elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

YÖK'den Beklenen Açıklama Geldi

Yükseköğretim Genel Kurulu 2012 yılının 15. toplantısında;eğitim, kadro, mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonlarıraporlarının yanı sıra bazı gündem maddelerini görüşerek karara bağlandı. GenelKurul kararlarına göre, 2012-ÖSYS'de yerleştirme puanlarının hesaplanmasındaadayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacak.A- A+
01.01.2012 tarihli yazı 3829 kez okunmuştur.


YÖK’ün internet sitesinden yapılan açıklamada, 6353 sayılı kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen geçici madde 62’de “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk yükseköğretime giriş ve yerleştirme işlemlerine münhasır olmak üzere, bu Kanunun 45’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (f) bentleri uyarınca adayların merkezi sınavlardan almış olduğu puanlara ilave edilecek ortaöğretim başarı puanları Yükseköğretim Kurulunca belirlenmiş usul ve esaslara göre hesaplanır' hükmünün bulunduğu hatırlatıldı.YÖK’ten yapılan açıklama şöyle:“Yükseköğretim Kurulunca 2547 sayılı Kanunun 45’inci maddesi uyarınca bu konuya ilişkin usul ve esaslar en son 17 Mayıs 2012 tarihli ve 2012.11.623 sayılı karar ile aşağıdaki şekilde belirlenmiş ve ÖSYM 2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda yer almıştır. Buna göre; 2012-ÖSYS’de yerleştirme puanlarının hesaplanmasında adayların ortaöğretim başarıları dikkate alınacaktır. Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır… Bu şekilde hesaplanan Ortaöğretim Başarı Puanının yüzde onikisi (0,12) merkezi sınavdan alınan puana eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır.”Açıklamada, bir sonraki genel kurul toplantısının 16-17-18 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.Kaynak: İHAAktif etkinlik bulunmamaktadır.