elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

PLC'de Termik Röle ve Karşılıklı Yasaklama Devrelerinde Güvenlik - 2. Bölüm

Yazı dizimizin 2. bölümünde, 3 Fazlı Asenkron Motorun Devir Yönü Değiştirilmesi - PLC Bağlantı Şeması ve 3 Fazlı Asenkron Motorun Yıldız-Üçgen Devir Yönü Değiştirme - PLC Bağlantı Şeması konusunu inceleyeceğiz.A- A+
11.11.2016 tarihli yazı 15775 kez okunmuştur.
Yazı dizimizin 1. Bölümü'nde, PLC'ye Yasaklama Kontaklarının Bağlantısı konusunu işleyip, 3 Fazlı Asenkron Motorun Çalıştırılması - PLC Bağlantı Şeması'nı örneğini incelemiştik. Bu bölümde ise, 3 Fazlı Asenkron Motorun devir Yönü Değiştirilmesi - PLC Bağlantı Şeması ve 3 Fazlı Asenkron Motorun Yıldız-Üçgen Devir Yönü Değiştirilmesi - PLC Bağlantı Şeması çalışmalarını inceleyeceğiz.


Bağlantı No= 2
 

3 Fazlı Asenkron Motorun Devir Yönü Değiştirilmesi - PLC Bağlantı Şeması


2-1 No'lu devre: 

Bu devrede aşırı akım rölesinin 95-96 normalde kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.3) olarak girilmiş ve arıza nedeni ile bu kontaklar açılacak olursa yazılımsal olarak motoru çalıştıran K1M'ye enerji veren Q0.0 çıkışı ve K2M'ye enerji veren Q0.1 çıkışı kesilmiştir. Ayrıca K1M ve K2M kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesi yazılımda Q0.0 ve Q0.1 çıkışlarının kapalı kontaklarının karşılıklı olarak birbiri önüne konması ile engellenmiştir. Bununla beraber elektrik devresinde de kontaktörlerin devreden çıktığının sağlamasını almak için K1M ve K2M kontaktörlerinin birer kapalı kontağı PLC'ye Input ( I0.4, I0.5 ) olarak girilmiş ve bu girişler yazılımda kullanılmıştır. Güvenlik nedeni ile aşırı akım rölesi (95-96) ve stop butonu (21-22) kapalı olarak kullanılmıştır. Kontaktörler direk olarak PLC çıkışına bağlanmıştır. 
 

Şekil 1: PLC Programı Şekil 2: PLC Kablo Bağlantısı
Şekil 3: PLC Kablo Bağlantısı Şekil 4: PLC Kablo Bağlantısı 

2-2 No'lu devre: Bu devrede aşırı akım rölesinin 95-96 normalde kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.3) olarak girilmiş ve arıza nedeni ile bu kontaklar açılacak olursa yazılımsal olarak motoru çalıştıran K1M'ye enerji veren Q0.0 çıkışı ve K2M'ye enerji veren Q0.1 çıkışı kesilmiştir. Ayrıca K1M ve K2M kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesi yazılımda Q0.0 ve Q0.1 çıkışlarının kapalı kontaklarının karşılıklı olarak birbiri önüne konması ile engellenmiştir. Bununla beraber elektrik devresinde de kontaktörlerden biri devreden çıkmadan diğerinin devreye girmesini engellemek için K1M ve K2M kontaktörlerinin kapalı kontakları karşılıklı olarak bir birinin bobin girişlerine bağlanmıştır. Güvenlik nedeni ile aşırı akım rölesi (95-96) ve stop butonu (21-22) kapalı olarak kullanılmıştır. Kontaktörler direk olarak PLC çıkışına bağlanmıştır. 
 

Şekil 17: PLC Programı
Şekil 18: PLC Kablo BağlantısıŞekil 19: PLC Kablo Bağlantısı►İlginizi Çekebilir : PLC'de Durdurma ve Limitlemede Güvenlik
 

2-3 No'lu devre: Bu devrede aşırı akım rölesinin 95-96 normalde kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.3) olarak girilmiş ve arıza nedeni ile bu kontaklar açılacak olursa yazılımsal olarak motoru çalıştıran K1M'ye enerji veren Q0.0 çıkışı ve K2M'ye enerji veren Q0.1 çıkışı kesilmiştir. Ayrıca K1M ve K2M kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesi yazılımda Q0.0 ve Q0.1 çıkışlarının kapalı kontaklarının karşılıklı olarak birbiri önüne konması ile engellenmiştir. Bununla beraber elektrik devresinde de kontaktörlerin devreden çıktığının sağlamasını almak için K1M ve K2M kontaktörlerinin birer kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.4, I0.5) olarak girilmiş ve bu girişler yazılımda kullanılmıştır. Kontaktörler ( K1M, K2M ) PLC çıkışına bağlanan ara rölelerin (K1, K2) normalde açık kontakları (13-14) üzerinden beslenmiştir. Burada güç devresini çalıştıran son aktüatörler K1M ve K2M oldukları için güvenlik kontakları olarak bu kontaktörlerin normalde kapalı kontakları kullanılmıştır. Ara rölelerin ( K1, K2 ) kapalı kontaklarının güvenlik kontağı olarak kullanılması hatalı olacaktır. Güvenlik nedeni ile aşırı akım rölesi (95-96) ve stop butonu (21-22) kapalı olarak kullanılmıştır. 
 

Şekil 20: PLC Programı Şekil 21: PLC Kablo Bağlantısı Şekil 22: PLC Kablo Bağlantısı

 

2-4 No'lu devre: Bu devrede aşırı akım rölesinin 95-96 normalde kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.3) olarak girilmiş ve arıza nedeni ile bu kontaklar açılacak olursa yazılımsal olarak motoru çalıştıran K1M'ye enerji veren (K1 üzerinden) Q0.0 çıkışı ve K2M'ye enerji veren (K2 üzerinden) Q0.1 çıkışı kesilmiştir. Ayrıca K1M ve K2M kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesi yazılımda Q0.0 ve Q0.1 çıkışlarının kapalı kontaklarının karşılıklı olarak birbiri önüne konması ile engellenmiştir. Bununla beraber elektrik devresinde de kontaktörlerden biri devreden çıkmadan diğerinin devreye girmesini engellemek için K1M ve K2M kontaktörlerinin kapalı kontakları karşılıklı olarak bir birinin bobin girişlerine bağlanmıştır. Kontaktörler (K1M, K2M) PLC çıkışına bağlanan ara rölelerin (K1, K2) normalde açık kontakları (13-14) üzerinden beslenmiştir. Güvenlik nedeni ile Aşırı akım rölesi (95-96) ve stop butonu (21-22) kapalı olarak kullanılmıştır.
 

 

Şekil 23: PLC Programı Şekil 24: PLC Kablo BağlantısıŞekil 25: PLC Kablo Bağlantısı
 

2-5 Nolu devre: Bu devrede aşırı akım rölesinin 95-96 normalde kapalı kontağı motoru çalıştıran K1M ve K2M kontaktörlerinin bobin devresine bağlanmıştır. (Nötr ortak ucuna ) arıza nedeni ile bu kontaklar açılacak olursa kontaktör bobinleri enerjisiz kalacak ve kumanda ettiği motoru ileri veya geri çalışmada devre dışı bırakacaktır. Motor elektrik devresi tarafından durdurulduğu için PLC Q0.0 veya Q0.1 çıkışına enerji vermesini sürdürecektir. Eğer termiğin konumu otomatikte (A) bırakılacak olursa termik soğuduğunda 95-96 no'lu kontağını kapatacak ve motor arızası giderilmese de çalışmasını sürdürecektir. Güvenlik nedeni ile bu bağlantıda termiğin manuel (H) konumunda olması gerekmektedir. Güvenlik nedeni ile aşırı akım rölesi (95-96) ve stop butonu (21-22) kapalı olarak kullanılmıştır. Kontaktör direk olarak PLC çıkışına bağlanmıştır.
 
 
Şekil 26:
 PLC Programı Şekil 27: PLC Kablo Bağlantısı Şekil 28: PLC Kablo BağlantısıBağlantı No= 3 
 

3 Fazlı Asenkron Motorun Yıldız-Üçgen Devir Yönü Değiştirme - PLC Bağlantı Şeması3-1 No'lu devre: Bu devrede aşırı akım rölesinin 95-96 normalde kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.3) olarak girilmiş ve arıza nedeni ile bu kontaklar açılacak olursa yazılımsal olarak motoru çalıştıran K1M'ye enerji veren Q0.0 çıkışı, K2M'ye enerji veren Q0.1 çıkışı, K3M'ye enerji veren Q0.2 çıkışı ve K5M'ye enerji veren Q0.3 çıkışı kesilmiştir. Ayrıca K1M ile K2M ve K3M ile K5M kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesi yazılımda Q0.0 ile Q0.1 ve Q0.2 ile Q0.3 çıkışlarının kapalı kontaklarının karşılıklı olarak birbiri önüne konması ile engellenmiştir. Bununla beraber elektrik devresinde de kontaktörlerin devreden çıktığının sağlamasını almak için K1M, K2M, K3M ve K5M kontaktörlerinin birer kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.4, I0.5, I0.6, I0.7) olarak girilmiş ve bu girişler yazılımda kullanılmıştır. Güvenlik nedeni ile aşırı akım rölesi (95-96) ve stop butonu (21-22) kapalı olarak kullanılmıştır. Kontaktörler direk olarak PLC çıkışına bağlanmıştır.


