elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Vidalı Hava Kompresörleri

Dalgakıran vidalı hava kompresörleri müşterilerine uzun yıllar sorunsuzca hizmet edebilmesi için tasarlanmıştır. Tasarımında ve analizlerinde son teknoloji mühendislik yazılımları kullanılan bu kompresörlerin her bir parçasının imalatı ve montajı uluslararası kalite standartları çerçevesinde, titizlikle gerçekleştirilmektedir. Bu yazımızda vidalı hava kompresör teknolojisini inceledik.A- A+
09.11.2018 tarihli yazı 8597 kez okunmuştur.

Vidalı Hava Kompresörleri ve Çalışma Prensipleri

Vidalı hava kompresörleri, seri üretim alanında en popüler hava kompresörlerinden birisidir. Bir fabrikadan, presleme tesisinden veya üretimin gerçekleştiği büyük bir alandan geçerken birden fazla süreç içerisinde vidalı hava kompresörlerinin kullanıldığını görmek mümkündür. Vidalı hava kompresöründe, girişten gelen havanın basıncı çift uçlu helezon vidalar boyunca geçirilerek artırılır ve bu sayede uygulamalar için güç sağlanır. Vidalı kompresörlerin pistonlu kompresörlerden farkı bu tanımdan da anlaşılacağı üzere havanın piston yerine rotorlarla basınçlandırılmasıdır. Vidalı hava kompresörleri; daha verimli ve sessiz çalıştıkları için büyük ölçekli endüstriyel uygulamalarda pistonlu kompresörlere göre daha fazla tercih edilmektedirler.
 
Vidalı hava kompresörlerinde yuva içerisine yerleştirilmiş iki adet sarmal rotor bulunur. Ortam havası, giriş valfinden kompresöre gelir. Hava buradaki iki rotor arasında sıkışır. Vidaların dönmesi hacmi azaltarak hava basıncını artırır.

 
 
Bazı vidalı hava kompresörleri sadece bir vida bulundurmaktadır. Bunlar iki vidanın tam gücünün gerekli olduğu büyük çaplı endüstriyel alanlarda yaygın olarak kullanılmaz. Tek vidalı hava kompresörleri daha çok soğutmada kullanılır. Bir döner vidalı hava kompresörünün tasarımında, gövde ve rotorlardan oluşan tertibat, hava ucu olarak bilinir. Tüm vidalı kompresörlerde hava ucu gelen ortam havasının sıkıştırıldığı alandır.
 
Bazı vidalı kompresörlerde yağ kullanılırken, yağ kullanılmayan vidalı kompresörler de bulunmaktadır. Vidalı kompresörün tipi ne olursa olsun hepsi ortam havasındaki yağı filtrelemelidir. Yağ kullanan vidalı kompresörlerde motor, dişi ve erkek rotorun dönmesini sağlar. Yağ, iki rotor arasında bir film oluşturur ve sıkıştırma haznesi için bir sızdırmazlık ve soğutucu işlevi görür. Yağsız vidalı hava kompresörlerde sıkıştırma işlemini yürütmek için yağ kullanılmaz. Yağsız bir modeldeki iki dönüş, dişliler tarafından kontrol edilir. Sızdırmazlık için yağ kullanılmadığından bu tipteki kompresörler yüksek basınç seviyelerine ulaşabilecek kapasitede değildir. Yağsız vidalı hava kompresörleri, soğutma yağı eksikliği nedeniyle daha sıcak çalışabilirler. Sonuç olarak, yağsız vidalı hava kompresörleri yağlı muadillerinden daha az verimli çalışmaktadır. Bu sınırlamalar nedeniyle, yağsız vidalı kompresörler çoğunlukla özel uygulamalarda kullanılmaktadır.
 

Hava ucu içerisinde hava sıkıştırılırken, hava içerisindeki yağ da sıkıştırılır. Hava ucu aşaması tamamlandıktan sonra sıkıştırılmış hava, yağın havadan temizlendiği ayırıcı tank olarak isimlendirilen hazneden geçer. Yağdan arındırma işlemi, yağ partiküllerini sıkıştırılmış havadan etkili bir şekilde ayıran eğirme hareketi ile sağlanır. Böylece son noktaya ulaştıktan sonra hava saflığı elde edilir.
 
Yağ ayırma işlemi, saptırma plakaları ile desteklenir. Hava, ayırıcı tanktan geçtikten sonra bir soğutucunun içinden son noktaya doğru ilerler. Termostatik bir valf, ayrılmış yağı sıcaklığına bağlı olarak uygun şekilde değerlendirir. Buradaki amaç yağın çok sıcak veya soğuk olmasını önlemektir. Yağ ısınırsa, makineyi yıpratır. Yağ soğuksa, sıkıştırma aşamasında havadan çıkan sudan yağı ayırmak için yeterli sıcaklık olmayacaktır. Kendinden yağlanacak kadar basınca sahip olana kadar sisteme hava girmesine izin verilmez. Yağ çok fazla su içeriyorsa, hava ucu düzgün çalışmayacaktır.
 
Sabit bıçağa sahip bir vidalı hava kompresöründe, tahrik mili, pompa haznesinin içinde eksantrik olarak monte edilmiş bir silindire sahiptir. Bu hazne içerisinde bıçak, giriş ve çıkış valflerini böler. Bıçağın kendisi, silindir yüzeyi ve hava kompresörünün iç gövdesi tarafından sıkıştırılmıştır.
 
Kompresör, hareket eden üç parçadan oluşur. Bu parçalar;

Bıçak, silindir ve mildir.

Silindir hareket ettikçe bıçak, yukarı aşağı döner hareket yapar. Bu hareketli parçaların her biri yağlanmıştır. Silindirdeki düşük sıcaklık ve basınçtaki buharlar yüksek sıcaklık ve basınçta sıkıştırılır. Bu sıkıştırma, silindirin hareketi ile mümkün kılınır.
 

Vidalı Hava Kompresörlerinin Parçaları

 
 
İlginizi Çekebilir: Kompresör Bakımı Nasıl Yapılır?

Pistonlu kompresörlerde olduğu gibi, vidalı hava kompresörleri de ortam havasını alma ve endüstriyel uygulamalar için basınçlı bir güç haline getirme süreci için hayati olan çeşitli parçalardan oluşur. Modelin boyutundan bağımsız olarak, vidalı kompresörlerin yapısı ve çalışması aşağıdaki bileşenlerle sağlanır.

 Dış Muhafaza:
Bir hava kompresöründe havayı sıkı tutacak ve sızıntı olasılığını önleyecek bir muhafazaya sahip olmak oldukça önemlidir. Vidalı hava kompresörünün entegre mahfazası, sıkıştırma işlemini kolaylaştıran hava ucu fonksiyonları için hava geçirmez bir bölme sağlar. Dış muhafaza içinde, iki rotor, sıkışan ortam havasını basınçlandırmak ve hemen hemen tüm yağ ve nem içeriğinden ayırmak için ardışık olarak hareket eder. Muhafazanın sızdırmazlığı sayesinde ortam havasının kompresöre girdiği giriş valfinden çıkışa kadar hızlı bir aktarım sağlanır.

Rotorlar:
Bir döner vidalı hava kompresöründe, hava sıkıştırma işlemi rotorlar aracılığıyla gerçekleştirilir. İki rotorun birleşik hareketi havayı, hava moleküllerini basınçlandıran sıkı bir sekans boyunca yönlendirir. Hava bu sayede, bir dizi endüstriyel uygulamaya hizmet edebilecek bir basınçlı kuvvet haline dönüştürülür. Kısaca hava, rotorların sarmal olukları boyunca geçerken, fabrikaların çeşitli araçları ve işlevleri için kullanıldığı bir güç kaynağına dönüşür.

Yuvarlak Contalar:
Giriş valfindeki açıklığın kompresöre hava getirmesi ve sızıntı yapmaması önemlidir. Yuvarlak contalar, giriş valfine sızdırma olmadan hava girmesini sağlayarak valfin etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

İtme Rulmanları:
Hava, hava ucu içerisinde, işlemin maksimum basınçla gerçekleştirilmesini sağlamak için tutarlı bir şekilde hareket etmelidir. Bu tutarlı hareket sonucunda ortam havası, endüstriyel makineler için bir mühendislik mucizesi olan güç kaynağına dönüşecektir. Bununla birlikte, tutarlı hareketi mümkün kılan mekanik süreçler çok kolay değildir. Eğer kompresör içerisinde iç parçaların uygun şekilde hareket etmesini sağlayan itme rulmanları gibi parçalar bulunmasaydı sıkıştırılmış hava üretmek çok zor hatta neredeyse imkansız olacaktı.

Giriş Rulmanları:
Vidalı kompresörlerde ortam havasını makineye çekmek için hava emiş işlemi gereklidir. Tüm hava sıkıştırma süreçlerini göz önüne aldığımızda emiş işleminde herhangi bir aksaklık olması direkt olarak kompresörün işlevini yerine getirememesi demektir. Kısaca ortam havasını içeri çekmeden basınçlı hava üretmek imkansızdır.  Giriş valfi, ortamdaki havayı içeri çekmek için bir dizi güçlü hareket mekanizması olmadan etkin bir şekilde çalışamayacaktır. Giriş rulmanları, vidalı kompresörün emiş işlemini güvenilir hızlarda, tutarlı bir şekilde yapmasını sağlamaktadır.
 

Mil Contası:
Hava sızdırmaz mil contaları, dışarıya hava sızmasını önler ve kompresör için sabit ve verimli basınçlandırma işleminin yapılmasına yardımcı olur.
 

Yağ Haznesi:
Hava kaynaklı yağ partikülleri, hemen hemen her doğal çevrede bulunmaktadır. Bu yüzden vidalı hava kompresörü tarafından emilen ortam havası, kaçınılmaz olarak belirli bir yağ oranı içerecektir. Aynı durum insanların her gün soluduğu havada bulunan su için de geçerlidir.

Yağ ve nem, özellikle temizleme, kurutma, zımparalama ve boyama gibi işlemler içeren uç noktadaki pnömatik uygulamalar için felaket olabilir. Neyse ki kompresör teknolojisi ortam havasını basınçlı güce dönüştüren süreçteki yağ ve nemin büyük çoğunluğunu ortadan kaldırabilmiştir. Yağ haznesi havadan yağın ayrılmasına yardımcı olur.


Giriş Valfi
Giriş valfi, rotorlar tarafından basınçlandırılan ve bir güç kaynağına dönüştürülen ortam havasını emen küçük bir valftir.

Çıkış Valfi
Çıkış valfi tüm sistemin en önemli parçalarından biridir. Sıkıştırılmış hava, kompresörü buradan terk etmektedir. Çıkış valfi basınçlı havanın emniyetli bir çıkıştan yanlara sızmadan yönlendirilmesini, havanın hacmini veya sıcaklığını kaybetmeden kompresörden ayrılmasını sağlar.
 

Vidalı Hava Kompresörlerinin Kullanıldığı Endüstriler
 
Süpermarketlerde, oturma odanızda, gazete bayilerinde ve otoyollarda her gün gördüğünüz ürünleri üretmek için birçok endüstri, vidalı hava kompresörleri kullanmaktadır. İçtiğiniz şişelenmiş içeceklerden, kullandığınız arabalara hatta okuduğunuz dergilere kadar çevrenizdeki binlerce ürünün vidalı hava kompresörleri ile çalışan pnömatik aletlerle bir araya getirilmiş olma ihtimali oldukça yüksektir.


 Otomobil montajı
► Şişeleme, konserve ve paketleme
► İnşaat mühendisliği
► Makine montajı
► Kağıt üretimi
► Elektronik ve bilgisayar
► Tema parkları
► Oyuncak üretimi gibi birçok endüstride vidalı hava kompresörleri kullanılmaktadır.
 

Dalgakıran, müşterilerine çok çeşitli ve zorlu endüstriyel uygulamalar için uygun, kolay bakımlı, ekonomik ve basit kullanımlı hava kompresörleri sunmaktadır. Dalgakıran ürünlerinin tamamında, IE3 verimlilik sınıfında IP55 elektrik motorları, IP54 fan motorları, yıldız-üçgen motor yol verme sistemi, pazar ihtiyaçlarına göre IEC, UL/cUL, CE standartlarına uygun seçilmiş elektriksel malzemeler, yüksek verimli daha az enerji tüketen vida bloğu gibi yüksek kalitede bileşenler standart olarak sunulmaktadır. Tüm sarf malzemelere anında erişim sağlayan yerleşim, hızlı sökülüp takılabilen koruma kapakları, kolay kullanıma sahip kontrolörler kullanılarak gerçekleştirilen servis dostu tasarımları duruş süresini en aza indirmekte ve bakım maliyetlerini düşürmektedir.

Kaynak:

 
Hakan KAHRAMAN Hakan KAHRAMAN Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar