elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Zayıf Akım Kablolarında Uygulanan Mekanik ve Kimyasal Testler

Zayıf akım kabloları, genelde binaların içerisinde kullanılır ve binaların bitiş aşamasında devreye girerler. Bu kablolar, binaların ses, veri, görüntü ve çeşitli bina yönetim sistemlerini (kamera, hırsız alarmı, güvenlik girişi, yangın alarmı, enerji sistemi gibi) birbirine entegre eden kablolardır. Bu yazıda zayıf akım kablolarına uygulanan testlerle ilgili detayları bulabilirsiniz.A- A+
20.11.2014 tarihli yazı 17104 kez okunmuştur.

Mekanik ve Kimyasal Testler

 

Zayıf akım kabloları akıllı veya yarı akıllı binalar, hastaneler, sinemalar, tiyatrolar, okullar, alışveriş merkezleri, havaalanları, fabrikalar, tüneller vb. yerlerde kullanılacakları için alevi iletmeme, yaymama, düşük duman yoğunluğu,  zehirli ve aşındırıcı gaz içermeme gibi özelliklere sahip olmalıdır. Ancak ve ancak üzerlerinde yapılan testler sonucunda bu dayanıklılıklarından emin olunabilir.   laboratuvarlarında yapılan ömür testlerinden zayıf akım kablolarına uygulanan mekanik ve kimyasal testleri bu yazıda bulacaksınız.

 

►Çekme Dayanımı & Kopma Uzaması Testi
 

Kabloyu oluşturan plastik ve iletkenlerin dayanıklılığını belirlemek amacıyla yapılır. Test sonucunda malzemelerin dayanabilecekleri maksimum kuvvet ve bu kuvvette uzama yüzdeleri ölçülür. Test oda sıcaklığında veya N gazı ile -60°C’ye kadar soğutulmuş deney hücresinde soğuk ortam simüle edilerek yapılmaktadır.
 

►Kılıf Yazısı Kalıcılık Testi
 

Bu test ile kablo kullanımı sonucunda silinme riski olan kılıf yazısının dayanıklılığı belirlenir.
 ►  Şekil 1: Kılıf Yazısı Kalıcılık Testi


 

Yaşlandırma Testleri
 

Kablolar sıcak, soğuk, nemli, sulu, yoğun güneş ışığına maruz kalan vb. ortamlarda kullanılabilirler. Bu testlerde amaç kabloyu meydana getiren malzemelerin bu ortamlara ne kadar dayanıklı olduğunu görmektir. Bu malzemeler testlere göre değişen çeşitli şartlara maruz bırakılır. Yaşlandırma testlerinde, yaşlandırma öncesi alınan şahit numuneler ile yaşlandırma sonrası elde edilen numuneler karşılaştırılarak malzemelerin dayanıklılığı gözlemlenir.
 

►Et Kalınlığı ve Çap Ölçümü
 

Özel mikroskop ile gerçekleştirilen bu testlerde ortalama ve minumum et kalınlığı, dış kılıf çapı, iç çap, kesit alanı farklı noktalardan gerçekleştirilerek belirlenebilmektedir. Manuel olarak elle de yapılabilecek bu testlerde mikroskop tercih edilme sebebi %100’e yakın doğru sonuç elde etmektir.
 


►Yoğunluk Tayini Testi
 

Kabloyu oluşturan malzemelerin yoğunluk tayinini yapmak amacıyla, birim hacimdeki kütlesi ölçülür.

►Büzülme Testi

 

Tanımlı koşullar altında ısıtılan ürünün büzülme miktarını tespit etmek amacıyla yapılan testtir. Büzülme ölçüsü olarak (%) yüzde kullanılır. Büzülme oranı özellikle sıcak bölgelerde ve kablo bağlantı başlarında oldukça önemli bir yere sahiptir.
 


 

►Düşük Sıcaklık Testi
 

Düşük sıcaklıkta kablo performansını görmek amacıyla standartlarda belirtilen sıcaklıklarda darbe, bükme ve uzama testleri yapılır.
 

►Su Emme Testi
 

Standartlarda belirtilen sıcaklık ve sürelerde suya maruz bırakılan numuneye test sonrası çekme dayanımı kopma uzaması testi yapılarak şahit numunelerle kıyaslama yapılır.
 ►  Şekil 2: Su Emme Testi


 

►Sıcakta Çekme Testi
 

Bu test ile kabloyu oluşturan malzemelerin sıcakta yüke maruz kalmaları durumunda ne kadar kalıcı uzamaya uğrayacakları tespit edilir.
 

►Isıl Şok Testi
 

Kablolar kullanıldıkları ortamların mevsim şartlarından dolayı sıcaklık değişimlerine maruz kalabilmektedirler. Test ile kabloların bu duruma dayanımı gözlemlenir.


►Yüksek Sıcaklıkta Basınç Testi
 

Yüksek sıcaklıklarda kabloların darbelere dayanım gücü belirlenir.
 

►Bükülgenlik Testi
 

Kablonun yalıtım kalitesini ölçmek için yapılan bir testtir. Test süresi 54 saattir. Bu süre boyunca kablonun değişik noktaları hareket eden test aparatı vasıtasıyla kuvvete maruz bırakılır. Test boyunca kablo iletimini devam ettirmeli ve test sonucunda kabloda herhangi bir çatlama, yarık, ezilme vs.. olmamalıdır.
 


 

►Isıl Kararlılık Testi
 

Yalıtım ve kılıflara yapılan bu test ile malzemelerin kararlılıkları pH değerleri referans alınarak gözlemlenir. 

►UV Dayanım Testi

 

Yaşlandırma testlerinden birisidir. Kablolar kullanıldıkları ortam şartlarına göre, yoğun miktarda güneş ışığı, kar-yağmur suyu ve neme maruz kalabilmektedirler. UV Cihazı ile bu ortamlar simüle edilerek kablo plastiklerinin bu ortamlara uygunluğu gözlemlenir. Test süresi 1 aydır.


►Mineral Yağ Testi
 

Standartlarda belirtilen süre ve sıcaklıkta kablo numunesi yağa maruz bırakılır. Daha sonra numuneye göre değişen testler yapılarak kablonun yağa dayanımı belirlenir.

 ►  Şekil 3: Mineral Yağ Testi


 

►Hidrokarbona Dayanım Testi
 

Kabloların Alifatik Hidrokarbon dayanımını test etmek amacıyla bu test yapılır. 
 Kaynak: 
 


 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar