elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Python Programlama 3. Bölüm |
Temel Python Kodlama

Python; söz dizimi basit, kolay okunabilen ve kolay kodlanabilen bir programlama dilidir. Bu yazımızda temel Python kodlama konusuna giriş yaparak; değişkenler, koşullu ifadeler (if/else/elif) ve döngüleri işleyeceğiz.Vereceğimiz örnekler Python2.x ve Python3.x serisine göre farklılık gösterebilir.A- A+
16.03.2019 tarihli yazı 5683 kez okunmuştur.


Python'da Değişkenler

Değişkenler ve değişken tipleri konusu; programlamaya giriş derslerinin temelini oluşturan en önemli konulardan biridir. Python’ da değişken tanımlamak diğer dillere oranla çok daha kolaydır. Diğer dillerde değişken tipini int, float, char gibi ifadelerle belirtmek zorunluyken, Python da değişkeni atayacağımız kelimeye değeri eşitlememiz yeterlidir. Diğer dillerde ve Python’ da değişken tanımlamak için aşağıdaki örnekleri verebiliriz.
 
 
        
Şekil-1:C++ String değişkenlerde işlemler


►İlginizi Çekebilir:Django Nedir?

 

Şekil-2:Python’ da String Değişkenlerle İşlemler
 

 
Şekil-3:C++ integer değişkenlerde işlemler


►İlginizi Çekebilir:Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Bilgisayar Programları
 

 
Şekil-4:Python’ da integer değişkenlerde işlemler
 

Python’da Yorum Satırı

Kodlarımızın kolay okunabilirliği için, kendimize ve bizden sonraki yazılımcıya notlar bırakmamız gerekebilir. Yüzlerce satır koddan oluşan büyük projelerimizde eski kodlarımıza geri döndüğümüzde, kodun anlaşılabilirliğini arttırmak için kodlara yorum satırları bırakarak notlar almak yazılımcı için çok iyi olacaktır.


Notlarımızın olduğu satırları yorum satırı haline getirdiğimizde, notlarımız kodlarımızı etkilemeyecek ve derlemeden sonra çalıştırılarak hata vermeyecektir. Python’ da notlarımızı yorum satırı haline getirmek için # işaretini kullanırız. # işareti koyduğumuz satırları Python, yorum satırı olarak tanır ve kodlarımızı çalıştırdığında yorum satırı olan kısımları çalıştırmaz.

Python’ da bir diğer yorum satırı tırnak işaretlerinin kullanılmasından oluşur. # işaretini kullanarak yaptığımız yorum satırı tek bir satırı yorum içine alır. Çoklu satır halindeki notları tırnak işaretleri(“ “ “    ” ” ”)içinde kullanmamız bizim için çok daha kolay olacaktır.
 

Şekil-5

►İlginizi Çekebilir:IT Nedir? |IT Uzmanı Nedir?
 

if / else /elif

if yapısı koşullu durumlar için kullanılır. Şartın gerçekleşmesi durumunda if bloğu içinde ki durum değerlendirmeye alınır.  if içindeki koşulun sağlanamaması durumda ise; ya if bloğundan çıkılır ya da else/elif durumları değerlendirmeye alınır.
else durumu; if ve elif durumlarının sağlanamadığı durumlarda devreye girer. Aşağıda kullanım örnekleri verilmiştir.
 
if koşul:
   Koşul sağlandığında çalışacak kod
else:
    if koşulu sağlanamadığında çalışacak kod

 
 
Şekil-6

elif durumu; else if’ in kısaltmasıdır. İlk başta verilen if koşulunun sağlanamadığı durumlarda, birden fazla kez kullanılabilir. Aşağıda kullanım örnekleri verilmiştir.

if koşul:
         Koşul sağlandığında çalışacak kod
elif koşul:
         Koşul sağlandığında çalışacak kod
elif koşul:
Koşul sağlandığında çalışacak kod
elif koşul:
Koşul sağlandığında çalışacak kod

 

Şekil-7
 

While ve For Döngüleri

While ve for, kodda koşullu döngüler için kullanılır. While ve for döngülerinde de dikkat edilmesi gereken şey; koşul veya değişkenler verildikten sonra, istenilen durumların bir alt satırda, bir tab boşluktan sonra kullanılabilir olmasıdır. Bir tab boşluk sağlanmadığı sürece, döngüler hata verecek ve altında çalışmasını istediğiniz kodları bloğun dışında kodlamış gibi değerlendirecektir. While; yanına konulan koşul sağlandığı sürece kulllanılır. True olduğu sürece çalışır ve bloğu içinde ki kodları çalıştırır.
 

Şekil-8:While ile oluşturulan sonsuz döngü

►İlginizi Çekebilir:Makine Mühendisliğinde Bilgisayar Programları


 
Şekil-9:While örneği

For; while gibi döngülerde kullanılır ve çok sık kullanılan bir döngüdür. For ve while temelde aynı işlemi yapsalarda, kullanım şekilleri ve kullanım yönleri birbirinden farklıdır. While bool ifade True olduğu sürece içindeki bloğu yapar, False olduğu zaman while bloğundan çıkılır. While, ifadenin True ya da False olmasına bakar. For ise, belirtilen değişkenlerin tamamının üzerinden geçer ve tüm değişkenleri gezdikten sonra bloğunun içindeki işlemleri bitirir.
 
for değişken-adı in değişkenler:
    yapılacak işlem

 

Şekil-10:for örneği
 
Bir sonraki yazımızda; Python’ da fonksiyonlar konusunu göreceğiz ve Python’ ın özel fonksiyonlarını da tanıyacağız.
 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar