elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

SIEMENS SIPLUS CMS Durum İzleme Sistemleri

Makinelerin ve tesislerin mevcudiyeti, üretim için temel bir gerekliliktir. Plansız duruş sürelerini en aza indirmek için hata kaynaklarının erken bir aşamada tespit edilmesi gerekir. SIEMENS SIPLUS CMS Durum İzleme Sistemleri tam da bu noktada devreye girmektedir.A- A+
07.06.2022 tarihli yazı 3653 kez okunmuştur.
SIPLUS CMS Durum İzleme Sistemleri, makinelere ve tesislere verilen hasarın erken tespiti, bakım çalışmalarının planlaması ve minimum duruş süreleri için tasarlanmış bir sistemdir.

Makineleriniz ve mekanik bileşenlerinin durumunu, tüm tesis genelinde sürekli olarak izlemektedir. Bu nedenle SIPLUS CMS, değer zinciri boyunca makineler, ürünler ve insanlar dahil tüm oyuncuları birleştirecek bir ağı ve dijital fabrika kavramına doğru önemli bir adımı temsil etmektedir.

Üreticiler ve kullanıcılar, makine veya sistem arıza sürelerinin çok büyük mali ve üretim kayıplarına neden olması sebebiyle, durum izleme sistemlerine yönelmektedirler.


Yarının Standartları...

SIPLUS CMS dijital fabrikalar, makineler ve insanlar da dahil olmak üzere tüm oyuncuların, değer zincirinde kesişerek, birbirleriyle koordineli bir iş akışına imkan sağlamaktadır.

Tesis veya makinadan gelen mekanik durum verileri, doğrudan bir kontrolör aracılığıyla bu veri akışına entegre edilmiştir. Bir bileşen arıza belirtileri göstermeye başlar ise, ürün yönetim sistemi otomatik olarak devreye girer ve duruşa geçilmemesi adına gerekli aksiyon zincirini başlatır. 

Daha Çok Verim, Daha Az Duruş Süreleri


Covid-19 pandemisi ile başlayan yeni süreçte, imalat sektöründe hızlı bir gelişim sürecini gözlemlemekteyiz. Esasen bu durum ve pandemi deneyimi, firma ve işletmelerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını açıkça ortaya koyarken, enerji ve üretim teknolojileri alanında verimliliğin ne kadar kritik olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Artan talep ve üretim süreçlerindeki mükemmeliyet arayışı, küresel imalat pazarı için daha uzun makine çalışma süreleri ile bağlantılı olarak, her zamankinden daha yüksek verim oranlarını karşılama zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Seri üretim yapan firmalar için durum izleme sistemleri tam da aranan çözüm olarak dikkat çekmektedir.

Kontrol topolojisi olarak otomasyon görevlerini esnek ve verimli bir şekilde yerine getiren SIMATIC S7 kontrolörlerini kullanan üreticiler için SIMATIC S7-1200'ün CMS SM 1281 modülü, mekanik bileşenlerin durumunu sürekli olarak izler ve böylece önleyici bakım ve arızaların erken tespiti için temel oluşturur.


Kolay Entegrasyon

Makine veya sistem içerisinde bulunan mekanik bileşenlerden gelen vibrasyon sinyallerini kaydeden modüllerin her biri, dört adede kadar IEPE vibrasyon sensörünü desteklemektedir. Buna ek olarak 7 adete kadar CMS modülü, SIMATIC S7-1200 Kontrol cihazları ile entegre olarak çalışabilmektedir.

CMS modülleri vasıtasıyla yapılan durum izleme süreci ile elde edilen veriler, Siemens otomasyon ortamının geri kalanına kolayca dahil olabilmektedir. Bir web tarayıcısı aracılığıyla değerlendirme, teşhis ve görselleştirme için ek bir yazılım gerektirmez. Analiz sonuçları, daha sonra CPU vasıtası ile Temel Kontrolöre gönderilir. Bulut tabanlı, açık IoT işletim sistemi MindSphere ile bu veriler doğrudan iletişime geçebilmektedir.


Akıllı İzleme

SIPLUS CMS1200 sayesinde makinanızı her zaman gözlemleyebilir ve durumunu hassas bir şekilde takip edebilirsiniz. Bu yaklaşım kendi sistemlerimizin tasarımına ve devreye alınmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler sağlar. Bu bilgilerin yardımıyla tasarımlarınızı mükemmelleştirebilir ve yeni makineler devreye alındığında, geçmiş tecrübeleri yeni sistemlere entegre edebilirsiniz. Bu sayede yeni makine ve sistem yatırımlarında hata payınızı düşürerek, daha öngörülebilir ve güncel süreçlere sahip olabilirsiniz.

CMS durum izleme sistemleri yalnızca makine üreticileri için değil, son kullanıcılar için de kritik bir öneme sahiptir. Üretilen bir makinenin yaşam döngüsü boyunca takip edilen verilerden, son kullanıcılar da makine üreticisi gibi faydalanarak; daha yüksek kullanılabilirlik ve artan üretim çıktısı, plansız duruş sürelerinden mümkün olan en iyi şekilde kaçınma gibi büyük avantajlar sağlayabilirler.

CMS durum izleme sistemleri üretim süreçlerine çok büyük fayda sağlayabilmektedir. CMS sistemi, yaşanabilecek duruş ve arızaların nerede ve neden meydana geldiğine dair kritik bilgiler sağlayabilmektedir. Örneğin bir rulman veya dişli kutusu değişiminin veya bir motor değişiminin bir sonraki planlanmış arıza süresine kadar bekleyip bekleyemeyeceğine karar vermek için kullanıcıya gerekli matematiksel çıkarımları vermektedir. Esasen bu yaklaşım, yedek parça yönetiminde tesis operatörleri için daha tutarlı bir tedarik süreci sağlayacaktır.

 

SIPLUS CMS Sistemi ile Tespit Edilen Arızalar


Bilindiği üzere, mekanik sistemlerin birçoğunda titreşimler mevcuttur.

Bu noktada, sorulması gereken bazı temel sorular mevcuttur:

► Makinalarda tespit edilen titreşimler ne gibi sorunlara sebep olacaktır?
► Bu sorunlar ne zaman ortaya çıkabilirler?
► Bu problemler makina veya sistemin duruşa geçmesine sebep olur mu?

Temel olarak bu sorgulayıcı yaklaşım, CMS modüllerinin ana fonksiyonu olan koruyucu ve önleyici bakım yaklaşımının temellerini oluşturmaktadır.


Öne Çıkan Faydalar

Endüstriyel yatırımlar planlanırken, sadece bir sermaye yatırımı olarak değerlendirilmeyip, faaliyet maliyetleri de belirli bir takvim süresince planlanmaktadır. Bu yaklaşım, endüstriyel kullanıcıların satın alma süreçleri kadar faaliyet ve operasyon süreçlerini de dikkatle takip etmelerini ve maksimum optimizasyon için yoğun çabalar göstermelerini gerektirmektedir. Esasen, verimli bir fabrika veya üretim yaşam döngüsü, bütün maliyet kalemlerinin optimum fayda döngüsü içerisinde işletilmesi ile mümkün kılınmıştır.

Tam da bu noktada, devreye CMS durum izleme sistemleri girmektedir. Makina veya tesislerde kullanılan CMS durum izleme sistemleri, yatırımların optimum fayda ile kullanılmasını sağlarken, ortaya çıkabilecek arizaların, makine veya sistem için yaşam döngüsünü sonlandırabilecek problemlere yol açmasını önlerken, bu arızların üretim duruşlarına yol açmaması için planlı bakim ve servis aktiviteleri için optimal zaman aralıklarını kullanıcılarına bildirebilmektedir.

Sonuç olarak, CMS durum izleme sistemleri kullanıcılarına kapsamlı bir fayda zinciri oluşturmaktadır.

Öne çıkan katma değerler:

Tesis veya makina özelinde her seviyede Önleyici ve Koruyucu Bakım yaklaşımı
► Duruş sürelerini minimize ederek, tesis üretim süreçlerinin geliştirilmesi
► Optimize edilmiş bakım ve servis planlaması ve yeni iş modelleri
► Tesis ve makine yatırımlarının güvenli ve korunaklı olarak işletilmesi
► Bakım maliyetlerini verimli şekilde yönetmek
 


Her bir CMS1200 Modülüne 4 adet durum izleme sensörü bağlanabilmektedir.

Verimli ve Kusursuz

Üretim teknolojilerinde verimliliğin önemi her geçen gün daha da belirginleşmektedir. SIPLUS CMS durum izleme sistemi sayesinde daha kusursuz tasarımlar, verimlilik ile bir araya gelerek daha az duruş süreleri, yeni servis ve bakım modelleri ile kullanıcısına önemli mali ve operasyonel faydalar sağlamaktadır.
Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, aşağıdaki linkden erişebilirsiniz.

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/products-for-specific-requirements/siplus-cms.html
 


Yazar:
Bertan Ruta

Siemens Dijital Endüstriler Hareket Kontrol İş Birimi Ürün Yöneticisi


 

Kaynak


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar