elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Sıfır Emisyon:
Biyodizel

Biyodizel kullanımdan sonra sera gazı ve karbondioksit gibi gazlar açığa çıkarmakla beraber, üretim aşamaları bitksel yaşama dayandığı için karbon emici olarak görülüyor. Ayrıca biyodizel in sahip olduğu emisyon değerleri normal dizelden az olarak tespit edilmiş durumda. Bizde sizler için bu önemli enerji kaynağını ilgili merak edilen ve bilinmesi gereken bilgileri derledik.A- A+
04.03.2013 tarihli yazı 17363 kez okunmuştur.
Biyodizel; Bitki ve hayvansal yağlar kullanılarak çeşitli kimyasal elemanlar ve yöntemler ile elde edilmiş, yakılmaya hazır dizele benzer bir üründür. Ana hammadde olarak hayvansal veya bitkisel yağlar kullanılır. Atık yağlar da kaynak olarak gösterilebilir. Biyodizel sözcük olarak da biyo ve dizel kelimelerini birleştirerek biyolojik yapılardan eldesine işaret etmektedir.

 
 


Yağlar ve alkol ile uygun bir katalizör kullanılarak tepkime sırasında bitkisel yag molekülünün (trigliserit) yapısında bulunan yag asitleri alkol ile yeni esterler olustururlar. Tepkimenin yan ürünü olarak ortaya gliserin açıga çıkar. Gliserin, saflastırılıp parfüm ve kozmetik sanayi gibi alanlarda degerlendirilebilmektedir.


 
 


Sera gazları içinde büyük bir pay sahibi olan CO2, dünyanın en önemli çevre sorunu olan küresel ısınmaya neden olmaktadır. Yanma sonucu açıga çıkan ve sera gazları arasında yer alan CO, SOx, NOx emisyonları insan saglıgına da zararlıdır. Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, biyolojik karbon döngüsü içinde, fotosentez ile CO2'i dönüstürüp karbon döngüsünü hızlandırdıgı için, sera etkisini artırıcı yönde etki göstermez. Diger bir deyisle, biyodizel CO2 emisyonu için dogal bir yutak olarak düsünülebilir. Ayrıca CO, SOx emisyonlarının, partikül madde ve yanmamış hidrokarbonların daha az salındığı kanıtlanmıştır.

 
 

 
Biyodizel saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizel yakıt ile karıstırılarak yakıt olarak kullanılabilir. Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karısımları herhangi bir dizel motoruna, motor üzerinde herhangi bir degisiklige gerek kalmadan veya küçük degisiklikler yapılarak kullanılabilir. Ayrıca, jeneratör veya kalorifer yakıtı olarak da kullanılabilir. Biyodizel, petrol kökenli dizel ile karısım oranları esas alınarak aşağıdaki gibi adlandırılır.

 
Bunlar:
 
► B5 : %5 biyodizel+%95 dizel
 B20 : %20 biyodizel+%80 dizel
 B50 : %50 biyodizel+%50 dizel
 B100 : %100 biyodizeldir.

 
 
 

 

AB'de Biyodizel

 
AB’de 2003 yılından bu yana biyoyakıtlar ve biyodizel için pek çok özendirici ve teşvik edici çalışmalar yapılmaktadır. AB Komisyonu Şubat 2006’da Biyoyakıtlarla ilgili 3 ana amacı ifade eden bir stratejiyi hayata sokmuştur.
Bu amaçlar:


►AB’de ve gelişmekte olan ülkelerde biyoyakıtların daha fazla teşvik edilmesi, pozitif çevresel etkinin temin edilmesi.

►Hammadde maliyetinin rekabet edilebilir bir seviyeye getirilmesi, 2. kuşak biyoyakıtların AR-GE çalışmaları ve pazara girmelerinin desteklenmesi


►Biyoyakıt hammaddesi ve biyoyakıtlarla ilgili gelişmekte olan ülkelerdeki fırsatların araştırılmasıdır.


Avrupa Birliği  enerji tüketimindeki yenilenebilirlerin payının 2020 itibarıyla %20’ye çıkarılmasının zorunlu hale getirilmesini öngören bir politikaya sahip. Bioyakıtlar için ise asgari %10’luk bir hedef  öngörülüyor.Sera gazı salımının 1990 yılına kıyasla en az %20, şartlar elverişli ise %30 oranında azaltılmas ve %20 oranında enerji verimliliği sağlanması da hedefler arasında 

AB Biyoyakıt Kullanım Hedefleri
2007
2010
2020
2030
%5
%7.75
%20
%30


Strateji 7 Politika Ekseni Üzerine Oturtulmuştur. Bunlar;►Biyoyakıt üretim teşvikleri: Biyoyakıt Direktifinin 2006 revizyonu, biyoyakıtlarla ilgili vergi teşviki, biyoyakıtlar için ulusal hedeflerin belirlenmesi (zorunluluk), sürdürülebilir üretimin temini, kamu alımlarında temiz ve verimli taşıtların alınmasının teşvik edilmesi

►Çevresel faydaların yakalanması :Biyoyakıtların CO2 emisyon azaltım hesabındaki yerinin test edilmesi, Benzin ve motorindeki biyoetanol/biyodizel limitlerinin emisyonlarının test edilmesi

►Biyoyakıtların üretim ve dağıtımının geliştirilmesi: Biyoyakıtlara dayalı kırsal gelişim politikaları ve uyumluluk konusunda üye ülkelerin cesaretlendirilmeleri

►Hammadde üreticilerinin yaygınlaştırılması,enerji tarımının geliştirilmesi

►Ticaret imkanlarının artırılması

►Gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesi: Tutarlı bir Biyoyakıt Yardım Paketinin geliştirilmesi. Ulusal biyoyakıt platformlarının ve bölgesel biyoyakıt hareket planlarının geliştirilmesine yardımcı olunması

►Araştırma Geliştirme çalışmalarının desteklenmesi. Çerçeve Programı kapsamında biyoyakıtların desteklenmesi, biyoyakıt teknoloji platformlarınının bir endüstri dalı olarak geliştirilmesinin cesaretlendirilmesi.

Bu çerçevede biyoyakıtları ve biyodizel sürekli desteklenmiş,kapalı su havzalarında,orman arazilerinde, gıda işletmelerinde, maden ocaklarında, karbondioksit emisyonları yüksek kentlerde toplu taşımacılıkta zorunlu kullanımlar getirilmiştir. Üye ülkelerden ilerleme raporlarında ulusal hedefleri belirlemeleri istenmiştir. AB’de biyoyakıtlar enerji güvenliği, tarımsal kalkınma ve küresel ısınmayla mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Enerji politikalarında vergilendirmede “kirleten öder” kriterini kullanmaktadırlar.
 
Türkiye'de Biyodizelin Durumu

 
Türkiye'de ise biyodizelin durumu biraz karışık. Biyodizel Türkiye'de kendisine sahiplik yapacak tek bir çatı aramakta. Şu anda ve geçmiş yıllarda birçok uygulama esası ve yönetmelik değişikliği geçiren biyodizel şimdilerde  ise bazı genel kararlar çerçevesinde şekil almaktadır; bunlardan bazıları:

 

►  Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği kapsamında biyodizelin % 5’e (% v/v) kadar motorin ile harmanlama yapılmasına imkan tanımış, Otobiyodizel’in üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği ile Otobiyodizelde TSEN 14214 aynen kabul edilmiştir.(2006)
 

►  Biyodize üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği ile de TSEN 14213’ü çokça tartışılan İyot Sayısı maksimum 120’den 140’a çıkararak kabul etmiştir.Bu tebliğ ile yakıt biyodizelin kırmızıyla işaretlenerek piyasaya sunulması kararlaştırılmıştır(2006)
 

yakıt biyodizeli ilaveten kırmızıya boyayarak satmak durumundadır. Aksi hal kaçakçılık 25.01.2007 tarih ve 5576 Nolu Petrol Piyasasında değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde kaçakçılık kapsamında değerlendirilmektedir(2007)
 

►  Bakanlar Kurulu Kararı ile Oto Biyodizel ve Yakıt Biyodizeline 0,9100 TL/Lt ÖTV uygulaması getirilmiştir. (2011)
 

 Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”e göre Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen motorin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) içeriğinin: 1/1/2014 tarihi itibariyle en az %1, 1/1/2015 tarihi itibariyle en az %2, 1/1/2016 tarihi itibariyle en az %3 olması zorunludur(2011) 


Ülkemizde 2012 yılı itibari ile 34 adet biyodizel üretimi için İşleme Lisansı almış tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin toplam biyodizel üretim kapasitelerinin 561.217 ton olduğu EPDK tarafından bildirilmiştir.(2012) İhsan Eray KETENCİ İhsan Eray KETENCİ Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar