elektrik port üyelik servisleri elektrik port üyelik servisleri

Mühendislik Eğitimi ve Bölümleri

Mühendislik eğitimi 4 senelik, lisans seviyesinde verilmektedir ve ülkemizdeki hemen hemen tüm üniversitelerde mühendislik bölümleri mevcuttur. Elektrikport olarak sizin için, ülkemizdeki mühendislik bölümlerini listeledik ve inceledik. Özellikle üniversite adayları için önemli bir kaynak...A- A+
01.06.2011 tarihli yazı 5878 kez okunmuştur.

Deri Mühendisliği

Deri Mühendisliği Bölümü'nün temeli Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 1960 yılında kurulan "Lif Teknolojisi Kürsüsü" ne dayanmaktadır. İlerleyen dönemlerde bölüm sırasıyla; "Tekstil Maddeleri ve Deri Teknolojisi Kürsüsü", "Deri ve Lif Teknolojisi Anabilimdalı", "Deri Teknolojisi Bölümü" ve 1999 yılında Mühendislik Fakültesine bağlanarak "Deri Mühendisliği Bölümü"'ne dönüştürülmüştür. Bölüm halen ülkemizde, Deri Mühendisliği alanında Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim veren tek akademik kuruluştur.

Deri Mühendisliği eğitimi; biyoloji, histoloji, mikrobiyoloji, biyoteknoloji, elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, çevre ve daha bir çok mühendislik bilim dallarını kapsaması nedeniyle multidisipliner bir karakter arz etmektedir.

Deri Mühendisliği eğitiminde amaç, Türk Deri Endüstrisinin gereksinim duyduğu günümüz modern teknolojisini kullanabilecek ve AR-GE çalışmaları yapabilecek, sektörün sorunlarını bilimsel, teknik ve teknolojik anlamda çözebilecek, modaya uygun yeni ürünler geliştirebilecek nitelikte Deri Mühendislerini yetiştirmektir.

Sektör ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarını planlı bir şekilde yürütmek, sonuçlarını yayınlamak, bu alanda geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek, bölge ve ülke bazında deri sanayicilerine rehberlik etmek, yeni teknik ve teknolojileri tanıtmak ve yaymak, sektörün uluslararası rekabet gücünü arttırmak Deri Mühendisliği eğitiminin hedefleri arasındadır.

Eğitim

Öğretim süresi 4 yıldır. Bölümde temel olarak, Fizik, Kimya, Biyoloji, Ekonomi, Deri Mikrobiyolojisi, Lif Bitkileri, Deri Boyaları ve Boyama Teknikleri, Hayvansal Lifler, Kürk Hayvanları Yetiştirilmesi, Büyük Baş Hayvan Derilerinin İşlenmesi, Atık Su Arıtma Teknolojisi, Proje Hazırlama Tekniği ve Deri Analizi ve Kalite Kontrol gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Çalışma Alanları

Deri mühendisleri, başta deri sanayi olmak üzere deri sanayi kimyasallarını üreten ve pazarlayan yerli ve yabancı firmalarda, Tarım Bakanlığı, DPT, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Meslek elemanları, çoğunlukla kapalı ortamda; fabrikalarda, atölyelerde, ıslak zeminde, zaman zaman da laboratuarda çalışırlar. Fabrika, atölye vb. yerlerde yoğun deri kokusu ve kimyasal analizler yaparken çoğunlukla kimyasal madde ve ilaç kokularına maruz kalırlar. Meslek elemanları fabrikalarda işverenle, teknisyen, tekniker ve işçilerle iletişim halindedirler.
 

Tekstil Mühendisliği
 

Türkiye'nin endüstriyel kalkınmasına istihdam olanaklarına ve ticaretine önemli katkıda bulunan tekstil sanayii, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Dışa açık yapısında yabancı sanayi ile iç içe çalışmaktadır. Küreselleşen dünyanın önde gelen ülkelerinde Türk tekstil ürünleri kullanılmaktadır.

Bir tekstil mühendisi, iplik, kumaş ve hazır giyim ürünlerinin beklenen özelliklerine uygun hammaddeyi seçmek, bu hammaddenin işlenmesinde kullanılan makinelerin uygun çalışma şartlarını belirtmek ve kontrol etmek, üretim verimliliği ve ürün kalitesini etkileyen koşulları analiz etmek, problemleri çözmek, şartları iyileştirmek ve gereksinimi duyulan yeni tekstil ürününün teknik tasarımını yapmakla uğraşır.

Eğitim

Tekstil mühendislerinin temel görevleri, tekstil işletmelerindeki üretim planlaması, organizasyonu, yönetimi; tekstil ürünlerinin tasarımı; tekstil üretim tesislerinin projelendirilmesi; tekstil ürünlerinin kullanım performanslarının ölçümü; tekstil işletmelerinde eğitim faaliyetleridir. Tekstil ticareti yapan kişi ve kuruluşlar ile, kamu kurumları ile yerel yönetimlerle, hammadde makina ve yedek parça üreten sanayi ile yakın ilişki halindedirler. Tasarım, planlama ve bilgisayar destekli işletme yönetimi gelecekte bu meslek dalında ön plana çıkacağı için öğrencilerimizin bu alanlardaki bilgi birikimlerinin yoğunlaşması gerekmektedir.

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Çalışma Alanları

Tekstil mühendisleri;

Doğal, suni ve sentetik liflerin tanımlanması ve ayırt edilmesi, tekstil ürünlerinden beklenen konfor ve performans özelliklerine uygun hammaddelerin seçilmesi, malzeme makine etkileşimini dikkate alarak uygun çalışma şartlarının belirlenmesi ve kontrol edilmesi, üretim verimliliği ve ürün kalitesini etkileyen koşulların yönetilmesi ve problemlerin çözülmesi, proses ve teknoloji tasarımı yada iyileştirme,güvenlik ve sağlık,enerji tasarrufu,atık ve kirlilik kontrolü, bilimsel ve mühendislik temelli metotların, lif, iplik, kumaş, hazır giyim, teknik ve fonksiyonel tekstil ürünlerinin çok yönlü, tasarımı, üretimi ve kontrolüne uygulanması günlük giysiden ileri teknoloji ürünlere, geniş bir yelpazede yer alan tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, yeni ürün ve proseslerin mühendislik tasarımı alanlarında çalışır.

İşe ilk girişte orta seviyede bir ücret alan tekstil mühendisleri sektördeki deneyim ve bilgi birikimlerini arttırdıkça üst düzey yönetici olarak yüksek seviyede ücretlerle çalışmaktadır.
 


Aktif etkinlik bulunmamaktadır.
ANKET
Endüstri 4.0 için En Hazır Sektör Hangisidir

Sonuçlar