elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

5 Soruda Avrupa Birliği Hibe Projeleri

Yurt dışına gitmek, değişik kültürler, yeni diller öğrenmek istiyorsunuz ancak imkanınız mı yok? Ya da birçok insanın eğitimine, öğretimine ve iş yaşamına etki edecek bir projemiz var, fakat projeyi uygulamak için sermayemiz mi yok? Avrupa Birliği, birçok alanda gerçekleştirebileceğiniz projeleriniz için size milyonlarca euro hibe vermeye hazır olduğunu biliyor muydunuz? Bu yazı dizimizde Avrupa Birliği Hibe Programları'nı yakından tanıyacağız.A- A+
25.12.2013 tarihli yazı 15966 kez okunmuştur.

Avrupa Birliği Hibe Projeleri Nedir?


Avrupa Birliği ülkeleri arasında kültürler arası bütünleşmeyi ve işbirliğini geliştirmek, çevre, özgürlük, adalet ve ortak pazar olgularının eşgüdümsel eylemlerini arttırmak amacıyla, üyeler arası, Avrupa Birliği Programları ve Projeleri oluşturulmuştur. Her AB üyesi ülkelerden alınan fonlarla toplanan Avrupa Birliği Hibe Projeleri Fonu daha sonra kabul edilen projelere göre dağıtılır. Bu fondan faydalandırılacak projelerin yurt içinde değerlendirilmesi, seçimi AB Komisyonu tarafından yapılacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesi amacıyla her ülkede uygulayıcı ve koordinatör birim olarak Ulusal Ajanslar kurulmaktadır. Yıl içerisinde 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ekim olmak üzere dönemsel olarak başvurular alınmaktadır. Ulusal Ajans tarafından değerlendirilerek kabul edilen bu projeler hibe almaya hak kazanır ve proje uygulamasına geçilir.
 

Kimler Başvurabilir?


Avrupa Birliği Hibe Programları’nın yönetmeliklerine uygun olarak,  15 ile 30 yaş arasındaki bireylerden oluşan tüzel olmayan gruplar, mesleki eğitim kuruşları, yüksek öğrenim alanında faaliyet gösteren kurumlar vb. gibi gerekli programların koşul ve şartlarını sağlayan gruplar hibelerden yararlanabilir. Ulusal Ajans tarafından her dönem için yayınlanan kılavuza göre belirtilen hususlarda yazılan projeler başvuru sürecinde değerlendirilerek kabul edilen projeler, başvurulan programın sağladı hibe miktarını kazanarak projenin uyulanabilmesine hak kazanırlar.  
 

Hangi Konularda Projeler Hazırlanabilir?


Projeler Gençlik Programları ve Hayat Boyu Öğrenme Programları olarak 2 ana guruba ayrılmıştır. Gençlik Programları  Gençlik Değişimleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti olmak üzere 2 farklı gruba Hayatboyu Öğrenme Programları da Comenius Programı,  Erasmus Programı, Leonardo da Vinci Programı, Grundtvig Programı olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır.
 

Gençlik Programları


Gençlik Değişimleri, farklı ülkelerden genç gruplarına bir araya gelme ve birbirlerinin kültürleri hakkında öğrenme fırsatı sunar. Gruplar, karşılıklı ilgi duyulan bir konu etrafında gençlik değişimini birlikte planlarlar. Gençler bu eylem ile yurtdışındaki projelere katılabildikleri gibi yurtiçinde de uluslararası projeler yapabilirler. Bir gençlik değişimine katılmak için yabancı dilinizin çok iyi seviyede olması da gerekmemektedir. Ayrıca başvuru yapabilmek için herhangi bir kamu kuruluşu olma şartı da bulunmamaktadır. En az 4 en fazla 16 kişilik bir grup ile bu kapsamda bir proje başvurusunda bulunabilirsiniz.
►İlginizi Çekebilir: Bedava Peynir Sadece Fare Kapanında Olur

 
Avrupa Gönüllü Hizmeti, istediğiniz bir AB ülkesinde sosyal içerikli bir projede 2-12 aylık süreler dahilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de (% 5) içeren Avrupa Gönüllü Hizmeti 18-30 yaş arasındaki tüm gençlerimize açıktır. Avrupa Gönüllü Hizmetinin (AGH) amacı, Avrupa Birliği'nin içinde ve dışında çeşitli şekillerdeki gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu eylem kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz faaliyetlerde yer alırlar.
  

►İlginizi Çekebilir: Muhteşem Çocuklar | 7 İnanılmaz BuluşHayat Boyu Öğrenme Programları


Comenius Programı, genel olarak, okul eğitiminde kaliteyi artırmayı ve Avrupa boyutunu güçlendirmeyi hedefleyen bir hayatboyu öğrenme programıdır. Comenius Programı, öğrenciler ve eğitim personeli arasında Avrupa kültür ve dil çeşitliliği ile değerleri hakkında bilgi ve anlayış oluşturmayı, iş birliğini güçlendirmeyi amaçlar.
 
Erasmus Programı, Avrupa’daki yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile çok yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Bu programda Yüksek öğretim kurumları birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirerek, kısa süreli öğrenci ve akademik personel değişimi yapabilmektedir.

Leonardo da Vinci  (LdV) Programı, mesleki eğitimi geliştirmek amacı ile katılımcı ülkeler arasında gerçekleştirilen iyi uygulamaların değişimine olanak sağlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Leonardo da Vinci (LdV) Mesleki Eğitim Programı, temel mesleki eğitimden geçmekte olan gençlerin, eğiticilerin ve eğitim yöneticilerinin; ülkeler arası hareketliliğini artırmak, yenilikleri desteklemek ve eğitim kalitesini arttırmak için eğitim kuruluşları, üniversiteler, işletmeler gibi mesleki eğitim alanında yer alan değişik kurumlar arasındaki işbirliğine dayanan projelere destek vermektedir. Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı, çalışan veya iş arayan yetişkinleri kapsayan çok geniş bir kitleyi hedef almaktadır.
►İlginizi Çekebilir: Türkiye İnovasyon Haftası'ndan Notlar

 
Grundtving Programı, bilginin sürekli yenilenmesi neticesinde oluşan gereksinimleri karşılamak ve yetişkin kişilere yaşamları boyunca, bilgi ve niteliklerini geliştirmek için imkanlar sunarak istihdam olanaklarını arttırmak ve toplumda meydana gelen değişikliklere uyum sağlamalarını amaçlayan bir programdır.


Kaynak:

►Ulusalajans
Ahmet Gökhan Seyrek Ahmet Gökhan Seyrek Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.