elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Proje Konusu Nasıl Seçilir?

Çoğu mühendis ve mühendis adayı öğrenciler hayatları boyunca çevrelerindeki problemleri gözlemleyerek proje oluşturmakta yada geliştirmekte. Ancak bir proje konusu nasıl seçilir? Her problem bir proje konusu olabilir mi? Etkili bir proje konusu nasıl seçilir birlikte inceleyelim.A- A+
08.01.2017 tarihli yazı 20603 kez okunmuştur.

Bir Projenin Temel Unsurları Nelerdir?

Bilim insanı için düşünceler ve ideallere yönelik planlama ve organizasyon proje olarak değerlendirilir. Daha geniş bir tanımla proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde bir takım kaynaklar kullanarak müşteri memnuniyetini ve kaliteyi göz önünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.


 
Apollo 11'in Aya yolculuğu NASA mühendislerinin tüm ayrıntılarıyla tasarlanmış kusursuz bir plandı ve arkasında disiplinli bir takım çalışması vardı.

Proje aşağıda belirtilen başlıklar üzerine oluşturulur.
Tanımlanmış bir sürede başlar ve biter.
Başlangıç-Bitiş çizgisi üzerinde süreklidir.
Tanımlanmış hedef ve amaçları vardır.
Özgün bir ürün veya hizmet ortaya koymak üzere vardır.
Finans kaynağı sınırlıdır.
Süreçleri Planlama-Uygulama-Kontrol ile verilir.
 
►İlginizi Çekebilir: Yazılım Projesi Nasıl Hazırlanır?
 

Proje Konusunun Taşıması Gereken Nitelikler

Seçilen proje konusu ise yukarıda belirtilen tüm bu süreçler için uygulanabilir özelliği taşımak zorundadır. Problem ne kadar önemli olursa olsun yapılabilirlik niteliği olmadan bir projeye konu olamaz. Örneğin; yapıldığında insanların hayatını büyük derecede kolaylaştıracak bir problem için sınırsız finans kaynağı düşünüldüğünde yada projenin tamamlanması için yaklaşık bile olsa herhangi bir süre belirtilemediğinde konu bir proje konusu değildir.


 
Bitmeyen kilisenin batıda bulunan cephesinin Eylül 2009'da çekilmiş bir görüntüsü

Örneğin yukarıdaki fotoğrafta görünen yapı İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan ve modern mimarinin öncülerinden sayılan Antoni Gaudi'nin 1883 yılında devraldığı fakat 1926 yılında bir tramvayın altında kalarak ölmesi sonucu yarım kalan bir bazilikadır. Yapımı halen devam etmektedir. Halk arasında bitmeyen kilise olarak da bilinir. 2026-2028 yılları arasında bitmesi tahmin edilmektedir.
 
►İlginizi Çekebilir: Dünya'daki En Etkileyici 25 Mega Proje

Seçilmek istenen konuya bakılması gereken bir diğer açı ise kullanılabilirliktir. Bunun anlamı projenin temel aşamalarını karşılayabilecek kuvvette olan bir konu olsa bile tamamlandığında insan hayatına yada bilime bir kaynak olup olmaması ya da bir fayda sağlayıp sağlayamaması durumudur. Yapılan tüm projelerin amaç ve hedefleri açık bir şekilde belirtilerek sağladığı faydaların verilecek emek ve zamanı karşılaması gerekir.


 
Gereksizliğiyle kendini uluslararası mecrada duyurmuş ayakkabı şemsiyesi

Ayrıca konuda bulunması gereken en önemli nitelik ise özgün değer taşımasıdır. Daha önceden yapılmış bir projede tekrarlanırsa amacı ancak öğrenme faaliyeti olur ve çalışma adını alır. Ancak görülen bir eksiklik sonucu proje yapılacak ekleme ve çıkarmalar projeyi değiştirip özgünlük etkisi yaratabilir.
 

Başarısız Bir Projede Yapılan Olası Hatalar

Uygulamada başarısızlığa uğramış dünyaca ünlü birçok işletme bulunmaktadır. Örneğin; önemli bir ilaç dağıtıcısı olan Fox Meyer Drug’in kullandığı kurumsal kaynak planlaması sistemi uygulamasının başarısızlığının, işletmeyi 1996 yılında finansal iflasa götürdüğü düşünülmektedir. Dünya çapında 170’den fazla ülkede faaliyet gösteren bir teknoloji markası HP’nin kurumsal kaynak planlaması sürüm yükseltme projesi kendisine 160 milyon dolarlık ticari zarar oluşturmasına sebebiyet vermiştir. Giyim sektöründe bir diğer marka Levi Strauss (Levis) işletmesinin de hatalı uygulama sonucunda bir çeyrek içerisindeki gelirinde yüzde 98 azalma yaşadığı, Levis tarafından Amerikan iflas masasına yaptığı açıklamalardan sonra ortaya çıkmıştır. Kendini spor giyimde kanıtlayan 160 ülkeden fazla faaliyet gösteren Nike işletmesinin de 2000'lerde kurumsal kaynak planlaması sistemini yenileme projesinin başarısızlığı ile 100 milyon dolar satış kaybı ve hisse senetlerinde de yüzde 20 düşüş yaşamıştır.

Başarısız projelerde yapılan olası hatalar;

Proje yönetim metodolojisinin uygulanmayışı,
Global rekabet ortamı,
Kültürel farklılıklar,
Kötü tanımlanan hedefler ve ihtiyaçlar,
Yetersiz ve eksiksiz planlama,
Risk yönetiminin yapılmaması ya da eksikliği,
Zamanında Değişiklik yönetimi yapılmaması veya eksikliği,
Yetersiz veya eksik proje yönetimidir.
  
Proje döngüsünde proje fikrinin yeri ve projede başarı üçgeni

Sonuçta bir proje yapmaktan daha önemli bir unsur proje için gerekli olan tüm ihtiyaçların karşılanarak sistematik olarak planlanması ve proje konusun tüm yönleriyle düşünülüp öyle seçilmesi gerekmektedir.

Kaynak:


tubitak.gov.tr

Yazar: Özge Başdaş

 

Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar