geçirilen sağlıklı uygulamalar yoksulluğun azaltılması ve ekonominin büyütülmesi, çevre kirliliğinin azaltılması kısaca güneşli bir gelecek için atılan önemli adımlardandır.

İnsanlığın enerji ihtiyacını doğal olarak yaşamın ana kaynaklarından biri olan güneşten sağlaması kirliliği ve iklim değişikliğini azaltacaktır.
 


► İlginizi Çekebilir: OG Hücre Tasarımı


Güneş Enerjisi Santralleri ve Elektrik Üretimi


Güneş enerjisi santralleri, güneşten gelen sonsuz enerjiyi fotovoltaik parçaların ve diğer bileşenleri aracılığıyla ile elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Güneş enerjisi santrallerinde çok büyük ebatlarda güneş pilleri kullanılır. Fotovoltaik güneş pilleri, üzerine gelen güneş ışınlarını elektriğe çevirirler.

Günümüzde güneş panelleri teknolojisi uzun bir yol kat etmiştir. Güneş enerjisi sistemleri artık çok daha verimli ve konut ve ticari müşteriler için daha uygun fiyatlı hale gelmiştir. Estetik açıdan baktığımızda da, güneş panelleri eskiye göre daha şık ve çekicidir. Günümüz panelleri, eve stil ve değer katan çatı ile güzel bir uyum içindedir.

Güneş fotovoltaik (PV) panelleri, günışığını direkt olarak elektriğe dönüştüren verimli enerji kullanımı sistemlerinin teknolojik bir parçasıdır.

1839'da Fransız bilim insanı Edmond Becquerel, bazı malzemelerin güneş ışınlarıyla vurulduğunda elektrik kıvılcımları çıkardığını keşfetmiştir. Araştırmacılar daha sonra fotoelektrik etki olarak adlandırılan bu özelliğin kullanılabileceğinin farkına varıp selenyumdan yapılmış ilk fotovoltaik (PV) hücreler 1800'lü yılların sonlarında geliştirmişlerdir. 1950'li yıllarda, Bell Labs'taki bilim insanları bu teknolojiyi gözden geçirmişler ve silikon kullanarak, güneş ışığındaki enerjinin% 4'ünü direkt olarak elektriğe dönüştürebilen PV hücreleri üretmişlerdir.
 
Bu hücreler günümüzde hesap makinelerinden yörüngede gezen uydulara kadar birçok cihaza enerji sağlamaktadır. Güneş ışığı, güneşten yayılan fotonlar denilen minik parçacıklardan oluşur. Bunlar güneş pilinin silikon atomlarına çarptığında, enerjilerini gevşek elektronlara aktarırlar, atomları temizlerler. Fotonlar, bir bilardo masasında enerjisini çarptığı renkli toplara aktaran beyaz topa benzetilebilir. Ancak elektronları serbest bırakmak bir güneş pilinin yalnızca yarı işidir. Daha sonra bu serseri elektronları bir elektrik akımına sürmek gerekir. Bu, hücrenin içinde elektronların aynı yönde akacağı eğim gibi biraz hareket eden bir elektrik dengesizliği yaratmayı içerir. Bu dengesizliği yaratmak, silikonun iç organizasyonu tarafından mümkün kılınır. Silikon atomları birlikte sıkıca bağlanmış bir yapıda düzenlenmiştir.

Az miktarda diğer elementleri bu yapıya sıkıştırarak, iki farklı silisyum türü yaratılır: Bu iki malzeme bir güneş pili içerisinde yan yana yerleştirildiğinde, n-tipi silisyumun yedek elektronları p-tipi silikonun boşluklarını doldurmak için üzerine atlar. Bu, n-tipi silikonun pozitif yüklü olduğu ve p-tipi silikonun negatif yüklü olduğu, böylece hücre boyunca bir elektrik alanı oluşturduğu anlamına gelir. Silikon bir yarıiletken olduğundan, bu dengesizliği koruyarak bir izolatör gibi davranabilir. Böylece enerji ihtiyacı olan cihaza elektrik akımı düzenli bir şekilde sağlanmış olur.
 


Fotovoltaik sistemler bir inverter (evirici) aracılığı ile elektrik şebekesine bağlanabilmekte veya üretilen elektrik enerjisi akülerde depo edilebilmektedir. Temelde güç çevirici olarak bilinen invertör, doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) çevirmeye yarayan elektriksel bir güç dönüştürme elemanı olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda sistemdeki şalt ekipmanı da, sistemin enerji üretimini, dağıtımını, kontrolünü ve güvenliğini sağlamaktadır.

Güneş enerjisi santralleri kullanımı kolay, çevre dostu, kolay kurulumlu ve düşük maliyetli elektrik üretimi sağlar. Güneşten elde edilen enerji sürdürülebilirliği ve özellikle ülkemizin iklim şartlarının güneş enerjisi kullanımına elverişli olması güneş enerji santralleriyle elektrik üretimine verilen önemi her geçen gün artırmaktadır.
 

Güneş Enerjisi Projeleri için FRIEM Eviriciler ve AKTİF Solar Dağıtım Merkezi Çözümleri


FRIEM, 1950 yılında Yüksek Güç Dönüştürücüleri tasarımı ve üretimi üzerine kurulmuştur ve 65 yılı aşan tecrübesiyle raylı sistem, yenilenebilir enerji ve endüstri sektörleri için güç dönüştürücüleri üretip geliştirmektedir. Dünya çapında 50 milyon amperden fazla çalışan ürünü bulunan FRIEM aynı zamanda 700 MW üzerinde kurulu olan eviricileriyle doğa dostu solar enerji üretimine muazzam boyutta katkı sağlamaktadır.

Solar Dağıtım Merkezleri’nde verimlilik, güvenilirlik, kolay bakım ve esneklik çok önemli olmakla beraber RECon RST Solar Dağıtım Merkezleri bu FRIEM’in gereksinimlerine bağlı kalınarak AKTIF tarafından geliştirilmiştir. Solar Dağıtım Merkezleri büyük bir değer sunmasıyla birlikte esneklik ve verimlilik açısından da bir üne sahiptir. Solar Köşkler projelerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak monoblok, prefabrik metal ya da betonarme köşk olarak üretilebilmektedir. Tek bir RST dağıtım merkezi 2.4 MWp kurulu güce kadar güneş enerji santrallerinde güç dönüştürme için ihtiyaç duyulan tüm ekipmanları (Inverter, Yükseltici Transformatör, OG Hücre) içerebilmektedir.


 
Eşsiz bir tak & çalıştır (plug & play) çözümü olan RECon RST Solar Dağıtım Merkezleri, uygulayıcının yalnızca PV panellerden gelen DC kablonun bağlantılarının yaparak doğrudan şebeye bağlanabilmesini sağlamaktadır. Kısaca RECon RST Solar Dağıtım Merkezleri, montaj ve testleri fabrikada tamamlanan, güneş panellerine ve şebekeye bağlanmaya hazır halde sahaya sevk edilen oldukça fayda sağlayıcı bir çözümdür. İşçilik, mühendislik ve nakliye gibi maliyetlerini önemli miktarda düşüren bu sistem tüm ekipmanların tek bir köşk içerisinde bulunması sayesinde bakım ve işletme kolaylığı da sağlamaktadır. RST dağıtım merkezlerinde opsiyonel olarak ilave edilebilen endüstriyel soğutma sistemiyle birlikte en zorlu coğrafi koşullarda bile sistemin yüksek verimlilikle çalışması sağlanır. RST dağıtım merkezleri tüm ekipmanların kapalı ve temiz ortamda çalışmasını sağladığından tüm ekipmanlar uzun ömürlü ve kararlı çalışmaktadır.
 


AKTİF Group’un Güneş Enerjisi Ürünleri


AKTİF Group, FRIEM’in uzun yıllara dayanan güç dönüştürücü ve yarı iletken tecrübesiyle ortaya çıkarılan RECon Line konsepti ürünlerini kullanmaktadır. RECon Line serisi FRIEM’in geleneksel dayanıklılık, verimlilik ve modülerlik kavramlarına bağlı, kolay bakım ve esneklik sağlayan anlayışla geliştirilmiştir.

RECon Line eviricilerin farklı güçlerde üç ana versiyonu vardır;
 

RECon S

 REcon S: Dizi eviriciler, ürün yelpazesini tamamlayarak, çok geniş güç aralığında ürün sağlamak amacıyla geliştirilen (2,5 kW’dan 20 kW’a) RECon S dâhili ve harici, konut ve ticari uygulamalarda kullanılır. Friem RECon S Serisi dizi eviricilerin tek fazlı (S1) ve üç fazlı (S3) olmak üzere iki farklı modeli bulunmaktadır. Eviricilere standart olarak RS485 Modbus haberleşme portu dâhildir ve isteğe bağlı Bluetooth dâhil edilebilir. Farklı dillerde, kolay kullanımla bilgileri ekranda görüntüleme ve 4 tuşlu tuş takımı sayesinde parametreleri kolayca ayarlayabilme özellikleri bulunan RECon S Line serisinin tüm modelleri VDE ve IEC standartlarına göre test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.


RECon Modüler Eviriciler


RECon Modüler Eviriciler: Modüler eviriciler, RECon Line serisinin ilk ve en önemli ürünü olup geniş model aralığı sayesinde orta ve büyük ölçekteki güneş tarlalarında kullanılır. Friem RECon Serisi Merkezi Modüler güneş eviriciler FRIEM’in geleneksel dayanıklılık, verimlilik ve modülerlik kavramlarına bağlı, kolay bakım ve esneklik sağlayan anlayışla geliştirilmiştir. Friem RECon Serisi Merkezi Modüler Güneş Eviriciler, modüler ve kompakt tasarımıyla; istenen güce ulaşabilmek için tek ya da paralel bağlanarak kullanılabilirler. Tek modülden altı modüle, 100 kWp güçten 1470 kWp güce kadar, her modülü 100% bağımsız çalıştırabilme ve modüler yapı sayesinde her evirici, farklı radyasyon ve yerleşime sahip birden fazla bağımsız sahayı çoklu MPPT ile yönetebilmektedir (her MWAC’de 6 MPPT imkânı). Tam otomatik performans yönetimi, kontrol ve koruma, yüksek verimli güç dönüştürme, standart Modbus-RTU haberleşme protokolleri ve dokunmatik ekran kullanıcı paneli ile fark yaratan özellikleri olan FRIEM eviriciler, 20 yıl çalışma ömrü, zorlu koşullara uygun endüstriyel tasarımı, ana parçaların kolay bakımı ve hızlı servisi gibi imkânlar sağlamaktadır. RECon Line serisinin tüm modelleri IEC standartlarına ve CE direktifleri uygun olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.


FRİEM RST

 

 FRİEM RST: Friem RST Güneş Enerjisi Dağıtım Merkezi, montaj ve testleri fabrikada tamamlanan, güneş panelleri ve şebekeye bağlanmaya hazır halde sahaya sevk edilen, eşsiz bir tak & çalıştır (plug & play) çözümdür. Güneşten elektrik enerjisi üretim santralleri için komple anahtar çözüm güneş enerjisi dağıtım merkezi olan RECon RST sayesinde saha montaj, mühendislik, devreye alma ve nakliye masraflarından tasarruf edilir. Küçültülmüş ölçüleri sayesinde beklentilerin dışında nakliye çözümlerine ihtiyaç duymaz. Modüler döşeme ve galeri, köşk içerisinde evirici ve ekipmanların kolayca bakımının ve kablolamasının yapılmasını sağlar. Zorlu çalışma koşullarında tam kapasite üretimi elde edebilmek için Friem RST Güneş Enerjisi Dağıtım Merkezlerinde isteğe bağlı olarak endüstriyel iklimlendirme seçeneği bulunmaktadır. Bu sayede parçaların doğru çalışma sıcaklığında çalışması sağlanarak, en uygun güçte mümkün olan en uzun çalışma ömrü ve üretim güvenilirliği ve sürekliliği sağlanmaktadır.
 