 

Şekil 29: PLC Programı 
Şekil 30: PLC Kablo BağlantısıŞekil 31: PLC Kablo BağlantısıŞekil 32: PLC Kablo Bağlantısı

 

3-2 No'lu devre: Bu devrede aşırı akım rölesinin 95-96 normalde kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.3) olarak girilmiş ve arıza nedeni ile bu kontaklar açılacak olursa yazılımsal olarak motoru çalıştıran K1M'ye enerji veren (K1 üzerinden) Q0.0 çıkışı, K2M'ye enerji veren (K2 üzerinden) Q0.1 çıkışı, K3M'ye enerji veren (K3 üzerinden) Q0.2 çıkışı ve K5M'ye enerji veren (K5 üzerinden) Q0.3 çıkışı kesilmiştir. Ayrıca K1M ile K2M ve K3M ile K5M kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesi yazılımda Q0.0 ile Q0.1 ve Q0.2 ile Q0.3 çıkışlarının kapalı kontaklarının karşılıklı olarak birbiri önüne konması ile engellenmiştir. Bununla beraber elektrik devresinde de kontaktörlerin devreden çıktığının sağlamasını almak için K1M, K2M, K3M ve K5M kontaktörlerinin birer kapalı kontağı PLC'ye Input ( I0.4, I0.5, I0.6, I0.7 ) olarak girilmiş ve bu girişler yazılımda kullanılmıştır. Kontaktörler (K1M, K2M, K3M, K5M) PLC çıkışına bağlanan ara rölelerin (K1, K2, K3, K4) normalde açık kontakları (13-14) üzerinden beslenmiştir. Burada güç devresini çalıştıran son aktüatörler K1M, K2M, K3M ve K5M oldukları için güvenlik kontakları olarak bu kontaktörlerin normalde kapalı kontakları kullanılmıştır. Ara rölelerin (K1, K2, K3, K4) kapalı kontaklarının güvenlik kontağı olarak kullanılması hatalı olacaktır. Güvenlik nedeni ile aşırı akım rölesi (95-96) ve stop butonu (21-22) kapalı olarak kullanılmıştır. 
Şekil 33: PLC ProgramıŞekil 34: PLC Kablo Bağlantısı 
Şekil 35: PLC Kablo Bağlantısı Şekil 36: PLC Kablo Bağlantısı

 

3-3 No'lu devre: Bu devrede aşırı akım rölesinin 95-96 normalde kapalı kontağı PLC'ye Input (I0.3) olarak girilmiş ve arıza nedeni ile bu kontaklar açılacak olursa yazılımsal olarak motoru çalıştıran K1M'ye enerji veren (K1 üzerinden) Q0.0 çıkışı, K2M'ye enerji veren (K2 üzerinden) Q0.1 çıkışı, K3M'ye enerji veren (K3 üzerinden) Q0.2 çıkışı ve K5M'ye enerji veren (K5 üzerinden) Q0.3 çıkışı kesilmiştir. Ayrıca K1M ile K2M ve K3M ile K5M kontaktörlerinin aynı anda devreye girmesi yazılımda Q0.0 ile Q0.1 ve Q0.2 ile Q0.3 çıkışlarının kapalı kontaklarının karşılıklı olarak birbiri önüne konması ile engellenmiştir. Bununla beraber elektrik devresinde de kontaktörlerden biri devreden çıkmadan diğerinin devreye girmesini engellemek için K1M ile K2M ve K3M ile K5M kontaktörlerinin kapalı kontakları karşılıklı olarak bir birinin bobin girişlerine bağlanmıştır. Güvenlik nedeni ile aşırı akım rölesi (95-96) ve stop butonu (21-22) kapalı olarak kullanılmıştır. Kontaktörler direk olarak PLC çıkışına bağlanmıştır. 

Şekil 37: PLC Programı Şekil 38: PLC Kablo Bağlantısı 
Şekil 39 PLC Kablo BağlantısıŞekil 40: PLC Kablo Bağlantısı

 

Kaynak:

► www.kumanda.org
Mehmet Tosuner Mehmet Tosuner Yazar Hakkında Tüm yazıları Mesaj gönder YazdırAktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar