elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Gülay Selki |
VİKO Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Kurul Başkanı Röportajı

VİKO Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Kurul Başkanı Gülay Selki ile VİKO, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik üzerine keyifli bir söyleşi yaptık.A- A+
22.03.2013 tarihli yazı 8663 kez okunmuştur.

1. Sürdürülebilirliğin VİKO için çok önemli olduğunu biliyoruz, yakın bir zamanda ise sürdürülebilirlik yaklaşımınızı destekleyen önemli bir sosyal sorumluluk projesi başlattınız, proje ne zaman ve ne amaçla uygulanmaya başladı, öğrenebilir miyiz?


Sürdürülebilirliği kurumsal değer olarak ele alan kuruluşumuz, ürünlerimizin tasarımından, üretimine, kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizden, tesis işletmesine kadar tüm süreçlerde ve hepimiz sorumluyuz anlayışı ile sürdürülebilirliğe uygun davranmayı ilke edinmiş bulunmaktadır.
 
Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ise hepimizin ortak sorumluluğu. Çünkü; doğal kaynaklarımız  hızla tükeniyor, çevre kirleniyor, enerji için yüksek bedeller ödüyoruz. Enerji Verimliliği gerek ülkemiz ve gerekse tüm Dünya için her geçen gün önem kazanan, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için alınacak sorumlulukların da önceliğini belirleyen bir kavram. Tüm bu nedenler ile enerji verimliliği ve doğal kaynakların bilinçli tüketimi konularında “ Hepimiz Sorumluyuz” anlayışı ile yaşam faaliyetlerimizi yürütmek, sorumlu davranmak  zorundayız.
 
Biz VİKO olarak, Sürdürülebilir, Aydınlık Bir Gelecek İçin bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bu bilinç ile temel yetkinlik ve sorumluluk alanı olarak ele aldığımız konuların başında doğal olarak, enerji Verimliliği gelmektedir. Enerji Verimliliği konusunda ki bilincin henüz İlköğretim çağından başlaması ise kalıcı davranış ve sorumluluklar kazandırma konusunda önceliği oluşturmaktadır. Bu bakış açısı ile oluşturulan “Aydınlık Bir Gelecek İçin” Projesi,  ilk ve ortaokullarda enerjinin etkin kullanılması, öğrencilerde enerji verimliliği konusunda bilinç kazandırmak ve farkındalık oluşturmak  amacıyla ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Nisan 2012 tarihinde imzaladığımız protokol kapsamında uygulanmaya başlanmıştır. Projenin her yıl okullarda uygulanarak enerji verimliliği konusundaki sorumluluğun yerleşik bir bilinç haline gelmesi ile önümüzdeki süreçte İstanbul’daki ilk ve ortaokulların Enerji Tüketiminde % 20’ lik bir azalma gerçekleşmesine katkıda bulunmuş olmayı amaçlıyoruz.
 

 

2. Peki , VİKO “ Aydınlık Bir Gelecek İçin Projesi “ kapsamında bugüne kadar neler yaptı?

 
Öncelikle, bu projenin en önemli destekçisi ve  paydaşlarının   öğretmenler olduğu düşüncesiyle 2012 Haziran ayında İstanbul’daki yaklaşık 1450 okul temsilcisi öğretmene yönelik olarak “Okul Enerji Yöneticisi” eğitimi gerçekleştirildi. Buradaki amaç proje kapsamında okullarda yürütülecek çalışmaların bilinçli ve bu alanda eğitimli sorumlu bir öğretmen tarafından yürütülmesini sağlamaktı. Yeni öğretim yılının başlaması ile birlikte de öğrencilerin projeye aktif katımını sağlamak amacı ile  okullarda “Enerji Verimliliği Kulüpleri” kuruldu. Yine proje kapsamında ve enerji verimliliği konusunda oluşturulan afişler, proje uyugulama panoları, farkındalık stickerleri, enerji verimliliği eğitim CD’lerinin İstanbul’daki 1450 okula dağıtımı gerçekleştirilmiş, tüm bu süreçler ile projenin etkin yönetimi amaçlanmıştır.

Enerji Yöneticisi Eğitimini almış eğitimciler kendi okullarında diğer öğretmenler, öğrenciler ve velilerinde bulunabildiği “Enerji Takımları” nı kurarak  projenin uygulama basamaklarını hayata geçirmeye başlamışlardır. Bu çalışmalar kapsamında başta öğrencilere bilinç kazandırmak olmak üzere, gereksiz yanan lambaların kapatılması, damlayan ve gereksiz akan musluklara çözümler bulunması, ısı yalıtımı konusunda alınabilecek önlemlerin gözden geçirilmesi ve geridönüşüm   konularındaki birçok faaliyet etkin bir şekilde uygulanmaya alınmıştır . Ayrıca, Projenin iletişimi daha etkin kılmak, öğrenci ve öğretmenlerin enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geridönüşüm ve daha birçok konuda bilgi edinip, paylaşımlarda bulunabilmesi  amacı ile aydinlikbirgelecekicin.com uzantılı bir de web sayfası oluşturulmuştur.  Web sayfası hemen herkesin faydalanacağı içerik ve donanıma sahip bulunmakta ve projenin iletişimini çok etkin kılacağına inanmaktayız.


 


3. Aydınlık bir gelecek için projesi kapsamında bir de Çocuk Tiyatrosu oluşturduğunuzu biliyoruz, bize VİKO Çocuk tiyatrosundan bahseder misiniz?


Evet, gerçekten bu projenin önemli bir sürecini de VİKO Çocuk Tiyatrosu üstlenmiş bulunmakta. VİKO Çocuk Tiyatrosu tarafından sergilenen ‘Aydınlık Bir Gelecek İçin’ adlı oyun ile öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri sağlanmaktayız. Tiyatro Oyunu, enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularını içermekte. Eğlendirirken öğretmeyi amaçlayan tiyatro oyunu ile çocukların hem eğlenmesi, hem de enerji verimliliği konusunda üzerlerine düşen sorumluluğun farkına varması hedeflenmektedir. VİKO Çocuk Tiyatrosu,  2012 Nisan ayından bu yana 140 okulda yaklaşık 90.000 öğrenci ile ücretsiz olarak buluşmuştur. Öğretmenlerden alınan geribildirimlerde ise oyunu izleyen öğrencilerin gereksiz olduğu zamanlarda lambaları kapattığı, muslukları açık bırakmadıkları, evlerindeki atık pilleri dahi okullara getirerek atık kutularına attıkları öğrenilmiştir.  Gerek proje web sitesi üzerinden ve gerekse Milli Eğitim Müdürlüğü proje sorumlularından elde edilen geribildirimler projenin tüm okullarda önemle ele alındığını, özellikle tiyatro oyununu izleyen öğrencilerin önemli ölçüde davranış değişikliğine uğradıklarını göstermektedir. Birçok velinin öğretmenlere ilettikleri bilgilere göre ise öğrenciler gereksiz yanan lambalar, akan sular konusunda anne babalarını uyarmaya başladıkları, tiyatro oyunun eğlendirirken öğreten birçok sahnesini davranışlarına geçirdikleri gözlenmiştir. Çocuk Tiyatromuz şu sıralarda Kadıköy ilçesi okullarında gösterim yapmakta ve İstanbul’daki tüm ilçeleri dolaşarak 1.000.000 öğrenciye ulaşmayı hedeflemekte. 


4. Projede örnek çalışmalar gerçekleştiren, başarılı olan okullar için bir planlamanız var mı?


Evet bu konu bizim için çok önemli. Çünkü, projedeki başarılı uygulamaların teşvik edilmesi, iyi örneklerin paylaşılarak, diğer okullara da örnek teşkil etmesinin projenin sürdürülebilirliğine ve performansına olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Öğretim yılı boyunca okullarda gerçekleşen çalışmaların raporlanması ve proje koordinatörlüğüne sunulması ile bir ön değerlendirme gerçekleştirilecek ve finale kalan okulların saha ziyaretlerinin yapılması ile çalışmaların yerinde görülmesi sağlanarak, başarılı okullar her yıl haziran ayında kuruluşumuzca ödüllendirilecek, bu şekilde iyi örneklerin paylaşılması, özendirilmesi ve ödüllendirilmesi sağlanacaktır.

 

Mehmet Cem Ateş Mehmet Cem Ateş Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar
Aktif etkinlik bulunmamaktadır.