FRIEM ürünlerinin temel özellikleri şunlardır:

► Hızlı montaj, yer tasarrufu ve yapılandırma kolaylığı için modüler çıkarılabilir ve kompakt tasarım.
 Paralel ve bağımsız modüllerle kurulum
Tamamen Ayrılabilir Güç Dönüştürücü Bölümü
 Otomatik Regülasyon, Kontrol ve Koruma
Yüksek Verimlilik (Maksimum %99,3 & Euro %98,7)
► Dokunmatik Ekran Operatör Paneli
► Standart Modbus-RTU or Profibus-DP Haberleşme Protokolleri
► Başlıca Uluslararası Standartlara Uyumluluk

FRIEM Evirici’nin uygulayıcılara sağladığı avantajlar da şunlardır:

► Yüksek Verimlilik
 Zorlu Şartlara Uygun Endüstriyel Tasarım
► Düşük Maliyet ve Kolay Kurulum
 Sahada Bakım İmkânı
► Esnek Koruma ve İşletme Fonksiyonları
 Endüstriyel Tasarım: 20 Yıl Çalışma Ömrü
 Her Modülün %100 Birbirinden Bağımsız Çalışması
 Enerji Üretiminde Süreklilik ve Güvenilirlik
► Çoklu MPPT (maks. 6 MPPT for 1.2 MW)
► Kolaylaştırılmış Sahada Bakım
► Kolaylaştırılmış Yedek Parça Yönetimi
İlk Bakım Süresi 10 Yıl Sonra (Fanlar)
► 100.000 Saat Ömre Sahip Kondansatörler
► Değiştirilebilir Evirici Devresi: 1 Saat Değişim Süresi
► Kolay Değiştirilebilen Ana Parçalar

Türkiye’nin en önemli yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olan Özyer Grup tarafından tamamlanan Niğde Aktaş’taki 5,5 MW Güneş Enerji Santrali tesisinde bu zamana kadar yapılan tek bir alandaki en büyük çoklu MPPT içeren modüler merkezi evirici uygulamalarını görebilirsiniz. FRIEM modüler merkezi eviricilerin devreye alınacağı daha büyük çapta tesislerin çalışmaları hem Özyer Grup ile hem de diğer yatırımcılarla devam etmektedir.

Dünya üzerinde 4 kıtada ve 20 ülkedeki şirketleri, ortaklıkları ve temsilcilikleriyle geniş bir servis ağı olan FRIEM Türkiye’de Aktif Group ortaklığıyla Ankara ve İstanbul merkezli hizmet verebilmektedir. FRIEM uzun yıllara dayanan imalat, Ar-Ge tecrübesi ve yetkin teknik servis kadrosuyla dünya çapında servis hizmetine sahiptir. Bununla birlikte modüler eviricilerinin eşsiz Ayrılabilir Güç Dönüştürme Bölümü sayesinde hem müşterilerine hem de servis merkezlerine çok hızlı ve kolay servis imkanı sağlamaktadır.

Referanslar  

 
 

Fethiye - Köklük


Fethiye Enerji 6 MW gücündeki lisanssız güneş enerji santrali yatırımları için FRIEM RST Solar Trafo Merkezini tercih etmiştir. 2016 yılının son çeyreğinde devreye alımı planlanan projeler, solar sektörünün en hızlı geliştiği bölgelerden biri olan Niğde şehrinde yer alacaktır. Trafo köşklerinin içerisinde yer alan FRIEM RECon 2.30H1-999 modüler eviricilerin  fabrika kabul testleri FRIEM Milano tesislerinde gerçekleşmiştir. Fethiye Enerji yetkilileri özellikle ürünlerin tam yükteki istikrarlı üretim performansını etkileyici bulmuş ve ürünler fabrika kabul testlerinden başarıyla geçmiştir.  
 
   

Niğde - Aktaş
  
Türkiye’nin en önemli yenilenebilir enerji yatırımcılarından biri olan Özyer Grup tarafından tamamlanan tesiste bu zamana kadar yapılan tek bir alandaki en büyük çoklu MPPT içeren modüler merkezi evirici uygulamalarını görebilirsiniz.

 
Niğde - Aktaş
 
FRIEM modüler merkezi eviricilerin devreye alınacağı daha büyük çapta tesislerin çalışmaları hem Özyer Grup ile hem de diğer yatırımcılarla devam etmektedir.                                                                         
 
Kaynak: 
 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar